Skip to main content

Tre Wallenberg Fellows till LiU

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2015 11:10 CET

Hur kan el utvinnas från spillvärme? Varför går en osund livsstil i arv? Går det att efterlikna mänsklig vävnad på ett chip? Det är utmaningarna för tre Wallenberg Academy Fellows vid Linköpings universitet.

På torsdagen offentliggjorde Kungl. Vetenskapsakademien vilka unga och mest lovande svenska forskare som utsetts till Academy Fellows. Programmet som finansieras av Knut & Alice Wallenbergs stiftelse innebär medel för fem års forskning och deltagande i ett ledarskapsprogram.

– Det är en av de största satsningar som någonsin gjorts på yngre forskare i vårt land. Det skapar möjligheter för forskarna att angripa svåra och långsiktiga problem, säger Göran K. Hansson, ständig sekreterare i Vetenskapsakademien.

Per Eklund är docent i tunnfilmsfysik och utvecklar material som kan omvandla värme till elektricitet, så kallade termoelektriska material. Målet med forskningen är att kunna tillvarata överskottsvärme från såväl apparater och maskiner som från solen, vilket skulle kunna bidra till ett mycket mer energieffektivt samhälle.

För detta krävs ett material som leder värme dåligt och därmed kan vara hett i ena änden och kallt i den andra. Om denna temperaturskillnad är stabil kan den utnyttjas för att generera elektricitet. Per Eklund bygger sina material lager för lager där strukturer som endast är någon miljarddels meter tjocka kan reducera värmeledningen.

Anna Herland är för närvarande gästforskare vid Harvard-universitetet i USA där hon tar fram ”organ-på-ett-chip”, komponenter som efterliknar mänskliga vävnader. Syftet är att skapa modeller som kan användas vid utvecklingen av nya läkemedel.

Anna Herland odlar olika former av celler från människa på ett chip försett med mikrokanaler genom vilka små volymer vätska kan flöda som i ett blodkärl. Som Wallenberg Academy Fellow kommer hon även att utveckla en ”hjärna-på-ett-chip” där celler från blod-hjärnbarriären interagerar med omgivande nervceller.

Anita Öst forskar inom det snabbt växande fältet epigenetik. Nyligen publicerade hon resultat som visar att den mängd socker som hannar av bananfluga äter innan de parar sig, påverkar fetthalten hos avkommorna. Nu går hon vidare för att på detaljnivå förklara hur livsstilen och andra förvärvade egenskaper kan ärvas i generationer.

En hypotes är att sockerintaget påverkar speciella RNA-molekyler som finns i spermier. En förändring i halten av detta så kallade piRNA kan få effekter på det befruktade ägget och utvecklingen av embryot. En förhoppning är att mer kunskap om dessa processer kan hjälpa personer som har svårt att bli av med sin fetma.

Sammanlagt utsågs 29 Academy Fellows inom områdena humaniora, medicin, naturvetenskap, samhällsvetenskap och teknikvetenskap. Kandidaterna har nominerats av respektive universitet och har sedan utvärderats av bedömare vid de fem vetenskapliga akademierna.

LiU:s rektor Helen Dannetun gratulerar de tre framstående forskare som nu blir Wallenberg Academy Fellows vid universitetet.

– Tack vare den här långsiktiga satsningen har de nu möjlighet att ta itu med väldigt utmanande frågeställningar. Förutsättningarna är med andra ord goda för nya och spännande resultat, säger Helen Dannetun.

Kontakt:
Folke Sjöberg, professor och prorektor, 070-1916652, folke.sjoberg@liu.se

Vill du ha mer nyheter från Linköpings universitet? Vårt elektroniska nyhetsbrev LiU-nytt-e kommer varje torsdag med alla nyhetsartiklar som publicerats på webben under den gångna veckan. Prenumerera här!

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.