Skip to main content

Konsumenterna har gått från ord till handling i mataffären

Pressmeddelande   •   Maj 25, 2016 08:15 CEST

Svenska konsumenter har länge sagt att de vill ha närproducerade premiumprodukter. Och att de hela tiden förväntar sig en strid ström av nya spännande produkter. Nu märks detta tydligt bland företagen inom livsmedelsindustrin. Konsumenterna har gått från ord till handling i mataffären och väljer allt oftare kvalitet före pris. Detta framgår av Livsmedelsföretagens senaste konjunkturbrev.

Premiumchoklad, hantverksöl och nya typer av mejeriprodukter är alla exempel på senare års ökade efterfrågan på exklusiva, nytänkande och påkostade produkter som rönt stora kommersiella framgångar. Företag som Åre Chokladfabrik, Nils Oscar och Wapnö visar också att produktionen och konsumtionen av denna typ av produkter är utspridd över landet.

Men allt tydligare kan det nu konstateras att detta är en bredare trend än så. I bransch- och arbetsgivarorganisationen Livsmedelsföretagens konjunkturenkät uppger nio av tio av de svarande medlemsföretagen att de arbetar aktivt för att bredda och utveckla sitt premiumerbjudande. Premiumsortimentet är också det prissegment som ökat snabbast under de senaste tre åren bland Livsmedelsföretagens medlemmar. Därmed kan myten att om att detta bara skulle vara ett storstadsfenomen slås hål på. Dessutom kan det konstateras att breddningen av lokalproducerade produkter ökar. En majoritet av företagen svarar att de har agerat för att haka på konsumenttrenden mot mer närproducerat.

- Jag tycker att det är glädjande att se att just de segment som de svenska livsmedelsföretagen vill verka inom är de som växer snabbast. På så vis tar livsmedelsbranschen rygg på övrig framgångsrik svensk tillverkningsindustri som en tydlig avsändare av högkvalitativa produkter att säger Carl Eckerdal, chefekonom på Livsmedelsföretagen.

Konsumenternas förväntan på förnyelse och innovativa produkter märks nu även det bland livsmedelsföretagen. Hastigheten i produktförnyelse och innovation har för de flesta livsmedelsproducenter ökat under senare år. Av livsmedels­företagens samlade erbjudande byts omkring tio procent av produkterna ut varje år. På en femårsperiod är därmed snudd på halva produktportföljen utbytt. Allt talar för att det i framtiden kommer att gå ännu fortare och att de företag som lyckas är de som hela tiden uppfinner nya produkter.

Resultatet i konjunkturrapporten ligger i linje med vad som framkom i Livsmedelsföretagens nya rapport ”Snabb, snäll och dyr”, där Sveriges mest framgångsrika livsmedelsproducenter analyserades. Gemensamt och utmärkande för dessa var nämligen att de hade en tydlig strategi att i första hand arbeta med premiumprodukter och att dessa företag hade högre produktutvecklingstakt än branschen i övrigt.

Kontakt
Carl Eckerdal, chefekonom, tel: +46(0)70-497 11 98

Rapporter
Konjunkturbrev maj 2016
”Snabb, snäll och dyr – Framgångsfaktorer för svenska livsmedelsföretag”

Livsmedelsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsindustrin i Sverige. Vi verkar för att livsmedelsföretagen i Sverige ska karaktäriseras av högt anseende och mångfald samt ha god tillväxt, lönsamhet och konkurrensförmåga.