Skip to main content

Många felaktigheter om tillsatser i maten

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2015 08:45 CET

Det florerar många felaktiga påståenden om hälsoeffekterna av olika tillsatser. Det konstateras i ny forskningsbaserad rapport som gjorts på uppdrag av Livsmedelsföretagen och Svensk Dagligvaruhandel. Nu lanseras webbplatsen tillsatsfakta.se för att bringa klarhet i tillsatsdebatten.

- Vi vet att många konsumenter oroar sig för tillsatser i maten och hur det påverkar deras hälsa. Mycket av oron grundar sig i olika myter om tillsatser, inte minst i sociala medier. Med tillsatsfakta.se vill vi räta ut frågetecken, öka kunskaperna och bidra till en mer faktabaserad diskussion om tillsatser i maten säger Karin Brynell, vd för Svensk Dagligvaruhandel och Marie Söderqvist, vd för Livsmedelsföretagen.

På tillsatsfakta.se, som Livsmedelsföretagen och Svensk Dagligvaruhandel gemensamt står bakom, ges också information om varför tillsatser används och hur användandet av tillsatser regleras.

-  Förutom att ge konsumenterna faktabaserade svar på flera av de vanligaste frågorna om tillsatser och hälsa, förklarar vi varför tillsatser finns i vissa livsmedel och hur användningen regleras. Perspektiv som ofta glöms bort i tillsatsdebatten och därför skapar onödig oro, säger Marie Söderqvist och Karin Brynell.

Citronsyra, glutamat, emulgeringsmedel och sötningsmedel är några av de tillsatser som tillsatsfakta.se och den forskningsbaserade rapporten bringar klarhet i. Tillsatsrapporten har författats av Swedish Nutrition Foundation.

För ytterligare information:
Anna Jönsson, Kommunikationschef Svensk Dagligvaruhandel, tel 0709-803 209
Peter Wannding, Kommunikationschef, Livsmedelsföretagen, tel: 0730-32 65 13

Livsmedelsföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisation för över 800 livsmedelsproducenter i Sverige. Vi verkar för att livsmedelsbranschen ska karaktäriseras av högt anseende och mångfald samt ha god tillväxt, lönsamhet och konkurrensförmåga.

Svensk Dagligvaruhandel är en branschorganisation för all dagligvaruhandel i Sverige. Våra medlemmar är Axfood AB, Bergendahls Food AB, Coop Sverige AB, ICA Sverige AB, Lidl Sverige KB och Livsmedelshandlarna. Dagligvaruhandeln är en viktig del i hela livsmedelskedjan och Svensk Dagligvaruhandel verkar för att vi som bransch tar ett aktivt och gemensamt ansvar för konkurrensneutrala frågor. Svensk Dagligvaruhandel tillvaratar och främjar sina medlemmars gemensamma intressen i näringspolitiska frågor samt företräder medlemmarna i frågor av gemensamt intresse inför stat, myndigheter, organisationer, EU och andra internationella organ.