Skip to main content

Integrationsministern möter mångfalden i livsmedelsindustrin i Jordbro

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2013 14:10 CEST

Livsmedelsföretagens VD Marie Söderqvist och integrationsminister Erik Ullenhag besöker Coca-Cola Enterprises Sverige i Jordbro torsdagen den 22 augusti för att ta del av företagets arbete med mångfalds- och integrationsfrågor.

- Livsmedelsindustrin är den industrigren som har högst andel utlandsfödda bland de anställda och är en viktig inkörsport på arbetsmarknaden för många invandrare och ungdomar. Coca-Cola i Sverige är ett bra exempel på detta, säger Livsmedelsföretagens VD Marie Söderqvist.

- Livsmedelsindustrin är dessutom den geografiskt mest spridda industrin och är en viktig arbetsgivare i såväl små glesbygdskommuner som i storstädernas ytterområden, exempelvis i Jordbro.

Coca-Cola Enterprises Sverige etablerades i Jordbro i Haninge kommun för 15 år sedan och är den näst största privata arbetsgivaren i kommunen. 

Om besöket
Besöket startar Kl 10.30 på Coca-Cola Enterprises Sverige, Dryckesvägen 2c, Haninge

För information om besöket, kontakta Peter Bodor, informationsdirektör Coca-Cola Enterprises Sverige, tel: 070-648 70 65, E-post: pbodor@cokecce.com

Presskontakt Livsmedelsföretagen: Marie Söderqvist, tel: 070-724 09 71
Presskontakt Erik Ullenhag: Lena Hallerby, tel: 0703-01 47 90

Fakta
18% av de anställda i livsmedelsindustrin är utlandsfödda
13% av de anställda i industrin som helhet är utlandsfödda
13% utlandsfödda finns bland samtliga förvävsarbetande

Livsmedelsföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsindustrin i Sverige. Vi verkar för att livsmedelsföretagen i Sverige ska karaktäriseras av högt anseende och mångfald samt ha god tillväxt, lönsamhet och konkurrensförmåga. Livsmedelsföretagen har över 800 medlemsföretag.