Skip to main content

Feeder möter EU-kandidaterna: Jytte Guteland (S)

Nyhet   •   Apr 29, 2019 09:53 CEST

Jytte Guteland, EU-parlamentsledamot och 3:a på socialdemokraternas EU-lista

Här kan du lyssna på hela intervjun med Jytte Guteland (51 min).

Jytte Guteland om…

Varför hon kandiderar

”Jag tycker det är meningsfullt och i många av de globala frågorna kan EU göra stor skillnad. I frågor om klimat och folkhälsa kan man fatta väldigt bra beslut som blir bra för medlemsländerna. Det är också en tid med nationalism där många grundläggande värderingar utmanas, därför är det här valet oerhört viktigt, så att vi står upp för demokratin.”

Att länder instiftar nationella regler

”Jag tror att det bästa är att höja ambitionen för hela EU. Samtidigt när det gäller t.ex. ursprungsmärkning så vore det fel utveckling att säga att enskilda länder inte får vara ambitiösare. Min målsättning är ju att vi ska komma så långt med den gemensamma lagstiftningen att man inte behöver den typen av plusmeny i enskilda länder. Jag tror det är enklare för producenterna om det är hög ambition på hela den inre marknaden. Det är därför jag också driver på för bättre implementering.”

Goldplating

”Jag tänker väl två saker här. Å ena sidan är det tråkigt när debatten leder till kritik mot att Sverige är duktiga. Jag tror att i förlängningen så leder det till att våra företag många gånger blir duktigare och ligger steget före. Vi har varit snabbare att ställa om till morgondagens riktning medan andra länder släpar efter. I den bemärkelsen är det något bra, och jag kan bli negativ till när debatten blir sådan att man ser ner på ambition. Å andra sidan finns det tillfällen när jag tror att Sverige hade kunnat fundera mer på om man tolkar onödigt strikt. När det gäller tolkningsfrågor där vi väljer en väldigt restriktiv hållning kan det leda till att svenska intressen hamnar i andra hand. Och det tycker jag inte är bra.”

GMO

”Jag är oroad över när GMO blir kopplat till en väldigt hög användning av bekämpningsmedel. Den kopplingen är min delegation av socialdemokrater i Europaparlamentet negativa till och så syns det när vi har röstat. Däremot har vi röstat för i frågor om forskning eller där GMO-teknik kan användas för nya livsmedel.”

Intervjun med Jytte avslutas med en analys och kommentar av Livsmedelsföretagens egen EU-expert Nicklas Amelin. Här kan du lyssna på hela intervjun.