Skip to main content

Uteätande allt viktigare i matbranschen

Pressmeddelande   •   Jun 05, 2017 09:30 CEST

En större andel av hushållens matbudget läggs på tillagad mat från restauranger. Det skapar ökad efterfrågan på svenskproducerade livsmedel. Trots den snabba tillväxten är det fortfarande dagligvaruhandeln som står för den dominerande delen av den totala livsmedelsförsäljningen.

- Livsmedelsbranschen drar till sig nya entreprenörer och startups, vilket inte bara innebär nya innovativa produkter, utan även nya sätt att nå konsumenterna. Det är en trend vi tydligt kan se, säger Livsmedelsföretagens chefekonom Carl Eckerdal.

Livsmedelsföretagens konjunkturbrev för det första kvartalet 2017 bekräftar de slutsatser som presenterades i Startup-rapporten som presenterades för en kort tid sedan. Caféer och restauranger med kvalitetsprofil söker oftare det som är nytt och unikt, medan dagligvaruhandeln fortfarande präglas av stora inköp och volymer och dit omkring 70 procent av den svenska produktionen går.

- Restaurangbranschen fungerar också som skyltfönster och marknadsförare, inte minst för landets dryckesproducenter. Att det sedan är drycker, som vodka, cider och kaffe som står för en stor del av den svenska livsmedelsexporten gör att det finns en koppling här, säger Carl Eckerdal.

I övrigt tar konjunkturbrevet upp fortsatt höga råvarupriser, en återhämtning av exporten och på vilket sätt nystartade företag påverkar strukturen i branschen.

Konjunkturbrevet i sin helhet är bifogad till pressmeddelandet. Den finns också att ladda ner här.

Kontakt
Carl Eckerdal, chefekonom, tel: +46(0)70-497 11 98

Livsmedelsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsindustrin i Sverige. Vi verkar för att livsmedelsföretagen i Sverige ska karaktäriseras av högt anseende och mångfald samt ha god tillväxt, lönsamhet och konkurrensförmåga.