Skip to main content

Konsumenternas förtroende för maten i topp – bästa resultatet hittills

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2006 10:10 CEST

För femte året har Livsmedelsföretagen, Li , låtit genomföra en undersökning för att belysa
konsumenternas förtroende för maten i Sverige. Resultatet, som presenteras på
Livsmedelsföretagens dag tisdag 25 april, är det bästa hittills med både fler positiva och
färre negativa konsumenter – detta i tider av fågelinfluensa och otaliga larmrapporter.
Antalet konsumenter som har ett fortsatt gott förtroende för den mat och dryck som säljs i
Sverige har ökat till 86 procent. Siffran för dem med lågt förtroende har sjunkit till tre
procent.

Många konsumenter upplever också att man har fler hälsosamma produkter att välja mellan
och att reklamen är mer inriktad på hälsosamma produkter. Denna trend bekräftas av
företagens svar i en parallell undersökning där det framgår att under de senaste två åren har
70 procent av företagen ändrat sin marknadsföring och 55 procent sammansättningen på
sina produkter i mer hälsosam och ”smalare” inriktning.

- De höga siffrorna förpliktigar. Resultatet visar att livsmedelsindustrin blir alltmer lyhörd
för konsumenternas önskemål. Utbudet av mat med mer hälsosam profil som samtidigt
smakar gott och är säker har ökat, säger Agneta Dreber, vd för Livsmedelsföretagen.

Överviktsfrågan engagerar fortsatt breda åldersgrupper, men har mindre fokus nu än
tidigare. Ansvaret för övervikten läggs i ännu högre grad än tidigare på individen. Inte
mindre än 96 procent av de tillfrågade anser att ansvaret i stor eller ganska stor
utsträckning ligger hos individen själv.

- Uppenbarligen anser konsumenterna att de har ett eget ansvar! De tycker också att de
har hög kunskap och är i stor utsträckning välinformerade om vad som är hälsosamt att
äta. Nu väntar vi på regeringens handlingsplan med förslag på hur fysisk aktivitet kan
ökas och bra kostvanor stimuleras för framför allt barn, säger Agneta Dreber.

Ytterligare upplysningar: Agneta Dreber 070-682 65 01

Livsmedelsföretagen, Li, är en bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsindustrin i
Sverige. Livsmedelsindustrin sysselsätter ca 60 000 personer och har ett försäljningsvärde på ca
130 miljarder kronor.

Stockholm
Box 16347 (Sveavägen 13)
SE-103 26 Stockholm, Sweden
Tel. +46 (0)8 762 65 00
Fax. +46 (0)8 762 65 12
info@li.se
www.li.se

Göteborg
Box 404 (Södra Hamngatan 53)
SE-401 26 Göteborg,Sweden
Tel. +46 (0)31 62 94 00
Fax. +46 (0)31 15 14 56
info@li.se
www.li.se

Malmö
Box 186 (Jörgen Kocksgatan 1B)
SE- 201 21 Malmö, Sweden
Tel. +46 (0)40 35 25 00
Fax. +46 (0)40 35 25 56
info@li.se
www.li.se