Skip to main content

Halverade arbetsgivaravgiften extra viktig för livsmedelsbranschen

Pressmeddelande   •   Maj 22, 2014 10:00 CEST

Den halverade arbetsgivaravgiften för ungdomar har varit viktigare för livsmedlesbranschen än för näringslivet i stort. Om avgiften skulle höjas efter valet i höst räknar en fjärdedel av företagen med att de då kommer att använda sig mer av bemanningsföretag, och en lika stor andel av företagen säger att deras lönsamhet kommer att påverkas negativt.

I Livsmedelsföretagens nya enkät säger en majoritet av medlemsföretagen att deras incitament att anställa ungdomar under 26 år har påverkats av den halverade arbetsgivaravgiften för denna grupp.
Livsmedelsbranschen, inklusive livsmedelsindustrin, anställer en hög andel ungdomar i förhållande till genomsnittet på arbetsmarknaden.

- För vår bransch som anställer många ungdomar, inte minst på landsbygden, skulle en återställare av arbetsgivaravgifterna var extra problematisk, säger Livsmedelsföretagens VD Marie Söderqvist.

Livsmedelsproducenterna anställer fler unga
Den här bilden styrks av en annan enkät som Ipsos gjort på uppdrag Svenskt Näringsliv och som publiceras i sin helhet inom kort. Enligt den har tre fjärdedelar av Livsmedelsföretagens medlemsföretag anställt personer under 26 år det senaste året, jämfört med hälften av företagen i näringslivet som helhet. 4 av 10 livsmedelsföretag angav den lägre arbetsgivaravgiften som det främsta skälet till att de valde att anställa en yngre person, mot 1 av 4 företag i näringslivet som helhet.

Om avgiften skulle höjas efter valet i höst räknar en fjärdedel av företagen i Livsmedelsföretagens enkät med att använda sig mer av av bemanningsföretag som ett sätt att balansera för ökade kostnader, och en lika stor andel av företagen säger att deras lönsamhet kommer
att påverkas negativt.

Frågan om arbetsgivaravgiften blir än mer brännande då företagen i enkäten
sammantaget redovisar en dyster bild över sysselsättningsutvecklingen i branschen.

- Vi ser nu stigande varseltal i livsmedelsindustrin och sysselsättningsprognosen för det kommande året är sällsynt negativ, säger Livsmedelsföretagens chefekonom Carl Eckerdal.

Samtidigt har företagens prognoser gällande den egna försäljningen blivit mer positiva, visar Livsmedelsföretagens enkät.

Ladda ner konjunkturrapporten nedan (pdf)

Kontakt: Marie Söderqvist, VD, tel: 070-724 09 71, Carl Eckerdal, chefsekonom, tel: 0704-97 11 98

Livsmedelsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsindustrin i Sverige. Vi verkar för att livsmedelsföretagen i Sverige ska karaktäriseras av högt anseende och mångfald samt ha god tillväxt, lönsamhet och konkurrensförmåga.

Bifogade filer

PDF-dokument