Skip to main content

Varför säger regeringen nej till att exportera snus och folkhälsa?

Pressmeddelande   •   Jan 18, 2018 14:07 CET

I nästa vecka prövar EU-domstolen det svenska snusexportförbudet. Men den svenska regeringen stöttar inte Swedish Match i de rättsliga förhandlingarna. Därmed går regeringen emot sin egen livsmedelsstrategi, bidrar till att stoppa svensk export för åtskilliga miljarder kronor och missar en möjlighet att medverka till förbättrad folkhälsa i Europa.

Det här är andra gången som Swedish Match stämmer EU-kommissionen i syfte att upphäva förbudet för Sverige att exportera snus till övriga EU. Första gången var 2004 och då med stöd av den dåvarande (S)-regeringen. I en intervju i DN (18/1) meddelar handelsminister Ann Linde att den här gången kommer regeringen inte ställa sig bakom Swedish Match.

- Ann Linde motiverar regeringens beslut med att det viktiga inte är att få exportera snus utan att svenskarna får fortsätta snusa. Det är inte ett hållbart argument. Om det orättvisa och förlegade exportförbudet hävs behövs inget svenskt undantag och svenskarna kan snusa precis som idag, samtidigt som vi kan exportera. Svenskarna brukar lika mycket tobak som EU-snittet, men vi röker minst i hela Europa och det är tack vare snuset. Därför är det mycket svårt att förstå varför regeringen vill förvägra resten av Europa ett så effektivt verktyg för att förbättra folkhälsan och dessutom gå miste om miljarder i export och skatteintäkter, säger Rasmus Bäckström, exportansvarig på Livsmedelsföretagen.

I Sverige regleras snus som ett livsmedel, och ett av målen i den nationella livsmedelsstrategin är att öka livsmedelsexporten. Varje år exporterar Sverige snus till Norge till ett värde av ca 2 miljarder kr. På grund av EU:s snusexportförbud får svenska snustillverkare inte exportera snus till övriga EU, och därmed stängs man ute från en potentiellt enorm marknad. Däremot får t ex Danmark exportera sitt snus till övriga EU inklusive Sverige.

- Ann Linde och regeringen försöker få det att framstå som en fråga om antingen eller. Antingen får vi fortsätta snusa eller så får vi exportera. Men de allra flesta förstår ju att detta inte stämmer. Det går alldeles utmärkt att göra både och, vilket fallet med den danska snusexporten visar. Jag hoppas att regeringen omprövar sitt beslut och med full kraft ställer sig bakom Swedish Match i den här rättsprocessen, säger Rasmus Bäckström. 

Livsmedelsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsindustrin i Sverige. Vi verkar för att livsmedelsföretagen i Sverige ska karaktäriseras av högt anseende och mångfald samt ha god tillväxt, lönsamhet och konkurrensförmåga. Livsmedelsföretagen har cirka 800 medlemsföretag som sysselsätter närmare 50 000 personer. Livsmedelsföretagen utgör Sveriges fjärde största industrigren sett till omsättningen.

Få mer nyheter om Livsmedelsföretagen och livsmedelsindustrin i vårt nyhetsbrev.