Skip to main content

200 miljoner kronor till livsmedelsforskning

Pressmeddelande   •   Jan 25, 2010 14:59 CET

Staten och livsmedelsbranschen lanserar nu en gemensam satsning för att stödja svensk livsmedelsforskning – Tvärvetenskapligt forskningsprogram för livsmedel. Det nya forskningsprogrammet omfattar maximalt 200 miljoner kronor och planeras pågå under fem år.

Bakgrunden är att regeringen har uppdragit åt Formas och VINNOVA att i samverkan med livsmedelsbranschen utforma och genomföra ett tvärvetenskapligt forskningsprogram inom livsmedelsområdet. Programmet är samfinansierat mellan stat och näringsliv.

 Målsättningen med det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet är

  • att stärka svensk livsmedelsforskning
  • att stärka branschens förmåga till innovation och kostnadseffektivitet
  • att skapa en konkurrenskraftig och hållbar livsmedelssektor.

Programmet ska stimulera behovsmotiverad forskning inom livsmedelsvetenskap och andra forskningsområden av betydelse för livsmedelsbranschen.

-  Genom denna långsiktiga satsning på forskning och innovation kommer företag och forskare tillsammans ta fram ny kunskap som kan omsättas till goda, hälsosamma och hållbara livsmedel för morgondagens konsumenter, säger Livsmedelsföretagens VD Agneta Dreber och Svensk Dagligvaruhandels VD Thomas Svaton.  

Läs mer om programmet

och besök våra informationsmöten:

tisdagen den 16 februari, kl. 10.00 - 12.00 i Sal E på Kemicentrum, Lunds tekniska högskola, Getingevägen 60/Sölvegatan 39, Lund

torsdagen den 18 februari, kl. 10.00 - 12.00 i Handelns Hus, Regeringsgatan 60, Stockholm

torsdagen den 4 mars, kl. 10.00 - 12.00 på SIK Institutet för Livsmedelsforskning, Frans Perssons väg 6, Göteborg

Anmälan via http://www.bwz.se/FORMAS/b.aspx?vi=12&vid=14&ucrc=1980EEDF

För ytterligare information kontakta:

Formas: Hans-Örjan Nohrstedt hans-orjan.nohrstedt@formas.se

tel: 08-775 40 16

VINNOVA: Maria Landgren maria.landgren@vinnova.se

tel: 08-473 31 56

Livsmedelsföretagen (Li): Elisabet Rytter elisabet.rytter@li.se

tel: 08-762 65 06

Stiftelsen Lantbruksforskning: Kjell Ivarsson kjell.ivarsson@lrf.se

tel: 08-787 54 23

Svensk Dagligvaruhandel: Thomas Svaton thomas.svaton@dagligvaror.se

tel: 08-762 78 06