Skip to main content

Psykodynamisk terapi i nytt format

Pressmeddelande   •   Jun 05, 2012 07:00 CEST

Psykodynamisk terapi via Internet är effektiv vid behandling av depression. Det visar en studie vid LiU, gjord av Robert Johansson, doktorand i klinisk psykologi, och medarbetare.

Depression orsakar stort lidande för individen och anhöriga och utgör en tung ekonomisk börda för samhället. Ett stort antal studier har tidigare visat att kognitiv beteendeterapi, KBT, kan bota depressioner via Internet. En psykodynamisk behandlingsform i detta format har aldrig publicerats i en vetenskaplig studie tidigare.

I en ny behandlingsstudie fick totalt 92 patienter med depression antingen tio veckors psykodynamisk terapi via Internet eller ingå i en aktiv kontrollgrupp. De som ingick i studien var i många fall mycket besvärade av sin depression. Mer än hälften hade dessutom någon form av ångestproblematik. Skillnaderna mellan grupperna blev stora vad gällde att minska symptom på depression. Jämfört med kontrollgruppen var effekterna mycket större i gruppen som fått psykodynamisk behandling. Effekterna kvarstod dessutom vid en uppföljning tio månader efter avslutad behandling.

- Resultatet visar att psykodynamisk internetbehandling i tio veckor står sig mycket väl mot antidepressiv medicin och annan psykologisk behandling, säger Robert Johansson, doktorand i klinisk psykologi och den som drivit projektet. Studien publiceras nu i den välrenommerade tidskriften PLoS ONE.

Den form av internetbaserad behandling som prövats i studien är så kallad vägledd självhjälp. Patienterna har via Internet fått ta del av ett textbaserat material och utöver det varje vecka haft 10-15 minuters terapeutstöd via e-post. Gerhard Andersson, professor i klinisk psykologi, har forskat på internetbaserad psykologisk behandling sedan 1998 och är ansvarig för den nya studien.

- Vi vet sedan länge att det fungerar lika bra att få kognitiv beteendeterapi via nätet som att träffa en terapeut, men att de psykodynamiska tankegångarna går att omsätta i det internetbaserade formatet är helt nytt, säger han.

- Det är stor skillnad på hur man arbetar med depression i vår psykodynamiska behandling mot tidigare internetbaserade behandlingar baserade på KBT, säger Robert Johansson. Den psykodynamiska behandlingen innehåller metoder för att lära sig att se och förstå återkommande livsmönster både utifrån tidigare erfarenheter och aktuella situationer. En typisk KBT-behandling fokuserar mer på schemaläggning av aktiviteter och att utmana negativt tänkande medan den psykodynamiska behandlingen bygger mer på reflektion.

Internetbaserade behandlingar har en potential att nå ut till fler människor eftersom behandlingen ges på distans och kräver mindre tid från en terapeut.

Länk till artikeln i PLoS ONE:
Psychodynamic Guided Self-help for Adult Depression Through the Internet: A Randomised Controlled Trial  

Kontakt:
Robert Johansson, 013-282217, 0705-797796, robert.johansson@liu.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera