Skip to main content

Livsmedelskonjunkturen står och stampar

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2011 10:00 CET

Den svenska livsmedelsproduktionen uppvisade en knappt märkbar volymökning under tredje kvartalet, i linje med de lågt ställda förväntningarna. Det visar Livsmedelsföretagens, Li:s, nya konjunkturbarometer.

- Året så här långt har gått trögt för livsmedelsproducenterna, säger Livsmedelsföretagens VD Agneta Dreber.

Indexet över livsmedelsföretagens försäljning landade på 52, där index 50 markerar oförändrad nivå jämfört med motsvarande period året innan. Exporten fortsätter att utvecklas något bättre än den inhemska försäljningen.

Trenden alltsedan årsskiftet 2010 har varit allt knappare försäljningsökningar. Mot bakgrund av en svag jämförelseperiod ser dock producenterna en möjlighet till något stigande volymer kommande halvår, uttryckt i indexnivån 60.

Li:s chefsekonom Carl Eckerdal konstaterar att den ekonomiska oron i världen gör prognosen ovanligt osäker. 

- Den närmaste framtiden, inklusive julförsäljningen, känns oviss. Klart är att steget är långt till den produktionstillväxt som uppvisades under inledningen av 2010.

Råvarukostnaderna, räknat i årstakt, rapporteras fortfarande öka för Li:s medlemsföretag. Tillsammans med en trevande svensk hushållskonsumtion resulterar det i kostnadsneddragningar ‑ investeringar och antalet sysselsatta i företagen minskade under tredje kvartalet. Och prognosen när det gäller jobb och investeringar är fortsatt återhållsam.

Kontaktperson: Carl Eckerdal, chefsekonom, tel: 08-762 61 96, carl.eckerdal@li.se
Hela konjunkturbrevet finns bifogat nedan.

Livsmedelsföretagen (Li) är en bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsindustrin i Sverige. Li verkar för att livsmedelsföretagen i Sverige ska karaktäriseras av högt anseende och mångfald samt ha god tillväxt, lönsamhet och konkurrensförmåga.

Bifogade filer

PDF-dokument