Tags

fundraising 11 kbt 9 forskning 9 organisk elektronik 9 cancer 8 alzheimers 8 campus norrköping 8 visualisering 7 diabetes 7 linköpings universitet 7 tunnfilmsfysik 6 barn 6 hörapparat 6 förlossning 5 hedersdoktor 5 hållbarhet 5 teknikåttan 5 medicinsk forskning 5 bygglogistik 5 utbildning 5 fetma 5 konferens 5 nervceller 5 helen dannetun 5 internet 5 säkerhet 5 industriell miljöteknik 4 materialvetenskap 4 hjärt-kärlsjukdom 4 biogas 4 tryckt elektronik 4 simulering 4 hjärtsjukdom 4 läkemedel 4 skola 4 benskörhet 4 psykiatri 4 rekrytering 4 elektronik 4 kognitivt hörande 4 promotion 4 psykologi 4 förnybar energi 4 immunförsvar 4 depression 4 graviditet 4 allergi 4 arbetsmarknad 4 hörselskada 4 antibiotikaresistens 4 äldre 3 arbetsmiljö 3 växthusgaser 3 eweek 3 utbildningsvetenskap 3 årets alumn 3 sjukskrivning 3 solenergi 3 epilepsi 3 gin2012 3 nsc 3 biobränsle 3 avhandling 3 nationellt superdatorcentrum 3 stamceller 3 primärvård 3 klimat 3 intensivvård 3 magnus berggren 3 hjärtsvikt 3 stress 3 regionfinal 3 vindkraft 3 martin rudberg 3 astma 3 evolution 3 infektion 3 miljöteknikmingel 3 miljöteknik 3 chefer 3 medicinsk teknik 3 kompetensförsörjning 3 grafen 3 lärande 3 greening of industry network 3 linnécentrum head 3 terapi 3 kolesterol 3 återvinning 3 demens 3 e-week 3 hörselnedsättning 3 antibiotika 3 symcity 3 nationella alumnidagen 3 tarmflora 3 populärvetenskap 3 matematik 3 djungelhöns 3 almedalen 3 barnpsykiatri 3 energismart renovering 3 bioelektronik 3 internetbehandling 3 livskvalitet 3 undervisning 3 äldreomsorg 3 beräkningsfysik 2 hälsoekonomi 2 integrationspolitik 2 funktionshindrade 2 tarmbakterier 2 almedalsveckan 2 förskola 2 biverkningar 2 jobb 2 landfill mining 2 global uppvärmning 2 ångest 2 isolering 2 sexuella övergrepp 2 våld i nära relationer 2 produktionssymposium 2 superdator 2 demola east sweden 2 genus 2 triolith 2 kollektivtrafik 2 kejsarsnitt 2 bröstmjölk 2 hälsa 2 cytostatika 2 tema vatten 2 kommunikation 2 typ 1-diabetes 2 immunologi 2 årets alumner 2 sustainability 2 miljonprogram 2 sommarjobb 2 krigsbarn 2 materialforskning 2 ingenjörsvetenskapens didaktik 2 elfordon 2 patrick norman 2 grundskola 2 nanovetenskap 2 mobbning 2 friidrott 2 omvårdnad 2 parkinsons sjukdom 2 rehabilitering 2 halvledare 2 transplantation 2 energibolag 2 ddt 2 funktionella material 2 benbrott 2 teknikämnet 2 pradaxa 2 amyloid 2 hörsel 2 vuxenutbildning 2 hjärtarytmi 2 typ 2-diabetes 2 utvecklingsbiologi 2 stipendium 2 liu sustainable 2 vietnam 2 utsläppsrätter 2 hörselhandikapp 2 etik 2 sexualitet 2 arbetsförmedlingen 2 miljö 2 riskhantering 2 händelö 2 kiselkarbid 2 prion 2 vaccin 2 klimatfrågor 2 alumnens vecka sverige 2 klimatförändring 2 husdjursgenetik 2 domesticering 2 nervcell 2 innovation 2 drogberoende 2 lysosom 2 diagnostik 2 logistik 2 stroke 2 tekniken i skolan 2 insulinresistens 2 sps12 2 gravid 2 hållbart resande 2 delaktighet 2 grön energi 2 teknik 2 finanskris 2 fn 2 strålbehandling 2 socialtjänsten 2 grundskolan 2 tinnitus 2 fosfor 2 psykoterapi 2 domteater 2 professor 2 behandling 2 kvinnor 2 ida 2 papperselektronik 2 tekniska system 2 parkinsons 2 biogascentrum 2 epigenetik 2 matematikdidaktik 2 spermier 2 bröstcancer 2 aids 2 bakterier 2 språk 2 osteoporos 2 diagnos 2 småföretag 2 familjeföretag 2 east sweden garden 2 visualiseringscenter 2 äggläggning 2 saab 2 omega-3 2 energi 2 höns 2 tågtrafik 2 arbetsmarknaden 2 eu 2 prematur 2 dålig hörsel 2 lågfettkost 2 alkoholkonsumtion 2 vattenmiljöer 2 organdonation 2 sensorinformatik 2 vallastaden 2 metan 2 tjänstedesign 2 lärare 2 neurobiologi 2 egenvård 2 energisystem 2 termoelektricitet 2 materialfysik 2 energieffektivisering 2 automation 2 riksfinal 2 läkarutbildning 2 forskningspolitik 2 alzheimer 2 jordbruksproduktion 2 tunntarmscarcinoid 1 plötslig hjärtdöd 1 hygienhypotesen 1 kajt 1 genforskning 1 dialys 1 ekologiska produkter 1 pensionssystemet 1 pankreascancer 1 beteendeförändrande teknik 1 ostlänken höghastighetståg samrådsmöten banverket 1 bukspottkörteln 1 fettceller 1 proteinkemi 1 barnmorska 1 fotboll 1 fobi 1 ideella organisationer 1 levnadsvillkor 1 sprutskräck 1 säkerhetsstyrning 1 försvarsmakten 1 fysiologisk stress 1 lysosomala proteiner 1 institutionen för datavetenskap 1 populärvetenskapliga veckan 1 laboratoriet för organisk elektronik 1 brandmän 1 tvåkornsvete 1 journalister 1 livsvetenskap 1 grön starr 1 vti 1 eunamus 1 aptitlöshet 1 barnfamiljer 1 utredningssamtal 1 ryggsmärta 1 flaggskeppsprojekt 1 prioriteringar 1 räddningstjänst 1 kranskärlssjukdom 1 barnläkare 1 kommunforskning 1 diplomering 1 lustgas 1 djurskydd 1 medverkan 1 christian berggren 1 energibesparing 1 rättsgenetik 1 skolnedläggning 1 historiskt ansvar 1 uppsägningar 1 genusvetenskap 1 social förmåga 1 forskningsbistånd 1 byggmaterial 1 gymnasial utbildning 1 neurodegenerativa 1 försäkringskassa 1 multiresistenta 1 nätverk 1 ögonsjukdomar 1 unga med utländsk bakgrund 1 insulin 1 elektronmikroskop 1 systembiologi 1 museer 1 implementering 1 kraftelektronik 1 frisingerstipendium 1 trådlösa nät 1 knäskada 1 husdjur 1 dbs 1 günter pauli 1 arbetslivsforskning 1 social hierarki 1 hjärtinfarkt 1 forskning och utveckling 1 hemdiagnos 1 miljöövervakning 1 elmotorcyklar 1 avslappning 1 champions league 1 linköping-norrköping 1 genmutation 1 fritidspedagoger 1 svenskt hybridforskningscentrum 1 mexico city 1 mainstreaming 1 finansmarknaden 1 hushållsarbete 1 barndiabetes 1 verkstadsföretag 1 stadsplanering 1 kulturhistoria 1 växtöstrogen 1 barn unga konsumtion 1 vetenskapspris 1 socionomutbildning 1 vågkraft 1 blodtryck 1 inlärning 1 årets miljöteknikprofil 1 känslor 1 outsourcing 1 utveckling 1 hörselbarken 1 antirasism 1 bliss-barn 1 förstföderska 1 könsmönster 1 dygnsrytm 1 ingenjörsutbildningar 1 sponsrade läromedel 1 malmstens 1 stöd till start av näringsverksamhet 1 nature materials 1 immunförsvaret 1 glioblastom 1 skyddsombud 1 levercancer 1 funktionsförsäljning 1 antikrocksystem 1 havandeskapsförgiftning 1 kemikalier 1 lean produktion 1 främlingsfientlighet 1 djurepidemi 1 bioteknik 1 kris 1 offentliga sektorn 1 självmord 1 videokonferens 1 asylsamtal 1 ledningsteam 1 waran 1 vågenergi 1 proteiner 1 licavhandling 1 blod 1 bisfosfonat 1 regenerativ 1 elektroosmotisk pump 1 text 1 kortisol 1 introduktionsprogram 1 tvillingar 1 samtalsbehandling 1 medicinska bilder 1 medarbetarskap 1 hjärtsjukvård 1 maharashtra 1 bananfluga 1 tillväxt 1 motoman 1 produktionsakademien 1 trådlöst nätverk 1 skattelagstiftning 1 cellfusion 1 quorum sensing 1 gymnasial yrkesutbildning 1 iterativ inlärning 1 eriksgata 1 utbildningskvalitet 1 biomarkör 1 brc 1 spädbarnsdödlighet 1 psoriasis 1 ekosystem 1 sorkfeber 1 ida lindgren 1 synkrotron 1 kvinnors företgande 1 ytfysik 1 hemdialys 1 fosterdiagnostik 1 ceas2013 1 fotosyntes cellbiologi 1 beräkningskapacitet 1 våld 1 dabigatran 1 äggstockscancer 1 värphöns 1 biomakt 1 sex 1 rolf adell 1 aktin 1 medborgarkontor 1 friskolor 1 gurkmeja 1 hdl 1 civilingenjörsutbildning 1 profilområden 1 flagship 1 ideologi 1 nordirländsk poet 1 entreprenörskap 1 kvalitet 1 artutdöende 1 donationer 1 blodfetter 1 miljömål 1 dna 1 elitidrott 1 psykofarmaka 1 invandrarbarn 1 karriärval 1 hjärtkirurgi 1 relationsvåld 1 presshistoria 1 grundlärare 1 yrkesutbildning 1 böjveckseksem 1 skolor 1 martin joborn 1 jämställdhet 1 öppen psykiatrsik vård 1 funktionshinderkodning 1 sensor fusion 1 vårdskador 1 empati 1 livskunskap 1 fotbollsforskning 1 barn-tv 1 barnskötare 1 diskprotes 1 framtidens stadsbyggnad 1 warfarin 1 utställningspedagog 1 tekniska högskolan vid linköpings universitet 1 bscor 1 fysiskt våld 1 deep brain stimulation 1 jonas gardell 1 tidig födsel 1 cancerterapi 1 oligomer 1 plastsolcell 1 industriell symbios 1 blodtransfusion 1 flavonoider 1 ultraljud 1 biståndspolitik 1 webbaserad 1 lions forskningsfond 1 typ 2 diabetes 1 öppen innovation 1 elbil 1 psykiskt våld 1 circadiansk rytm 1 examenshögtid 1 installation 1 hjärnforskning 1 ekologisk samhällsbyggnad 1 nyttigare bröd 1 kommunal planering 1 katastrofberedskap 1 gad65 1 folksjukdomar 1 högre utbildning 1 arbetsterapeut 1 flygledare 1 swedish research laboratory for printed electronics 1 äldre personer 1 invandrarnas barn 1 utbildningskonferens 1 överviktiga 1 havsmiljö 1 rankning 1 datorkluster 1 persuasive 1 funktionshindrad 1 lars nilesen 1 världskongress i förnybar energi 1 malaria 1 kemiskt chip 1 barn- och ungdomsforskning 1 akutmottagning 1 arbetsvillkor 1 fordonsforskning 1 beteende 1 feta personer 1 vete 1 adrenalin 1 etiska koder 1 prostaglandin 1 kokain 1 adhd 1 libyen 1 bevattning 1 kärnkraftsindustrin 1 citeringsgrad 1 jonte bernhard 1 viktordning 1 solceller 1 look-ahead control 1 klimatförhandlingar 1 blödning 1 förpackningar 1 snic 1 vadstena 1 humanitära interventioner 1 klimatanpassning 1 hållbara staden 1 räddningstjänsten 1 stuart pledger 1 vardagsliv 1 kenya 1 cancerbehandling 1 tillämpad avslappning 1 bränsleförbrukning 1 sjukskriven 1 lärares vardag 1 it-system 1 kommun 1 textilrbetare 1 arbetsterapi 1 förskollärare 1 populärpress 1 företagsledningar 1 barnmorskeutbildning 1 filosofi 1 respirator 1 östersjön 1 segregering 1 inköpsstrategi 1 steriliseringar 1 internetterapi 1 medicinteknik 1 idrottsskador 1 nervimpulser 1 ändtarmscancer 1 inlevelseförmåga 1 medelålders kvinnor 1 doktorsavhandling 1 födsel 1 autonoma bilar 1 samverkan 1 bakterieflora 1 veterinärer 1 osäkerhet 1 agapadda 1 djurförsök 1 hjärtsjukdomar 1 kvantprick 1 fogg 1 sydafrika 1 arbetskraftinvandring 1 kosmos 1 skola jämställdhet genus lärarutbildning 1 översättare 1 kbt behandling 1 barn till invandrade föräldrar 1 ulcerös kolit 1 luktsinne 1 kvantkrypto 1 metastas 1 hybridbilar 1 simulator 1 sökförband 1 akupunktur 1 hörseltest 1 fordonslaboratoriet 1 barnaga 1 komplikationer 1 mul- och klövsjuka 1 new public management 1 organisationsförändring 1 krishantering 1 familjevåld 1 blodplätt 1 nanoteknik 1 kärnhuset 1 materialdesign 1 doha 1 ländrygg 1 fao 1 ögon 1 hållbar energi 1 universitetssjukhuset 1 marie jonsson 1 värmevallningar 1 vätgaslagring 1 psoriasin 1 klinisk forskning 1 biosensor 1 kretskonstruktion 1 sorgearbete 1 bioenergi 1 flyktingbarn 1 erc grant 1 katastrofmedicin 1 biologiska läkemedel 1 mjukvaruteknik 1 förskolan 1 alumner 1 lågstadiet 1 beteendebiologi 1 utställning 1 ledarskap 1 läsa lätt 1 transportsektor 1 internationell konferens 1 skolbarn 1 gad 1 batteri 1 acceptans 1 vindkrafverk 1 årets miljöprofil 1 patologi 1 träningsbelastning 1 undersköterskor 1 nationell identitet 1 avhopp 1 ålderdom 1 per-olof brehmer 1 modersmålslärare 1 företagshälsovård 1 skidåkning 1 partnerpreferens 1 personaliserad medicin 1 fostermiljö 1 termoelektriska material 1 social interaktion 1 idéhistoria 1 järnvägstrafik 1 göran salerud 1 jan stolpe 1 kemikaliepolitik 1 äldreäldre 1 hjärt- och lungsjukdom 1 nätterapi 1 psykodynamisk 1 ipcc 1 forskningskommunikation 1 organisation 1 industriell ekologi 1 kemikaliekontroll 1 byggindustrin 1 hjärtdiagnostik 1 kognitiv reservkapacitet 1 volvoraggare 1 liu bil 1 metanutsläpp 1 hjärnkapacitet 1 lagarbete 1 engelskundervisning 1 kultur 1 strålning 1 kompetenscentrum biogas 1 kiselalger 1 arbetsmarknadsåtgärd 1 svartlut 1 sociala nätverk 1 tung lastbil 1 familjeterapi 1 genetik 1 barnpublik 1 norden 1 autonoma flygande farkoster 1 hiv-vaccin 1 rasbiologi 1 svt 1 tuberkulos 1 konjugerad polymer 1 nya doktorer 1 kursplan 1 genusmedicin 1 kvalitetsteknik 1 vin 1 eurokrisen 1 tyskland 1 kognitiv dysfunktion 1 rotavirus 1 maskulinitet 1 implantat 1 skydd mot olyckor 1 provrörsbefruktning 1 åldrande 1 xavier crispin 1 career 1 juridisk kompetens 1 brains and bricks 1 hornhinna 1 starta eget 1 historia 1 berzelius 1 miljöfrågor 1 mätning 1 nobelpriset 1 nya professorer 1 högt blodtryck 1 lastbilar 1 tunntarmstumör 1 äldreboende 1 barnavårdsutredning 1 alkohol 1 linfrö 1 patientförsäkring 1 anders wijkman 1 konsumtionskritik 1 havstulpaner 1 samtalsterapi 1 nervnedbrytande 1 läkemedelsforskning 1 arne jönsson 1 datoranvänding 1 djurtransport 1 medicinsk etik 1 barnahus 1 nanolaminat 1 laboratorier 1 kommunpolitiker 1 illamående 1 metastaser 1 energisystemdagar 1 vätgas 1 mattematik 1 barnfattigdom 1 klimathotet 1 nanokomposit 1 produktionsekonomi 1 restaurang zenit 1 cellrörelse 1 turism 1 särskild undervisningsgrupp 1 befruktning 1 alternativ kommunikation 1 sarec 1 tandimplantat 1 damfotboll 1 järnvägsarbeten 1 fosfatmalm 1 kardiologi 1 hjärtfel 1 brottsförebyggande arbete 1 hiv 1 choklad 1 lena ek 1 företagsekonomi 1 sensorer 1 autism 1 genterapi 1 ångestbehandling 1 dubbdäck 1 läkemedelsindustri 1 integrerad kemisk krets 1 kurkumin 1 antidepressiva läkemedel 1 riskdrickare 1 informatik 1 folkhögskolelärare 1 sömn 1 kommunalpolitik 1 leverantörer 1 hedersdoktorer 1 läkarintyg 1 ledgångsreumatism 1 signalvägar 1 genterapiforskning 1 östgöta kök 1 bröstsmärta 1 fosforbrist 1 innovationer 1 plaster 1 kakao 1 förlossningsrädsla 1 kroppsstorlek 1 förvaltning 1 security link 1 systemmedicin 1 pedagogisk forskning 1 robot 1 ess 1 olyckor 1 infrastruktur 1 fotbollsskada 1 rökning 1 kasam 1 kapacitet i järnvägstrafiken 1 reglerteknik 1 studenter 1 fettlever 1 ärftlig sjukdom 1 marin påväxt 1 david gillanders 1 fett 1 våld i parrelation 1 strömsnåla kretsar 1 time trade-off 1 elevers intressen 1 självmordsprevention 1 byggforskning 1 demokrati i skolan 1 annika björn 1 barn- och ungdomspsykiatri 1 fritidshem 1 byggvaruhandeln 1 unga kvinnor 1 miljörapport 1 nyblivna föräldrar 1 webblättläst 1 lärande utvärdering 1 pupillometri 1 u-land 1 carer 1 termoelektrisk 1 statistikerutbildning 1 akvaporin 1 vithet 1 fettsyror 1 psykiatriska team 1 fordonssystem 1 industriell ekonomi 1 klimatkamera 1 koldioxidutsläpp 1 ciaran carson 1 diabetesretinopati 1 multicore 1 whirlpool 1 invandrare 1 strindberg 1 utmaningsdriven innovation 1 datavetenskap 1 emmervete 1 anställningsskydd 1 militärt ledarskap 1 njurfunktion 1 stamcell 1 uttorkning 1 tidig diagnos 1 biogas research center 1 beta-amyloid 1 lärarutbildning 1 grundskolelärare 1 regnskog 1 inavel 1 författare 1 behandlingsteam 1 övningsverksamhet 1 hönskam 1 filopodier 1 plasttransistor 1 joakim krook 1 cystisk fibros 1 föräldrastöd 1 dolda staden 1 e-tjänster 1 neurodegenerativ 1 klimatforskare 1 plug-in hybrid 1 tuppkam 1 mekaniska hjälphjärtan 1 vinterkräksjuka 1 fosterprogrammering 1 epizooti 1 bo svensson 1 halvmetaller 1 ätstörningar 1 bp 1 vindruva 1 bananflugor 1 datorlabb 1 evidens 1 neuropati 1 jam session 1 animationer 1 kärnavfall 1 ballongutvidgning 1 språkförmåga 1 lean 1 peak fosfor 1 internationella studenter 1 längdskidåkning 1 saltängen 1 sputtring 1 lysdiod 1 naturvetenskap 1 dövhet 1 cellgifter 1 lungsjukdom 1 social fobi 1 klimatmöte 1 hjärnblödning 1 klädindustri 1 toyota material handling europe 1 grundsärskolan 1 interleukin 1 kvinnors företagande 1 stafylokocker 1 genomteknik 1 oberoende stater 1 njurtransplantation 1 partiklar 1 transportpolitik 1 låghydratkost 1 kontroversiell vetenskap 1 zebrafisk 1 feber 1 biosyntetisk 1 biografiskt lärande 1 blodcentraler 1 vätterröding 1 anna-karin carstensen 1 riksskatteverket 1 didaktik 1 byggindustri 1 ceas 1 prekariatet 1 spermadonation 1 barnmisshandel 1 cellreglering 1 barnprogram 1 trombocyt 1 grekland 1 energieffektiv 1 livsstilsförändringar 1 miljögifter 1 normer om förlossning 1 sjukhussjuka 1 jontransistor 1 hvb 1 europeisk identitet 1 könsskillnad 1 medicinteknikdagarna 1 smärta 1 sjukdomsgen 1 övervikt 1 druvjuice 1 spermadonator 1 tillväxtpolitik 1 video 1 palliativ vård 1 pleiotropi 1 träning 1 konkurrensutsättning 1 translationell forskning 1 rättsfrågor 1 hållbar utveckling 1 hembiträden 1 cam 1 hjärt- och kärlsjukdomar 1 prototypverkstad 1 glaukom 1 partnerval 1 hundars beteende 1 medicinsk mikrobiologi 1 restaurangbranschen 1 gymnaiseskola 1 synskada 1 offentliga e-tjänster 1 miljömedicin 1 idehistoria 1 urban mining 1 jonkanal 1 miljöpåverkan 1 mutation 1 boskap 1 spinntronik 1 nyanlända 1 svågereffekt 1 teknikdelegation 1 tvillingfödsel 1 santiago mejia dugand 1 etologi 1 framtidsyrke 1 direktreklam 1 rashygien 1 ungdomsgeografi 1 europas historia 1 karriär 1 järnväg 1 miljöproblem 1 globalisering 1 wallenbergstiftelserna 1 lärcentra 1 lågkolhydratkost 1 industrirobot 1 tryckt transistor 1 städer som gruvor 1 stefan holmlid 1 läkemedelsbiverkningar 1 anna öhrwall rönnbäck 1 belysning 1 kunskapsöverföring 1 upphovsrätt rättshistoria författarroller mediehistoria 1 migrationsforskning 1 korallrev 1 löst kisel 1 felsökning 1 deepwater horizon 1 utvecklingsprocess 1 blodsockerkontroll 1 blodets historia 1 sexuella ornament 1 nationalmuseer 1 cochleaimplantat 1 elever 1 tillämpad etik 1 mrsa 1 matproduktion 1 medelhavskost 1 reklam 1 cancerläkemedel 1 tuberkelbakterie 1 hjärnstimulering 1 mikrovågsugn 1 tbe 1 våld mot barn 1 näringsliv 1 vattenbrist 1 populärvetenskaplig 1 elitfotboll 1 bok 1 bangladesh 1 hållbara transporter 1 folkungaskolan 1 hälsouniversitetet 1 spirometri 1 läsning språkutveckling lågstadiet skola 1 rättsstöd 1 miljöpolitik 1 patrick doherty 1 förmaksflimmer 1 las 1 bränder 1 språkinlärning 1 robotisering 1 prostitution 1 dopamin 1 dödsolyckor 1 lg 1 vardagsteknik 1 hem och skola 1 sexuella övergrepp mot barn 1 barnmorskor 1 celldöd 1 ensamhet 1 stupade 1 vita lysdioder 1 typ 1 diabetes 1 biomekanik 1 växtförädling 1 bilbyggare 1 andra världskriget 1 normer om känslor 1 elektronikmaterial 1 misshandlade barn 1 ikbt 1 äldre män 1 fjärrvärme 1 programmering 1 populärkultur 1 utbildningsradion 1 karin fälth-magnusson 1 regional samverkan 1 barnomsorg 1 minne 1 klimatpolitik 1 media 1 blodsocker 1 upphandling 1 neuropsykologi 1 forskningsberedningen 1 psykodynamisk terapi 1 tanzania 1 antioxidanter 1 företagare 1 kärnkraft 1 internetaccess 1 ungdomar 1 tåg 1 tonårstjejer 1 dyskalkyli 1 tekniktävling 1 klimakteriet 1 hörselsinnet 1 maktrelationer 1 signalsubstanser 1 tillsyn 1 annonser 1 omsorg 1 undersökning 1 steloperation 1 selen 1 nedsatt hörsel 1 cellmetabolism 1 flygtrafik 1 mindfulness 1 korsbandsskada 1 mille millnert 1 multimodala transporter 1 hjärna 1 finansinspektionen 1 funktionshinder 1 skilsmässobarn 1 religion 1 benläkning 1 advanced materials 1 matematisk modell 1 beräkning 1 blödarfeber 1 miljöval 1 världsledande forskare 1 övergångsbesvär 1 hörselhjälpmedel 1 transmissionselektronmikroskop 1 idrottsmedicin 1 bussar 1 produktionsteknik 1 dagcenter 1 skola och utbildning 1 organisatoriskt hyckleri 1 teknologer 1 teoretisk fysik 1 samhällsekonomisk analys 1 vindsnurra 1 telekommunikation 1 publiceringsvolym 1 polymera solceller 1 ensamkommande flyktingbarn 1 angiogenes 1 etnokulturell empati kultur hälsovård 1 skilsmässa 1 cirkulär ekonomi 1 barntidningar 1 fästingar 1 tolkade samtal 1 barnlitteratur 1 kommuner 1 missfall 1 internationellt hjälparbete 1 public service 1 nervsystem 1 förgasning 1 kungaparet 1 spallation source 1 glesbygd 1 hälsofarlig 1 webb 1 maskinkonstruktion 1 beroendeforskning 1 åke svensson 1 kvantdator 1 crohns sjukdom 1 barnuppfostran 1 van der waals-krafter 1 lärarutbildningen 1 ilo 1 lars nielsen 1 förändringsarbete 1 mödrahälsovård 1 hörselskadade 1 louise trygg 1 tvångsarbete 1 forskningsfinansiering 1 kvantkryptering 1 infektioner 1 kognition 1 professorsinstallation 1 friendlyreader 1 självobservation 1 sjukvårdsledning 1 myndighet 1 klimatdebatt 1 riksdagsdebatter 1 lex maria 1 csr 1 storstockholm 1 christoph kessler 1 barnkanalen 1 bmi 1 teckenspråk 1 hiv-1 1 infraröd teknik 1 virtuell obduktion 1 intraprenörskap 1 petter krus 1 michael martin 1 hjärntumör 1 monteringsteknik 1 musikbruk 1 nanopartiklar 1 produktion 1 kemikalieförordningen reach 1 tunntarmscancer 1 iea 1 tomohiko sakao 1 placebo 1 galna ko-sjukan 1 kryptografi 1 centrum för affärsutveckling i mindre företag 1 kotfraktur 1 arbetsliv 1 politik 1 skrumplever 1 offentlig marknad 1 möbelkultur 1 alf westelius 1 försöksdjur 1 europa 1 förseningar 1 ekoindustriellt system 1 jubileum 40 år 1 bilar 1 diagnossystem 1 socialtjänsten+barn 1 fleromättade fettsyror 1 svenskhet 1 farthållare 1 arbetsmiljöarbete 1 intelligens 1 barndomsdöv 1 cmiv 1 raggare 1 skogssork 1 utvecklingssamtal 1 apoptos 1 fredsbevarande insatser 1 motivation 1 blodgivare 1 biologisk klocka 1 kvalitetssäkring 1 astrid lindgren 1 basstation 1 matematikundervisning 1 övergrepp 1 kulturturism 1 affektmedvetenhet 1 kol 1 upplevelseutställning 1 kvinnors migration 1 affärsjuridik 1 paklitaxel 1 aktivitetsbegränsning 1 vetenskapshistoria 1 europeiska forskningrådet 1 röding 1 fiske 1 effekter 1 sexhandel 1 skogsindustrin 1 östrogen 1 barnlöshet 1 biosensorer 1 samtalsforskning 1 fysik 1 hjälpmedel för skola 1 neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 1 grön el 1 makrofag 1 working for change 1 q10 1 cellmembran 1 bisfosfonater 1 biodrivmedel 1 magbesvär 1 borrelia 1 unga invandrare 1 anatomi 1 psykisk ohälsa 1 tema vatten i natur och samhälle 1 fou 1 samspel 1 släktskap 1 trähus 1 ytbeläggning 1 arbetslös 1 agneta westerdahl 1 äldreforskning 1 ultraljudsundersökning 1 trafiksäkerhet 1 kognitiv hörsel 1 spårtrafik 1 tumörbehandling 1 prionsjukdom 1 bosnien-herzegovina 1 miljövänlig hyrbilsflotta 1 matte 1 utåtagerande barn 1 organbrist 1 fackliga rättigheter 1 förlossningskomplikationer 1 fettrik kost 1 mats björkman 1 medicinsk utbildning 1 tidtabeller 1 liu fund of u 1 legitimitet 1 wrec 1 miljonprogrammet 1 ekologi 1 den svenska modellen 1 blodkärlstillväxt 1 extremväder 1 mobiltelefoni 1 officerare 1 rätt till beskydd 1 hörhjälpmedel 1 barnhälsovård 1 bränsleceller 1 sågverk 1 bilstyling 1 oxidativ stress 1 vårdköer 1 act 1 kunskapsförmedlingen 1 maskinteknik 1 prioritering 1 flyg- och rymdkonferens 1 spillvärme 1 eea 1 lysdiodslampor 1 prissättning 1 göran gustafssonpriset 1 bärplockare 1 matsäkerhet 1 kompetensstegen 1 socialmedicin 1 Visa alla taggar
Media-no-image

En utmaning att forska i genterapi

Pressmeddelanden   •   2011-11-07 08:00 CET

Att bedriva en fungerande och etiskt försvarbar forskning inom ett kontroversiellt forskningsfält som genterapi är en utmaning för forskarna, visar en ny avhandling.

Media-no-image

Nyupptäckt mutation bakom plötslig hjärtdöd

Pressmeddelanden   •   2011-10-06 08:00 CEST

Upptäckten av en tidigare okänd genmutation, gjord av forskare vid Linköpings universitet, kan bidra till att förhindra plötslig hjärtdöd hos unga idrottare.

Media-no-image

Fyra Parkinsonprojekt fick forskningsanslag

Pressmeddelanden   •   2011-05-25 12:16 CEST

Fyra nya projekt fick 350 000 kronor var från Stiftelsen för Parkinsonforskning. Projekten handlar både om att undersöka mekanismer bakom sjukdomen och utveckla bättre behandlingsmetoder.

Media-no-image

Idealbild får unga kvinnor att ha samlag trots smärta

Pressmeddelanden   •   2009-09-23 08:00 CEST

Varannan ung kvinna har upplevt smärta vid vaginalt samlag, och hälften av dem fortsätter trots att det gör ont. Orsaken är att de vill leva upp till en kvinnlig idealbild: att alltid vilja tillfredsställa partnern, enligt en avhandling vid Linköpings universitet.

Media-no-image

Hjärtkirurgi i framkant

Pressmeddelanden   •   2009-09-14 11:47 CEST

Modern hjärtkirurgi erbjuder mer patientvänliga och mindre blodiga metoder. Hänger US med i den snabba tekniska utvecklingen? Den utmaningen inleder höstens medicinska föreläsningsserie Forskning i framkant.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.