Skip to main content

Blöta och hetta ger stora kostnadsökningar för svensk livsmedelsindustri

Pressmeddelande   •   Jul 31, 2012 09:30 CEST

Den svenska livsmedelsekonomin präglas av ökade råvarukostnader, visar en färsk undersökning som Livsmedelsföretagens (Li:s) chefekonom Carl Eckerdal presenterar idag.

Konjunkturrapporten visar att råvarukostnaden för Sveriges livsmedelsproducenter ökade under andra kvartalet 2012, en utveckling som pågått alltsedan våren 2010.

Priserna på livsmedelsråvaror har skenat de senaste veckorna, så risken finns att det kommer bli ännu större kostnadsökningar än vad livsmedelsföretagen räknat med, säger Carl Eckerdal.

Sommaren har varit en besvikelse för semesterlediga nordbor med regn och kyla vilket också lätt till sämre skördar. I den amerikanska mellanvästern har en rekordtorka slagit ut stora delar av majsskörden och södra Rysslands vetedistrikt har drabbats av svår torka. Det extrema väderläget har på mycket kort tid eldat på världsmarknadspriset på viktiga jordbruksråvaror såsom vete, majs och soja, från redan höga prisnivåer. För Svenska livsmedelsproducenter är detta en mycket ovälkommen nyhet.

– Svenska livsmedelsproducenter är klämda mellan å ena sidan ökade råvarupriser, som de inte alls kan påverka, och å andra sidan återförsäljarna inom dagligvaruhandeln som vill undvika allt vad prishöjningar heter, säger Carl Eckerdal.

För de svenska spannmålsodlarna, innebär ökade världsmarknadspriser en välkommen möjlighet till ökade intäkter. Mat- och dryckesproducenterna har däremot inget att vinna på ökade råvarupriser.

Eftersom stora delar av svensk livsmedelsindustri är tungt råvaruberoende (i genomsnitt cirka 60 procent av omsättningen går till inköp av råvara) får även små kostnadsökningar stora ekonomiska effekter. Alltsedan råvaruprisrallyt år 2007 har livsmedelsindustrin rationaliserat produktionen i hög takt för att balansera de nyckfulla prisuppgångarna på råvara.

– Om rationaliseringarna fortsätter i samma tempo skulle det kunna innebära att cirka 2 procent av branschens 56 000 sysselsatta tvingas lämna sina jobb i år, avslutar Carl Eckerdal.

Ladda ned hela konjunkturrapporten nedan.

För mer information kontakta:
Carl Eckerdal, chefekonom, tel: 08-762 65 12
Marie Söderqvist, VD, tel: ­ 070-724 09 71

Livsmedelsföretagen (Li) är en bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsindustrin i Sverige. Li verkar för att livsmedelsföretagen i Sverige ska karaktäriseras av högt anseende och mångfald samt ha god tillväxt, lönsamhet och konkurrensförmåga.

Bifogade filer

PDF-dokument