Skip to main content

Taggar

Livsmedelsföretagens konjunkturbrev Q1 2020

Livsmedelsföretagens konjunkturbrev Q1 2020

Dokument   •   2020-05-18 07:12 CEST

Coronapandemin har slagit väldigt olika inom den svenska livsmedelsindustrin. Många småproducenter har tappat nästan all försäljning medan andra företag kämpar med att möta en ökad efterfrågan. Livsmedelsexporten tvärstannade i mars, och för företag med försäljning till hotell och restaurang så har våren varit nattsvart, visar Livsmedelsföretagens konjunkturbrev för Q1 2020.

Allmänhetens förtroende för livsmedelsindustrin - november 2019

89 procent av svenskarna har stort förtroende för den svenska livsmedelsindustrin. Det är en ökning med två procent sedan 2018 och den högsta siffran sedan Livsmedelsföretagen började mäta allmänhetens förtroende.

Produkter på Livsmedelsföretagens julmatsträff 2019
Bilaga: Sammanlagda svar Livsmedelsföretagen och IKEM

Carl Eckerdal är chefekonom för både Livsmedelsföretagen och IKEM – Innovations- och kemiindustrierna, vars medlemsföretag tillsammans utgör ca 25 procent av svensk industri. Carl har ställt frågor om brottslighetens och våldets påverkan till medlemmar i båda organisationerna, och det är uppenbart att Livsmedelsföretagens medlemmar inte är ensamma om att oroas av utvecklingen.

Konjunkturbrev Q3 2019

Konjunkturbrev Q3 2019

Dokument   •   2019-11-27 07:02 CET

För livsmedelsindustrin präglades Q3 2019 av god tillväxt på hemmamarknaden, ökande export och stigande råvarukostnader. Samtidigt oroas företagen av det allt grövre våldet i samhället. 39% av Livsmedelsföretagens medlemmar uppger att deras anställda känner en ökad otrygghet på väg till och från jobbet och 42% har förändrat sina säkerhetsåtgärder eller tror att det kan bli aktuellt inom kort.

Undersökning om svenskarnas syn på mat och hälsa (Livsmedelsföretagen)

Svenskarna vill lära sig mer om hur maten produceras och vad den innehåller, man har högt förtroende för forskare och Livsmedelsverket, och den vanligaste dieten är vegetarian/vegan. Det är några av resultaten från Livsmedelsföretagens undersökning om svenskarnas syn på mat och hälsa.

Presentation av undersökning om svenskarnas syn på mat och hälsa

Livsmedelsföretagens undersökning om svenskarnas syn på mat och hälsa så som den presenterades på Livsmedelsföretagens frukostseminarium ”Varför är det så svårt att veta vad jag ska äta?” den 20 november 2019.

Rekordsvag krona och elbrist hotar framtiden för svensk livsmedelsindustri

För den svenska livsmedelsindustrin bjöd årets andra kvartal på ökade försäljningsvolymer och en stark tillväxttakt. Men på horisonten ser företagen två mörka orosmoln som kan få starkt negativa konsekvenser för industrin: en svag krona som leder till minskad produktivitetsjakt och ett otillräckligt elnät som avskräcker från fortsatta investeringar.

Livsmedelsföretagens Konjunkturbrev Q1 2019

Livsmedelsföretagens Konjunkturbrev Q1 2019

Dokument   •   2019-05-23 07:24 CEST

Livsmedelsindustrins prioriterade frågor inför EU-valet
Dryckesbranschrapporten 2019 - Med passionen som drivkraft

Antalet dryckesproducenter i Sverige fortsätter att öka i snabb takt. Bara under 2018 ökade branschen med 25 procent, eller med nästan tre nya producenter i veckan. Vid årsskiftet fanns närmare 700 företag i Sverige som tillverkar öl, vin eller andra alkoholhaltiga drycker. Det framgår av Dryckesbranschrapporten för 2019.

Vad står på spel? Sveriges ekonomiska utmaningar inför avtalsrörelsen 2020

Hur påverkas Sverige när ekonomin bromsar in efter flera år av högkonjunktur? Vad betyder det för Sverige som industriland? Välkommen till ett lunchseminarium om industrins ekonomiska förutsättningar!

Vad står på spel? Sveriges ekonomiska utmaningar inför avtalsrörelsen 2020

Hur påverkas Sverige när ekonomin bromsar in efter flera år av högkonjunktur? Vad betyder det för Sverige som industriland? Välkommen till ett lunchseminarium den 13 maj om industrins ekonomiska förutsättningar!

Livsmedelsföretagens Konjunkturbrev mars 2019

Den svenska livsmedelsindustrin växer inte trots urstark konjunktur, lokalproducerat och hälsosamma alternativ är de hetaste konsumenttrenderna och nästan hälften av livsmedelsföretagen som exporterar till Storbritannien räknar med att tappa i försäljning pga Brexit, visar Livsmedelsföretagens Konjunkturbrev för Q4 2018.

Livsmedelsföretagens Konjunkturbrev Q3 2018

Som en följd av den värsta torkan i modern tid har livsmedelsindustrins inköpskostnader ökat med i snitt 10%. Priset på enskilda insatsvaror har ökat långt mer. Vart fjärde företag som köper in spannmålsbaserade råvaror uppger att kostnaderna har ökat med mer än 30%. Om inte konsumentpriserna på svenskproducerad mat ökar med i genomsnitt 5% riskerar många företag att få lägga ner.

Julmatsprodukter 2018 - Livsmedelsföretagen

En lista på julprodukterna som presenterades på Livsmedelsföretagens julmatspressträff den 29 november 2018.

Livsmedelsföretagens julmatsundersökning 2018
Exportrapporten - Vad kan vi lära av andra länder och industrier?

I Exportrapporten analyserar Livsmedelsföretagen hur de svenska life science-, trä- och stålindustrierna samt livsmedelsexportörerna Danmark, Irland och Finland arbetar för att öka exporten. Utifrån analysen kommer vi med sex konkreta förslag som kan underlätta för svenska livsmedelsproducenter och bidra till att öka Sveriges livsmedelsexport.

Livsmedelsföretagens Konjunkturbrev

Livsmedelsföretagens Konjunkturbrev

Dokument   •   2018-10-09 08:31 CEST

Goda exempel - Framgångsrecepten från några av världens bästa matländer och livsmedelsföretag