Skip to main content

Ändrade skatteregler slår hårt mot småföretagare

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2016 14:35 CET

Idag lämnade Justitierådet Christer Silfverberg över ett betänkande till regeringen med förslag till ändrade regler för beskattning av utdelningar och kapitalvinster från fåmansföretag, de s.k. 3:12-reglerna. Reglerna innebär till stor del försämrade regler för de småföretagare som valt att bedriva sin näringsverksamhet via ett aktiebolag ägt av ett fåtal personer.

Huvuduppdraget har varit att stoppa den omvandling från högre beskattade löneinkomster till lägre beskattade kapitalinkomster som skett genom främst sänkt bolagsskatt och ökad effekt av löneuttag. Bakgrunden är de senaste årens ändringar och när nu att utredningen höjer skattesatsen och minskar effekten av löneunderlaget återställs i stort sett de tidigare reglerna.

- Då den höjda skattesatsen kommer att gälla från 2018 års utdelningar kan det i många fall vara intressant att tidigarelägga utdelningar för att få den låga skattesatsen på 20 % och undvika de föreslagna 25 %. Om man ska göra det eller inte avgörs av omständigheter som om vinstmedlen redan finns realiserade, vilka placeringar man gjort och vilka privatekonomiska behov man har, säger LRF Konsults skattechef Urban Rydin.

Förenklingsregeln som tillämpas av ca 85 % av fåmansföretagarna föreslås sänkas från 165 000 kr till 105 000 kr (vid ett inkomstbasbelopp på 60 000 kr). Den är mycket viktig av förenklingsskäl och som stimulans för nyföretagande. Utredningens sifferunderlag visar inte att regeln utnyttjas i större omfattning för inkomstomvandling.

- De skäl som motiverar regeln och den nuvarande nivån är fortsatt gällande och i den delen är förslagen olyckliga. Detta hoppas vi att politikerna rättar till i beredningen, säger Urban Rydin

Effekten av löneuttagen sänks från dagens 50 % till 10 % respektive 25 % för de flesta.

- Enligt vår uppfattning hade det varit motiverat att sänka de 50 % i högsta nivån något och ökat effekten i de övriga inkomstskikten som finns i löneintervallet upp till 60 inkomstbasbelopp.Höjningen av golvet i löneuttagskravet till 480 000 kr (vid ett inkomstbasbelopp på 60 000 kr)är motiverad men höjningen av taket till 900 000 kr känns väl hög även om det bara är ett återställande av tidigare regler, säger Urban Rydin.

- För de som fortsatt vill och kan tillämpa löneuttagsreglerna är en given åtgärd att överväga att tidigarelägga del av 2017 års lön till november och december 2016. Då får man 50 % effekt. Omständigheterna i det enskilda fallet avgör om man kan eller ska göra detta, menar Urban Rydin.

Utredningen lämnar den del av beräkningen som hänförs till omkostnadsbeloppet och reglerna för sparade gränsbelopp oförändrade.

- Vi får hoppas att regeringen gör samma bedömning som utredningen så vi slipper se en omotiverad stopplagstiftning när det gäller de ganska stora sparade belopp som finns. Då kan man i lugn och ro fortsätta att ta ut dem som utdelning när detta av privatekonomiska skäl är motiverat, avslutar Urban Rydin.

Har du frågor, vänligen kontakta:
Urban Rydin, Skattejurist LRF Konsult, 040-10 52 45, urban.rydin@lrfkonsult.se
Anna Burlage Sjöberg, Pressansvarig LRF Konsult, 08-700 20 10 anna.sjoberg@lrfkonsult.se

LRF Konsult utvecklar och säljer tjänster och rådgivning inom ekonomi, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling som förenklar för ägarledda företag.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.