Skip to main content

Vem är den äldre? Ny rapport om framtidens åldrande befolkning presenteras

Pressmeddelande   •   Mar 02, 2017 08:00 CET

Vilka möjligheter och förutsättningar har framtidens äldre? Den 8 mars presenteras rapporten "Vem är den äldre? Äldrebilder i ett åldrande Sverige” vid ett seminarium på Campus Norrköping, Linköpings universitet.

Rapporten är skriven på uppdrag av utredningen ”Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen” som den 31 mars överlämnar sitt betänkande till äldreminister Åsa Regnér. Den tar upp en rad utmaningar som samhället står inför när det gäller äldres livssituation och livskvalitet under kommande årtionden, däribland den demografiska utvecklingen och ökande inkomstskillnader.

Samtidigt som äldre personer får bättre hälsa och längre livslängd lever många allt längre med sjukdomar. De socioekonomiska skillnaderna ökar i samhället, ålderdomen riskerar därmed att bli mer polariserad. Bland dem som har lägst pensioner och saknar ekonomiska marginaler finns äldre kvinnor. Det förhållandet kommer att bestå framöver.

Bland framtidens äldre kommer den etniska spridningen att öka och medvetenheten behöver bli större om effekterna av ålderism.

Rapporten visar också att en större andel av de äldre har körkort och kör bil allt högre upp i åldrarna, det gäller särskilt för kvinnor. Bilen blir ett instrument för oberoende. Undersökningar visar att den digitala klyftan framöver upphör att vara åldersbunden och istället blir mer kopplad till utbildning, inkomst och yrkesbakgrund.

Författarna bakom rapporten är verksamma vid avdelningen Åldrande och social förändring vid Linköpings universitet. Inom avdelningen bedrivs forskning om sociala, politiska och kulturella frågor med anknytning till åldrande och livets senare skeden.

Rapporten presenteras vid ett seminarium den 8 mars kl. 13.00-14.30 i Färgeriet, Kåkenhus, Kungsgatan 40 i Norrköping.

På seminariet medverkar Susanne Rolfner Suvanto, regeringens särskilda utredare.

För mer information:

Marianne Abramsson, tel 011-363385, e-post: marianne.abramsson@liu.se

Susanne Rolfner Suvanto, tel 070-593 73 55, e-post: susanne.rolfner.suvanto@regeringskansliet.se

Vill du ha mer nyheter från Linköpings universitet? Vårt elektroniska nyhetsbrev LiU-nytt-e kommer varje torsdag med alla nyhetsartiklar som publicerats på webben under den gångna veckan. Prenumerera här!

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera