Skip to main content

Li:s konjunkturbarometer: Råvarupriserna pressar livsmedelsföretagen

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2010 09:30 CEST

Livsmedelsföretagens, Li:s, nya konjunkturbarometer visar på fortsatt stigande produktion, förbättrad lönsamhet och ökande investeringar hos livsmedelsproducenterna. Samtidigt har kraftigt stigande råvarupriser bromsat den snabba vinstökning som noterades under årets första kvartal.

Råvaruprisernas utveckling kommer det närmaste halvåret tydligt att sätta sin prägel på branschen, då inköp av råvaror utgör den största kostnadsposten för de flesta livsmedelsföretag. Förväntningarna pekar mot betydande kostnadsökningar kommande sex månader.

- Efter ett kort andrum är prisökningar på livsmedelsråvara återigen ett faktum. Utmaningen för livsmedelsföretagen är att förhindra att det slår alltför hårt mot lönsamheten, säger Livsmedelsföretagens VD Agneta Dreber.

I klartext innebär det att företagen måste få genomslag för råvaruprissökningarna i priset gentemot daglivaruhandeln och andra kunder. Det skulle i sin tur medföra höjda matpriser för konsumenterna. Råvaruprishöjningar brukar dock sällan få fullt genomslag i konsumentledet.

Enligt konjunkturbarometern ökade såväl den inhemska försäljningen som exporten något långsammare för livsmedelsföretagen under andra kvartalet, jämfört med det första. För produktionsvolymen hamnade index på 64, att jämföra med 73 för det första kvartalet (nivåer över 50 innebär en tillväxt i årstakt).

För det kommande halvåret väntas försäljningen i Sverige få bättre luft under vingarna, medan exportutvecklingen väntas mattas av ytterligare något

Mer info: Carl Eckerdal, chefsekonom, tel: 08-762 61 96, 0704-97 11 98, carl.eckerdal@li.se

Hela konjunkturbrevet finns bifogat nedan (Pdf).

Livsmedelsföretagen (Li) är arbetsgivar- och branschorganisation för livsmedelsföretagen i Sverige. Li verkar för att livsmedelsföretagen i Sverige ska karaktäriseras av högt anseende och mångfald samt ha god tillväxt, lönsamhet och konkurrensförmåga. Livsmedelsföretagen utgör Sveriges fjärde största industri sett till produktionsvärde och antalet anställda.

Bifogade filer

PDF-dokument