Skip to main content

40 miljoner för en hållbar och konkurrenskraftig livsmedelsbransch

Pressmeddelande   •   Sep 28, 2010 15:10 CEST

  • Ökad kunskap om orsaken till havrets hälsobringande effekter  i nya produkter
  • Bättre nyttjande av kliets nyttiga fibrer genom avlägsnande av dess beska smak
  • Identifiering av vilka kor som har bäst gener för att producera bästa mjölken
  • Forskarskola som ska stärka banden mellan forskning och livsmedelsbransch
  • Utveckling av diskmaskiner som rengör med mindre energi och kemikalier
  • Ökad kunskap om konsumenters köpbeteende
  • Ostproduktion utan produktförstörande bakterier trots färre tillsatser

Om bland annat detta handlar de fjorton projekt som beviljas medel av det Tvärvetenskapliga Forskningsprogrammet för Livsmedel (TvärLivs), ett samarbete mellan Forskningsrådet Formas, VINNOVA, Livsmedelsföretagen, Svensk Dagligvaruhandel och Stiftelsen Lantbruksforskning.

- Förutsättningen för att den här forskningssatsningen skulle bli möjlig var att näringslivet gick in med lika mycket pengar som staten. Livsmedelsindustrin har svarat upp mot förväntningar med råge. Det talar för goda resultat, säger Elisabet Rytter, Livsmedelsföretagens representant i TvärLivs programråd.

Programmet omfattar 40 miljoner per år fördelat lika mellan staten och näringslivet. Intresset har varit mycket stort. Totalt inkom 66 ansökningar. Av dessa har fjorton beviljats medel av TvärLivs.

Forskningsprogrammet ska väsentligt bidra till att utveckla en konkurrenskraftig och hållbar livsmedelssektor genom att stärka svensk livsmedelsforskning och dess kompetensbas samt öka branschens förmåga till innovation och kostnadseffektivitet. Programmet ska vidare stimulera behovsmotiverad forskning inom livsmedelsvetenskap och andra forskningsområden av betydelse för livsmedelsbranschen.

Bakgrund
2007 togs en nationell strategisk forskningsagenda för livsmedel fram av den svenska teknologiplattformen Food for Life. Sex områden pekades ut som strategiskt viktiga för en konkurrenskraftig och hållbar utveckling av branschen vilka har varit utgångspunkt för TvärLivs: Livsmedel och konsument, Livsmedel och hälsa, Säkra livsmedel, Livsmedelskvalitet och produktion, Livsmedlens värdekedja samt Hållbar livsmedelsproduktion. Formas och VINNOVA har på regeringens uppdrag och i samverkan med Livsmedelsföretagen (Li), Svensk Dagligvaruhandel och Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF) initierat Tvärlivs.

Mer information finns att hitta på TvärLivs hemsida www.tvarlivs.se 

Kontaktperson Livsmedelsföretagen: Elisabet Rytter, tel: 08-762 65 06, elisabet.rytter@li.se