Skip to main content

Stort intresse för konferens om förskolan

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2010 14:24 CEST

Den 18-19 oktober arrangeras Förskolebiennalen för fjärde gången på Linköpings universitet. Mer än 1100 personer kommer till Norrköping för att diskutera framtidens förskola.

 

I den nya läroplan som träder i kraft den 1 juli 2011 poängteras bland annat vikten av att ge barn en begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik. Det övergripande ansvaret för att nå målet läggs på förskollärarna. Detta leder till flera frågor: Hur ska detta realiseras i praktiken? Hur kan de som arbetar i förskolan slå vakt om dess särart, där barns lek och varande har ett värde i sig, samtidigt som de bidrar till att ge barn viktiga kompetenser och kunskaper för framtiden?

Frågor som dessa står i fokus för årets konferens där temat är ”Barnet i framtidens förskola”. De lyfts fram i plenarföreläsningar, i omkring 75 seminarier inom breda fält och genom ett 30-tal idé- och företagsutställningar. Ett rikt utbud av aktuell forskning och praktisk erfarenhet från olika förskolor presenteras.

Huvudföreläsare är bland andra barnläkaren och författaren Lars H Gustafsson, professorerna Ingrid Pramling Samuelsson och Mats Trondman och Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén.

Program och mer information finns på www.isv.liu.se/forskolebiennalen

Mer information: Docent Polly Björk-Willén, Linköpings universitet, tel 011-363596, e-post polly.bjork-willen@liu.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera