Skip to main content

Livsmedelsföretagens avtalskrav överlämnade

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2009 09:03 CET

Bransch- och arbetsgivarorganisationen Livsmedelsföretagen, Li, har idag lämnat över sina avtalskrav till de fackliga parterna Livsmedelsarbetarförbundet, Unionen och Sveriges Ingenjörer.

Li konstaterar att Avtalsrörelsen 2010 genomförs i en extrem lågkonjunktur och att återhämtningen kommer att ta lång tid och bli ansträngande.

- Läget är mycket kärvt och skiljer sig dramatiskt från det vid 2007 års avtalsförhandlingar, säger Livsmedelsföretagens VD Agneta Dreber.

Hon framhåller också att parterna har ett ansvar för att lönebildningen sker enligt industriavtalet, dvs den ska vara förenlig med god konkurrenskraft.

Li:s medlemmar, livsmedelsproducenterna i Sverige, är tyngda av generellt sett låga marginaler, vilka under det senaste året pressats ytterligare. Utrymmet för nödvändiga investeringar och framtidssatsningar är i många fall obefintligt, vilket leder till att konkurrenskraften försämras.

- Mot bakgrund av de krav facken inom industrin presenterar saknas förutsättningar för konstruktiva förhandlingar om långa avtal på ansvarsfulla kostnadsnivåer. Vår slutsats av detta blir att förhandlingsarbetet ska inriktas på en kort avtalsperiod. säger Li:s förhandlingschef Anna Nordin.

Avtalskraven i sammandrag

1. Kort avtalsperiod
Livsmedelsföretagens kollektivavtal skall förlängas på oförändrade villkor under en kort avtalsperiod från och med den 1 april 2010.

2. Lokal disposivitet
Livsmedelsföretagen vill införa en generell lokal dispositivitet, eftersom det skapar de bästa förutsättningarna för väl fungerande och lokalt anpassade lösningar.

3.  Endast lokala löneökningar
I det ekonomiska läge som många av livsmedelsföretagen nu befinner sig finns inte utrymme för att i ett centralt avtal ange en enhetlig löneökningsnivå. Löneökningar under avtalsperioden måste bestämmas i lokala förhandlingar vid respektive företag.

 4.  Allmänna villkor
Vid ett kort avtal finns inte utrymme för behandling av krav avseende allmänna villkor. Det gäller ömsesidigt för arbetsgivarsidan och arbetstagarsidan. Livsmedelsföretagen förbehåller sig dock rätten att, beroende av omständigheterna, framställa krav vad gäller kollektivavtalens arbetstidsbestämmelser.

Kontaktpersoner: Anna Nordin, Förhandlingschef, tel: 08-762 65 07 alt 076-812 65 07; Agneta Dreber, VD, tel: 08-762 65 01 alt 070-682 65 01

Avtalskraven i sin helhet finns i bifogat dokument nedan.

Bifogade filer

Word-dokument