Skip to main content

Ny enkät: Sd-väljare gillar svensk mat minst

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2013 15:14 CEST

Sverigedemokraternas väljare är de som tycker att det är minst viktigt med svenska råvaror i maten, visar en undersökning som Demoskop gjort på Livsmedelsföretagens uppdrag.

Av Sverigedemokraternas sympatisörer är det bara 6 av 10 som tycker det är mycket eller ganska viktigt att den mat och dryck de konsumerar till övervägande del består av svenska råvaror. 

I befolkningen som helhet är det 8 av 10 som tycker att det är mycket eller ganska viktigt.

Störst sug efter svenska matråvaror har miljöpartiets väljare. Där är det nästan 9 av 10 som tycker att det är mycket eller ganska viktigt är det att den mat och dryck de konsumerar till övervägande del består av svenska råvaror.

Bland allianspartierna är det centerns väljare som uppvisar störst sug efter svenska matråvaror.

Det viktigaste skälet att välja svenskt, enligt enkätundersökningen, är att det gynnar miljön och klimatet. Att det gynnar svenska bönder är det näst viktigaste skälet.

Fakta om undersökningen
Demoskopundersökning omfattar 1 087 intervjuer mellan 23-27 Maj 2013. Internetpanel, telefonrekryterad baserat på ett slumpmässigt urval. Svaren är vägda på kön, ålder och parti.

Kontakt: Peter Wannding, tel: 0730-326513 

Livsmedelsföretagen (Li) är en bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsindustrin i Sverige. Li verkar för att livsmedelsföretagen i Sverige ska karaktäriseras av högt anseende och mångfald samt ha god tillväxt, lönsamhet och konkurrensförmåga.