Skip to main content

Åkermark värderas allt högre – priserna fortsätter stiga

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2011 09:38 CET

Förra året steg priset på åkermark i rejält. Snittpriserna för åkermark i Kalmar, Kronoberg, Dalarna och Gävleborg ligger på 43 479 kr/Ha - 55 463 kr/Ha, en ökning med i snitt 8-11 procent.  Mest steg priserna, med 19 procent, runt Mälardalen och efter kusterna i Södra Sverige.

– Uppgången är generellt sett högre än vad vi förväntat oss, säger Carl-Johan Jürss, chefsmäklare LRF Konsult. Prisuppgången speglar tydligt den nyoptimism som funnits det senaste året hos framförallt växtodlingsföretagare och mjölkföretagare vars lönsamhet stigit, dock från en historiskt låg nivå 2009.

Det svenska lantbruket är starkt pressat av storleksrationaliseringar och effektiviseringar varför tillköp av mark i attraktiva lägen spär på priserna. Den låga räntan, höga världsmarknadspriser på spannmål samt att lantbruken har en relativt låg lånefinansiering har borgat för till fortsatta markköp till stigande priser.

Prognos för 2011 – stabilisering av prisnivåerna
– Det är lantbruk med förmåga att expandera som köper ytterligare mark när tillfället kommer, säger Annika Winquist. Signalerna från bankerna är att markköpen är en god långsiktig affär. Det hjälper till att driva affärerna framåt. Ännu har man inte nått taket i relationen pris per hektar och belåningsgrad.

Efterfrågan på ren jordbruksmark är större än utbudet. Stigande räntenivåer, en allt starkare krona med lägre gårdsstöd som följd och ökade priser på insatsvaror, exempelvis handelsgödsel och drivmedel, kommer att dra åt svångremmen för många köpare.

Varje procents ökning av räntan kostar lantbruket 2 miljarder kronor i ökade räntor på lånat kapital. Mycket tyder på att EU-stöden kan bli 5-10 procent lägre i år jämfört med föregående år. Det är för tidigt att säga hur spannmålspriserna kommer utvecklas. Med goda skördar fylls lagren på igen och priset på spannmål sjunker, vilket direkt påverkar det ekonomiska utrymmet för svenska lantbrukare.

– Vi prognostiserar att prisstegringen stabiliseras på 5-6 procents prisökning det kommande året, säger Carl-Johan Jürss, chefsmäklare LRF Konsult.

För mer information kontakta:
Carl-Johan Jürss, chefsmäklare, LRF Konsult, 08-700 20 14, 070-565 47 78,
carl-johan.jurss@konsult.lrf.se
Annika Winquist, fastighetsmäklare, 0470-74 57 28, mobil 0706-65 12 40
Birgitta Norberg, informationsansvarig LRF Konsult, 08-700 20 33,
birgitta.norberg@konsult.lrf.se
http://www.konsult.lrf.se/press/Nyheter/Akermarkspriser-2010/

LRF Konsult är Sveriges största rådgivnings- och redovisningsföretag med fler än 1 600 medarbetare. Våra specialister och rådgivare inom ekonomi, juridik, skatter, skog och fastighetsförmedling finns på över 135 orter över hela landet. På www.konsult.lrf.se hittar du uppgifter om närmaste kontor. Vill du hellre ringa är numret 0771-27 27 27.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy