Skip to main content

Livsmedelsbranschen främjar ansvarsfulla hälsobudskap

Pressmeddelande   •   Okt 02, 2012 10:01 CEST

Livsmedelsföretagen (Li) och Svensk Dagligvaruhandel lanserar idag ”Handboken om närings- och hälsopåstående” vars syfte är att underlätta för företagen att använda hälsobudskap i marknadsföring av livsmedel. 

Handboken har utarbetats för att stödja företagen att utveckla ännu hälsosammare livsmedel och att kommunicera deras fördelar. I handboken har vi sammanfattat relevant lagstiftning och aktuella vägledningar från myndigheterna och kompletterat med branschstödets kommentarer och förtydligande exempel, allt för att klargöra de otydligheter som finns i de regler som styr närings- och hälsopåståenden.

Lagstiftningen revideras fortlöpande och blir alltmer komplex. Det känns därför extra angeläget att tillhandahålla en handbok med tolkningar och rekommendationer utifrån aktuell lagstiftning.

- Vi hoppas att handboken blir en hjälp i företagens vardag och att den stimulerar fler att utveckla och saluföra nyttiga livsmedel med hjälp av hälsosamma budskap, säger Marie Söderqvist och Thomas Svaton, VD för Livsmedelsföretagen respektive Svensk Dagligvaruhandeln.

Handboken ingår i branschstödet för närings- och hälsopåståenden som drivs av Livsmedelsföretagen (Li) och Svensk Dagligvaruhandeln i samarbete med SNF Swedish Nutrition Foundation. Branschstödets syfte är att underlätta för livsmedelsbranschens aktörer att använda närings- och hälsopåståenden i sin marknadsföring och att göra det på ett ansvarsfullt, tydligt och balanserat sätt. Det är viktigt för att upprätthålla ett högt förtroende hos konsumenterna och för att ha jämlika konkurrensförhållanden mellan företagen.

Mer information: www.halsopastaenden.se

Kontaktpersoner

Elisabet Rytter, Livsmedelsföretagen (Li), 08-762 65 06
Thomas Svaton, Svensk Dagligvaruhandel (SvDH), 08-762 78 06
Susanne Bryngelsson, SNF Swedish Nutrition Foundation, tel 0709-588636

 

Livsmedelsföretagen (Li) är en bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsindustrin i Sverige. Li verkar för att livsmedelsföretagen i Sverige ska karaktäriseras av högt anseende och mångfald samt ha god tillväxt, lönsamhet och konkurrensförmåga.