Skip to main content

Risker hanteras utanför arbetsmiljöarbetet

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2013 08:00 CET

Genom att skapa gemenskap och kunskap hanterar anställda risker i arbetet, men utnyttjar inte alltid arbetsmiljöarbetets formella kanaler. Det visar en ny avhandling från Linköpings universitet.

Arbetsmiljölagen ger anställda rätt att delta i arbetsgivarens arbetsmiljöarbete, men mycket tyder på att de inte utnyttjar sina starka rättigheter.

– Ett väl organiserat arbetsmiljöarbete är inte tillräckligt för att de anställda ska vara delaktiga och utöva inflytande, konstaterar John Sjöström.

Han har disputerat med en avhandling om hur de anställda handskas med risker i arbetet och hur de förhåller sig till arbetsmiljöarbetet som arbetsgivaren organiserar.

Avhandlingen bygger på studier av arbetsmiljöarbetet på ett pappersbruk. Bruket uppfyller många av villkoren för ett gott arbetsmiljödeltagande, men trots det framförs risker i arbetet inte via arbetsmiljöarbetet.

John Sjöström har framförallt intervjuat operatörer, men också skyddsombud och chefer. Operatörerna utvecklar gemensamt kunskaper om arbetet som är betydelsefulla för produktionen. De känner ansvar för varandra och förstår arbetets risker.

– Risker hanteras framförallt genom att operatörerna själva löser problem som uppstår och anpassar arbetet. Det gör att arbetsgivaren inte alltid känner till operatörernas erfarenheter och kunskap om risker i arbetet.

Enklare arbetsmiljöproblem tar operatörerna upp med förmän eller skyddsombud som finns på arbetsplatsen, men de rapporterar sällan tillbud och olyckor eller deltar aktivt på arbetsplatsträffar. Det är i regel möten som hålls i arbetsgivarens lokaler.

– Arbetsmiljöproblemen borde diskuteras där arbetet utförs och med både chef och arbetsmiljöansvarig närvarande, då tas arbetsmiljön på allvar. Ofta löser man samtidigt också många flaskhalsar i produktionen, säger John Sjöström.

Han har undersökt arbetsmiljöarbetet som en kunskapsprocess där de anställdas lokalt förankrade kunskaper förväntas bidra till målen.

– Med det perspektivet blir det tydligt hur svårt det är att avgöra vilket inflytande de anställda i praktiken har. Det räcker inte att analysera strukturella, organisatoriska kanaler för deltagande.

John Sjöström har också intervjuat skyddsombud, som visade sig ha en svår mellanposition. De ska fungera som de anställdas representant, men uppdraget som skyddsombud innebär samtidigt att de fjärmar sig från arbetsplatsen och de anställdas vardag.

Avhandlingen heter Det komplexa deltagandet. Praktikgemenskaper, kunskapsprocesser och arbetsmiljöarbete vid ett pappersbruk. John Sjöström disputerade den 10 december 2013.

Kontakt: John Sjöström, john.sjostrom@ivl.se, 08-598 564 16, 070-3391593

Vill du ha mer nyheter från Linköpings universitet? Vårt elektroniska nyhetsbrev LiU-nytt-e kommer varje torsdag med alla nyhetsartiklar som publicerats på webben under den gångna veckan. Prenumerera här!

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera