Skip to main content

”När du har trampat i klaveret, stå still”

Pressmeddelande   •   Apr 05, 2019 10:24 CEST

Enligt den gemensamma lönestatistiken som både Livsmedelsföretagen och Livs har tillgång till har lönerna för arbetare i snitt ökat med 3,2 procent under 2017 och med 3,4 procent under 2018, dvs en bra bit över den avtalade ökningen på 2 procent. Livs tycks förneka detta, så därför vill vi bjuda in Livs att tillsammans med oss gå igenom statistiken.

I sin tidning Mål & Medel (nr 4/2019) hävdade Livs att ”den senaste lönestatistiken” visade att lönerna i snitt ökat med 1,6 procent. Vi kunde då snabbt visa att enligt den partsgemensamma lönestatistiken så var den korrekta siffran 3,4 procent, dvs betydligt mer än den avtalade löneökningen på 2 procent. I sitt svar på detta säger Livs att de pratade om statistiken för 2017, och i samband med detta ändrar Livs även sin egen siffra till 1,5 procent, vilket också är fel. Den korrekta siffran för 2017 – hämtad från den partsgemensamma lönestatistiken – är 3,2 procent.

– Det finns ett bra råd om man vad man ska göra när man har trampat i klaveret, och det är att stå still. Den partsgemensamma lönestatistiken talar sitt tydliga språk. Livs hävdar att de inte har tillgång till de senaste siffrorna men det stämmer helt enkelt inte. Jag har upprepade gånger försökt nå min motpart på Livs men får tyvärr ingen respons. För att en gång för alla få detta ur världen vill jag därför offentligt bjuda in Livs förbundsordförande och andre ordförande så att vi tillsammans kan gå igenom den gemensamma statistiken. Förutom korrekta siffror kommer vi även bjuda på kaffe och kaka, säger Henrik van Rijswijk, förhandlingschef på Livsmedelsföretagen. 

För mer information

Henrik van Rijswijk, förhandlingschef Livsmedelsföretagen, 08-762 65 40, henrik.van.rijswijk@li.se

Carl Eckerdal, chefekonom Livsmedelsföretagen, 08-762 61 96, carl.eckerdal@li.se

Livsmedelsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsindustrin i Sverige. Vi verkar för att livsmedelsföretagen i Sverige ska karaktäriseras av högt anseende och mångfald samt ha god tillväxt, lönsamhet och konkurrensförmåga. Livsmedelsföretagen har cirka 800 medlemsföretag som sysselsätter närmare 50 000 personer, omsätter 185 miljarder kr årligen och tillsammans utgör Sveriges tredje största industrigren.

Få mer nyheter om Livsmedelsföretagen och livsmedelsindustrin i vårt nyhetsbrev.