Skip to main content

Diskussionen om matpriserna borde byta fokus

Blogginlägg   •   Dec 12, 2012 13:06 CET

Sverige är ett dyrt matland i Europa, endast Norge och Danmark har högre matpriser, enligt statistik från Eurostat/SCB vidareförmedlat i ett stort antal medier. SvD , Ekot, GP  Känslan man får när man läser nyheten är att svenska konsumenter betalar väldigt mycket mer för maten än konsumenterna nere på kontinenten. Att vi är en del av ett skandinaviskt högprisbälte.

Skärskådar man SCB-statistiken lite närmare, och tar andra faktorer i beaktande, blir bilden delvis en annan.

1. Den svenska prisnivån ligger mycket lägre än den danska och väldigt mycket lägre än den norska. Prisgapet ner till det västeuropeiska prissnittet är klart mindre än gapet upp till våra skandinaviska grannar.

2. Den rådande växelkursen har stor betydelse. Den svenska kronan är just nu relativt stark gentemot euron. Det innebär att svenska matpriser räknat i euro framstår som relativt dyra. Svenska matpriser ligger just nu 20 procent över genom­snittet för de 27 EU‑länderna. Som en effekt av kronans tämligen kraftiga svängningar gentemot euron har Sveriges prisnivå för livsmedel pendlat mellan 4 och 32 procent över EU-snittet, sedan 1999. För en belgare som besökte Sverige för ett par år sedan och som nu reser hit igen har matpriserna blivit dyrare. Men det är ju inte så att det blivit dyrare för svenska konsumenter att handla mat för att kronan stärkts. När kronan stärks blir det billigare att importera mat från euroländerna. Och vi importerar en hel del därifrån.

3. Som Louise Ungerth påpekar på sin blogg är skiljda momssatser på mat en annan förklaring till prisskillnaderna. Hon påminner också om att vi faktiskt aldrig lagt så liten andel av vål disponibla inkomst på mat som nu. I de flesta andra europeiska länder gräver matinköpen ett betydligt djupare hål i plånböckerna

Faktum är att många livsmedel blivit betydligt billigare de senaste decennierna. Ta julskinkan. I en butik nära Livsmedelsföretagens kansli annonseras svensk julskinka nu ut för 49.90 kr kilot. För 30 år sedan annonserade svensk julsskinka ut för 37,60 kr kilot, visar Livsmedelsföretagens julmatsundersökning. Hade priset på julskinka hängt med i den allmänna prisutvecklingen, KPI, sedan 1982 hade den annonserats ut för närmare 100 kr/kg idag.

Och här finns ingrediensen till den riktigt intressanta matprisdiskussionen: Vad som blir den långsiktiga effekten av prispressen på mat.

Vad innebär det för svenska livsmedelsföretags möjligheter att utvecklas och ta fram ännu bättre produkter? Vad får det för konsekvenser för den svenska primärproduktionen och för bönderna?