Skip to main content

Svensk livsmedelsdelegation till Kina

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2012 07:59 CET

Regeringen och livsmedelsindustrin tar nu ett gemensamt krafttag för att öka den svenska livsmedelsexporten till Kina.

- Kycklingfötter, mjölkpulver och grisöron är några produkter med potential att bli nya svenska exportsuccéer, säger Livsmedelsföretagens VD Marie Söderqvist.

Den 5-9 november besöker en officiell svensk livsmedelsdelegation Kina för första gången, ledd av landsbygdsminister Eskil Erlandsson. Med på resan till Shanghai och Hongkong är representanter för livsmedelsföretag och flera branschorganisationer. Förutom nya affärskontakter och öppningar på den kinesiska marknaden hoppas delegationen kunna bana väg för nya handelsavtal med Kina.

- En växande kinesisk medelklass med matvanor i snabb förändring innebär en mycket stor potential för såväl svenska råvaror som förädlade produkter.  Svensk säkerhet, kvalitet och know-how på livsmedelsområdet är eftertraktad, säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson.

Av den totala svenska livsmedelsexporten på 55 miljarder kronor utgör exporten till Kina idag bara 227 miljoner kr, eller 0,4 procent. Kina, som snart väntas bli världens största marknad för import av mat och dryck, ligger först på 25:e plats i listan över våra viktigaste exportländer. Flera andra europeiska länder som exempelvis Danmark och Norge har en betydligt högre andel livsmedelsexport till Kina.

-  Med några få lysande undantag har svenska livsmedelsföretag underpresterat i Kina jämfört med många andra länder. Vår ambition är att komma ikapp och på sikt förbi, säger Livsmedelsföretagens VD Marie Söderqvist, som är med i delegationen.

Kombinationen av nya handelsavtal, delegationsbesöket, en ökad insikt i livsmedelsindustrin om möjligheterna i Kina och en aktivare bearbetning av marknaden, tror Marie Söderqvist kommer att öppna upp för ökad export av många svenska produkter.  Bland annat är förhoppningen att kineserna ska köpa livsmedel som är svårsålda i Sverige

- Kineserna suktar efter svenska grisöron och kycklingfötter, styckningsdetaljer som vi själva kanske inte är så förtjusta i, men som svenska företag kan leverera i mängder och med god kvalitet, säger Marie Söderqvist.

Mjölkpulver är annan produkt som efterfrågas allt mer i Kina är och där svenska företag ser goda exportmöjligheter.  

I näringslivsdelegationen ingår representanter för Scan, Guldfågeln, Lantmännen Kronfågel, Gäsene Mejeri, Mackmyra Svensk Whiskey, Kopparbergs Bryggeri, Findus, Swe-dan Seafood, Livsmedelsföretagen, Svensk Fågel och Svensk Mjölk. Resan är ett samarrangemang mellan Landsbygdsdepartementet, Exportrådet och det svenska generalkonsulatet.

Kontakt: Marie Söderqvist, tel: 070-724 09 71, marie.soderqvist@li.se

Livsmedelsföretagen (Li) är en bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsindustrin i Sverige. Li verkar för att livsmedelsföretagen i Sverige ska karaktäriseras av högt anseende och mångfald samt ha god tillväxt, lönsamhet och konkurrensförmåga.