Skip to main content

Många missuppfattningar om "köttskatt"

Pressmeddelande   •   Jan 22, 2013 12:23 CET

I medierapporteringen och debatten om Jordbruksverkets rapport om köttkonsumtion florerar flera missuppfattningar:

- Jordbruksverket föreslår ingen skatt på kött i rapporten, enligt verkets pressmeddelande. Däremot resonerar verket om vilka ekonomiska och andra styrmedel som finns tillgängliga för att minska utsläppen av växthusgaser, varav skatt är ett.

- Konsumtionen av kött i Sverige är inte alls så hög som det framställs i rapporteringen. Rapporten anger produktionssiffror. Den faktiska konsumtionen av kött (46 kg per person/år i genomsnitt) ligger på ungefär hälften av den producerade mängden. Det antyder att satsningar på svinnbekämpning får betydligt större verkan än att göra kött ännu dyrare.

- När det specifikt gäller konsumtionen av nöt, gris och lamm ligger den på
drygt 450 gram per person/vecka i snitt. Det ligger väl inom den rekommendation som World Cancer Research Fund lämnat. Hälsoargumentet för köttbegränsande åtgärder är därför svagt.

- Sveriges konsumtion av nötkött ligger på EU-snittet, i nivå med Danmark, Frankrike och Italien. Det är alltså inte så att Sverige toppar köttkonsumtionen i EU.

- Det kött som är mest klimatsmart är också dyrast. En skatt skulle ytterligare styra konsumtionen mot billigt kött, som ofta är mindre klimatsmart.

- De erfarenheter vi har i Norden av punktskatter på mat som politiker vill att medborgarna ska äta mindre av är inte goda. Danmark slopade nyligen sin fett- och sockerskatt som infördes för att förbättra danskarnas matvanor. I själva verket förändrades inte danskarnas matvanor. Däremot ökade gränshandeln och byråkratin kraftigt.

- Några skatter på EU-nivå finns inte ännu, eftersom EU inte har beskattningsrätt på konsumenter. Det framstår därför som märkligt att Jordbruksverkets rapport spekulerar kring skatter på kött, resor och shopping på ”minst EU-nivå”.

Kontakt:
Åke Rutegård, VD Kött- och Charkföretagen, tel: 08-762 65 31, ake.rutegard@kcf.se;
Marie Söderqvist, VD Livsmedelsföretagen, tel: 070-724 09 71, marie.soderqvist@li.se


 

Livsmedelsföretagen (Li) är en bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsindustrin i Sverige. Li verkar för att livsmedelsföretagen i Sverige ska karaktäriseras av högt anseende och mångfald samt ha god tillväxt, lönsamhet och konkurrensförmåga.