Skip to main content

Felaktig sockerstatistik

Blogginlägg   •   Nov 02, 2011 15:14 CET

SvD:s pågående anti-socker kampanj utgår från delvis felaktig fakta.

I en artikel i onsdagens tidning hänvisas till Livsmedelsverkets studie Riksmaten - barn 2003, som visade att 4-åringarna får 21 procent av sin energi från socker. Livsmedelsverkets råd är högst 10 procent, enligt artikeln.

Men jämförelsen haltar. Livsmedelsverkets råd gäller tillsatt socker, i form av sackaros och monosackarider. Och där ligger 4-åringarnas intag (för åtta år sedan i alla fall) på 13-15 energiprocent.

Siffran 21 procent, som SvD använder, gäller det totala intaget av disackarider, vilket innefattar både naturligt förekommande sockerarter (ex laktos) och tillsatt socker.

När man läser SvD:s artikelserie kan man lätt få uppfattningen att sockerkonsumtionen ökat kraftigt i Sverige på senare år. Så är inte fallet.

Fakta om sockerförbrukningen – mätt i både kostundersökningar och förbrukningsstatistik - visar att den har varit konstant under flera årtionden med svagt fallande tendens sedan mitten av 90-talet.

Uppdaterad info! SvD har nu rättat till misstaget i den artikel som ligger på deras webbplats. På startsidan har man dock kvar rubriken Snitt-fyraåring behöver halvera sockerintag