Skip to main content

Svenska folket vill att Cecilia Malmström lyckas

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2014 15:30 CEST

En majoritet av svenskarna är positiva till ett frihandelsavtal mellan EU och USA, visar en undersökning från Demoskop på Livsmedelsföretagens uppdrag.

Idag blev det klart att Cecilia Malmström får den tunga handelsportföljen i den nya EU-kommissionen. Malmströms kanske viktigaste uppgift blir att leda förhandlingarna om ett frihandelsavtal mellan EU och USA, det så kallade TTIP-avtalet. Och en majoritet av svenskarna är positiva till att ett sådant avtal kommer till stånd, visar en undersökning som Demoskop gjort på Livsmedelsföretagens uppdrag.  

56 procent av de tillfrågade svarar att de är mycket eller ganska positiva till ett frihandelsavtal, medan 29 procent är ganska eller mycket negativa. 16 procent har ingen uppfattning.

- Det är positivt att det finns en opinion för ökad frihandel i Sverige och att det nu blir Cecilia Malmström som får i uppgift att försöka förhandla fram ett avtal, säger Livsmedelsföretagens VD Marie Söderqvist.

Handeln med livsmedel kommer att bli en av de tuffaste nötterna att knäcka i handelsförhandlingarna. Skulle ett avtal komma till stånd innebär det dock stora möjligheter för svensk livsmedelsexport. Enligt en studie från Kommerskollegium skulle exporten från den svenska livsmedelsindustrin till USA nära nog fördubblas om ett avtal kom på plats.

Fakta om Demoskopundersökningen

Antal intervjuer: 1 016 intervjuer
Metod: Internetpanel, telefonrekryterad baserat på ett slumpmässigt urval
Målgrupp: Allmänheten. Resultatet har vägts med avseende på parti, kön och ålder
Period: 27 augusti – 2 september 2014 

Undersökningen finns att ladda ner nedan (PDF)

Livsmedelsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsindustrin i Sverige. Vi verkar för att livsmedelsföretagen i Sverige ska karaktäriseras av högt anseende och mångfald samt ha god tillväxt, lönsamhet och konkurrensförmåga.

Bifogade filer

PDF-dokument