Skip to main content

Ny konjunkturbarometer: Livsmedelsföretagen möter stigande råvarupriser

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2011 09:00 CET

Prisuppgången på många livsmedelsråvaror har tagit ny fart under inledningen av 2011. En starkare svensk krona ger ett visst skydd mot stigande världsmarknadspriser, men hindrar inte att många råvaror nu är tillbaka på rekordnivåerna från 2008.

För det kommande halvåret förväntar sig livsmedelsindustrin fortsatta kostnadsökningar, visar Livsmedelsföretagens, Li:s, nya konjunkturbarometer.

- Trots ökade råvarupriser kunde livsmedelsföretagen ändå uppvisa en knapp ökning av lönsamheten under slutet av förra året. Det är en tuff utmaning att lyckas med det också framöver, säger Agneta Dreber, VD på Livsmedelsföretagen.

En stor del av företagen pekar i enkäten på en större förståelse för behovet av prisökningar i förhandlingarna med dagligvaruhandeln, jämfört med motsvarande kostnadschock 2008.  Drygt två tredjedelar av företagen uppger att de har blivit kompenserade för egna kostnadsökningar, många genom tidigarelagda prisförhandlingar med dagligvaruhandeln. Övriga tredjedelen uppger att de inte fått igenom nödvändiga prishöjningar.

Försäljningsmässigt blev fjärde kvartalet 2010 en besvikelse för livsmedelsproducenterna då endast en svag ökning noterades. En utveckling som också gällde svensk dagligvaruhandel. Framtidsutsikterna är dock mer optimistiska.

- Företagen visar genom ökade investeringskostnader att det tror på en bättre marknad framöver. Det är också nödvändigt för att möta ökade krav från konsumenterna på produktnyheter, uppger en majoritet av våra medlemsföretag, säger Carl Eckerdal, chefsekonom på Li.

Mer information: Carl Eckerdal, chefsekonom, tel: 08-762 61 96, 0704-97 11 98

Livsmedelsföretagen (Li) är en bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsindustrin i Sverige. Li verkar för att livsmedelsföretagen i Sverige ska karaktäriseras av högt anseende och mångfald samt ha god tillväxt, lönsamhet och konkurrensförmåga.