Skip to main content

Positivare för livsmedelsindustrin

Pressmeddelande   •   Mar 14, 2006 10:10 CET

Exporten blir allt viktigare som draglok för många livsmedelsföretag och totalt ökade livsmedelsexporten med hela 13 procent under 2005 till totalt 35 miljarder kronor. Företagen förväntar sig en fortsatt positiv exportutveckling under innevarande halvår och rapporterar nu också mer positiva signaler från hemmamarknaden. Det framgår av en enkätundersökning som Livsmedelsföretagen (Li) gjort bland ett drygt 100-tal av de större företagen i livsmedelsindustrin.

– Det är mycket positivt att den gynnsamma exporttrenden håller i sig och det är också glädjande att det nu ser lite ljusare ut på hemmamarknaden, säger Livsmedelsföretagens VD Agneta Dreber i en kommentar.

Investeringarna ökade under slutet av förra året och förväntas växa än snabbare under innevarande halvår. Uppgången speglar i första hand fortsatta rationaliseringsinvesteringar för att klara den allt hårdare internationella konkurrensen.

– Ökade investeringar och en stark produktivitetsutveckling är en nödvändighet för att företagen ska klara lönsamheten i en situation med fortsatt mycket hård prispress, understryker Agneta Dreber.

Även om det nu ser ganska positivt ut på många håll i industrin, är samtidigt de långsiktiga utmaningarna stora.

– Industrins tillväxt sker främst genom förädlade produkter och därför är det viktigt att prioritera tillämpad forskning inom livsmedelsområdet, säger Agneta Dreber.

Livsmedelsindustrin är faktiskt EU:s enskilt största industri och flera EU-länder har inför det förestående EU-toppmötet i Salzburg den 23-24 mars visat på industrins stora och delvis outnyttjade tillväxtpotential.

– Även livsmedelsindustrin i Sverige hoppas att toppmötet ska ta sig an denna utmaning och skapa bättre förutsättningar för långsiktig tillväxt i industrin, säger Agneta DreberYtterligare upplysningar lämnas av Li:s VD Agneta Dreber, 070-682 65 01 eller
chefekonom Anders Rydeman, 08-762 61 96.

Livsmedelsföretagen, Li, är en bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsindustrin i Sverige. Livsmedelsindustrin sysselsätter ca 60 000 personer och har ett försäljningsvärde på ca 130 miljarder kronor.

Livsmedelsföretagen – Swedish Food Federation