Skip to main content

EU-barometern hösten 2015: Europas lantbrukare bekräftar tuffa tider

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2015 13:01 CET

Årets sammanställning av undersökningar i flera av Europas betydande jordbruksländer visar att europeiska lantbrukares syn på sin lönsamhet åter sjunker kraftigt efter vårens uppgång, se diagram 1.

Copa-Cogecas generalsekreterare Pekka Pesonen säger;

- Resultatet av undersökningen som visar vikande ekonomisk tillförsikt bland lantbrukare var i huvudsak ett resultat av låga europeiska produktpriser och allt sämre fungerande marknad i många regioner och för många produkter.

I undersökningen framkommer skepsis bland Europas lantbrukare gentemot EU:s gemensamma jordbrukspolitik. I åtta länder upplever lantbrukarna svårigheter med implementeringen av nya CAP (common agricultural policy), i synnerhet i Storbritannien och Tyskland, mindre negativa var lantbrukare i Ungern, Polen och Rumänien.

Den svenska Lantbruksbarometerns höstsiffror ingår i det gemensamma lönsamhetsindex som sätts samman av Copa-Cogeca utifrån motsvarande undersökningar i flera av Europas betydande jordbruksländer.

Undersökningen som genomfördes mellan september och november 2015 (16-18 september i Sverige) genomförs två gånger per år i Belgien, Tyskland, Frankrike, Italien, Ungern, Nederländerna, Polen, Rumänien, Sverige och Storbritannien, fler än 8000 lantbrukare har intervjuats.

Hela rapporten finns att ladda ner från www.swedbank.se eller www.lrfkonsult.se.

För mer information, kontakta:
Jimmy Larsson, Segmentschef Lantbruk, LRF Konsult, tel 08-700 20 13
Per Skargren, Segm.ansv. Skog & Lantbruk, Swedbank & Sparbankerna, tel 08-585 90613
Linda Ternstedt, chef Kommunikation LRF Konsult, tel 08-700 20 33

Lantbruksbarometern
Lantbruksbarometern är en årlig rapport som visar lantbrukarnas uppfattning om det aktuella läget inom lantbruket. Den har utkommit sedan 1987 och årets Lantbruksbarometer är den 28:e helårsupplagan.

Två av Lantbruksbarometerns frågor till lantbrukarna gällande syn på lönsamheten ställs sedan 2012 även under hösten och presenteras i Lantbruksbarometern Hösten. Sifo intervjuar på uppdrag av LRF Konsult, Swedbank och Sparbankerna under januari månad 1000 lantbrukare, under september intervjuades i år 500 lantbrukare, en ökning från tidigare 300 intervjuer för förbättrad statistisk säkerhet. Intervjuerna har skett mellan den 16–18 september 2015.

Arbetsgruppen för Lantbruksbarometern 2015 har bestått av Jimmy Larsson, Carl Dyrendahl och Helena Iacono från LRF Konsult samt Per Skargren och Stefan Johansson från Swedbank och Sparbankerna.

LRF Konsult utvecklar och säljer tjänster och rådgivning inom ekonomi, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling som förenklar för ägarledda företag.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.