Skip to main content

Svensk saltlakrits räddad från EU-förbud

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2012 08:00 CEST

En omistlig del av den svenska godiskulturen, saltlakritsen, får finnas kvar. Detta sedan flera EU-länder backat från förslaget att kraftigt sänka den tillåtna mängden salmiak i lakrits.

- Alla saltlakritsälskare kan andas ut och istället brista ut i ett glädjefyllt djungelvrål, säger Marie Söderqvist, VD för Livsmedelsföretagen.

I våras kom ett förslag upp inom EU om att begränsa den tillåtna mängden salmiak (ammoniumklorid) i livsmedel.  I saltlakrits ligger mängden salmiak på ca 70 gram/kg.  De maxnivåer som diskuterades låg så lågt som 3 gram/kg.  Det skulle innebära ett de facto förbud för saltlakrits.

Motivet bakom förslaget att begränsa användningen av salmiak, som finns i flera livsmedel, är studier som visar på ett samband mellan för hög konsumtion av ämnet och högt blodtryck (precis som för vanligt salt).

Livsmedelsföretagen, tillsammans med godistillverkare och branschorganisationer i övriga Norden , har argumenterat för att saltlakrits långt ifrån är någon basvara och att konsumtionen är så pass liten att mängden salmiak man får i sig inte utgör någon hälsorisk. 

- Förslaget  lades fram utan kunskap om den nordiska saltlakritskulturen. Förslaget skulle drabbat saltlakritsen på ett oproportionerligt sätt och slå hårt mot flera svenska godistillverkare, säger Marie Söderqvist.

Lyckligtvis har argumentationen burit frukt.  Saltlakritsen undantas från de nya salmiakbegränsningarna. I EU:s s k aromlista som publicerades i förra veckan står det att ammoniumklorid  får tillföras konfektyr så mycket som behövs för att ge en angenäm salt karaktär.

Kontakt: Marie Söderqvist, VD Livsmedelsföretagen tel: 070-724 09 71

Livsmedelsföretagen (Li) är en bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsindustrin i Sverige. Li verkar för att livsmedelsföretagen i Sverige ska karaktäriseras av högt anseende och mångfald samt ha god tillväxt, lönsamhet och konkurrensförmåga.