Skip to main content

Livsmedelsföretagen säger ja till hemställan

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2011 18:43 CET

Livsmedelsföretagen har tillsammans med övriga arbetsgivarförbund inom industrin svarat ja på OPOs slutliga hemställan. Den innebar löneökningar på 2,6 procent från den 1 februari 2012 och avtal som skulle löpa ut den 28 februari 2013.

- Vi har accepterat hemställan trots den höga nivån, säger Livsmedelsföretagens vd Agneta Dreber, som fortsätter: Vi går mot en tid av ekonomisk osäkerhet och turbulens på marknaderna. I ett sådant läge behöver vi medverka till att skapa stabila förutsättningar för företagen. En konflikt försämrar situationen ytterligare och skadar konkurrenskraften.

Samtliga fackförbund inom industrin - inklusive Livsmedelsarbetareförbundet - har svarat nej på hemställan. 

- Det är olyckligt att fackförbunden inte accepterat de nivåer som enligt OPO bidrar både till god löneutveckling för medarbetarna och till att stärka industrins konkurrenskraft, säger förhandlingschefen Anna Nordin.

Enligt Industriavtalets förhandlingsregler blir nästa steg partsgemensamma överläggningar i syfte att träffa avtal och dessa ska vara avslutade inom sju dagar. OPOs uppgifter och befogenheter enligt industriavtalet fortsätter till dess att avtal träffats.

Livsmedelsföretagen (Li) är en bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsproducenterna i Sverige. Li har 850 medlemsföretag med ca 55.000 medarbetare. Li verkar för att livsmedelsföretagen i Sverige ska karaktäriseras av högt anseende och mångfald samt ha god tillväxt, lönsamhet och konkurrensförmåga.