Skip to main content

Pressinbjudan: Så ska elever i Linköping och Norrköping bli bättre på matte

Pressmeddelande   •   Aug 08, 2012 11:18 CEST

Flera nationella och internationella studier visar att svenska elevers matematikkunskaper har blivit allt sämre under senare år. Därför satsar Linköpings och Norrköpings kommuner tillsammans tio miljoner kronor på forskning inom matematikdidaktik, det vill säga läran om hur man lär sig matte.

Pengarna finansierar två forskartjänster vid Linköpings universitet. Forskarna kommer att samarbeta med skolor i Norrköping och Linköping och då bedriva skolnära forsknings- och utvecklingsarbete tillsammans med lärare i matematik. Genom den förstärkning av mattelärares kompetens som blir följden av detta arbete vill kommunerna på lång sikt förbättra elevernas resultat.

En av forskarna är Lisa Björklund Boistrup, som har fått tjänsten som postdoktor med inriktning mot grundskolans tidigare år. Hon disputerade i matematikämnets didaktik 2010 och hennes huvudsakliga forskningsintresse är bedömning i matematik. I slutet av augusti ska hon påbörja projektet tillsammans med Joakim Samuelsson, docent vid Linköpings universitet, och två grupper med fyra lärare i varje från Linköping respektive Norrköping. Tillsammans ska de identifiera frågor som de vill söka svar på om bedömning i vid mening. Det kan röra allt ifrån återkoppling i det dagliga klassrumsarbetet till prov och betygsättning.

Rekrytering till den andra forskartjänsten pågår. Den har inriktning mot grundskolans senare år och gymnasiet.

Välkommen till en pressträff där det finns möjlighet att tala med Lisa Björklund Boistrup, ledningsgruppen för projektet (se nedan) och flera av de lärare som kommer att medverka i arbetet.

Tid: Onsdag 15 augusti kl. 11:00
Plats: Konsert & Kongress, Konsistoriegatan 7, Linköping

Mer information:

  • Lisa Björklund Boistrup, postdoktor Linköpings universitet, 070-213 28 12
  • Lars Rehnberg, utbildningsdirektör Linköpings kommun, 0727-34 37 47        
  • Tommy Fabricius, utbildningsdirektör Norrköpings kommun, 011-15 33 80
  • Kristina Lyngenberg, fundraiser Linköpings universitet, 011-36 34 25

Projektets ledningsgrupp består av:

  • Lars Rehnberg, utbildningsdirektör Linköpings kommun
  • Tommy Fabricius, utbildningsdirektör Norrköpings kommun
  • Karin Mårdsjö Blume, dekanus Utbildningsvetenskap, Linköpings universitet
  • Christer Bergsten, professor matematikdidaktik, Linköpings universitet
  • Joakim Samuelsson, docent matematikdidaktik, Linköpings universitet

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy