Skip to main content

1,5 procent i löneökningstakt stärker svensk konkurrenskraft

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2017 11:00 CET

I dag lämnar vi ett bud till Facken inom industrin på 1,5 procent i löneökningstakt. Nivån är avvägd för att stärka industrins konkurrenskraft och därmed förutsättningarna för hela den svenska ekonomin. På denna nivå är Livsmedelsföretagen, IKEM, Trä- och möbelföretagen, Grafiska företagen, SLA, Teknikföretagen och TEKO beredda att träffa en överenskommelse på ett, två eller tre år.

Budet är utformat i enlighet med Industriavtalets syfte att parterna måste ta ansvar för industrins internationella konkurrenskraft. Förhandlingarna måste ske med ett långsiktigt perspektiv och ge förutsättningar för konkurrenskraft, både i en stark och en svag global industrikonjunktur. Det måste ske genom att generella förutsättningar för industriell verksamhet stärks i Sverige. Det måste också ske genom att kostnadsnivåerna hålls nere, särskilt i det mycket osäkra konjunkturläge som vi nu befinner oss i. Och det måste ske genom att exportindustrin sätter ett tydligt ”märke” i procent för hela arbetsmarknaden.

Budet är utarbetat mot bakgrunden av att svensk exportindustri är inne i en långvarig negativ trend med förlorade arbetstillfällen, svag produktivitet och tappade marknadsandelar. Arbetskraftskostnaderna har under flera år stigit mer än i våra viktiga konkurrentländer, både nominellt och reellt.

- Svenska livsmedelsföretags verklighet är en fortsatt press utifrån, inte minst från lågkostnadsländerna i vår absoluta geografiska närhet. Exporten som tidigare vuxit avtar för andra året i följd. Vad vi behöver nu är en återhållsamhet i löneökningstakten, säger Anders Canemyr, förhandlingschef på Livsmedelsföretagen.

Kontakt
Anders Canemyr, förhandlingschef Livsmedelsföretagen, tel: 070-640 72 27
Marie Söderqvist, vd Livsmedelsföretagen, tel: 070-724 09 71

Livsmedelsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsindustrin i Sverige. Vi verkar för att livsmedelsföretagen i Sverige ska karaktäriseras av högt anseende och mångfald samt ha god tillväxt, lönsamhet och konkurrensförmåga.