Skip to main content

Förhoppning om vändning under 2013 för svenska bönder

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2013 07:00 CET

Men stora skillnader mellan olika produktionsgrenar

Prognosen pekar på förbättrad lönsamhet i alla grenar utom för växtodling som försämras från ett bra 2012 med lönsamhetsnivå nära till långsiktig lönsamhet, enligt LRF Konsults rapport Lantbrukets Lönsamhet som ger en lönsamhetsprognos för 2013 inom driftsinriktningarna växtodling, griskött, mjölk och nötkött.

– Växtodlingen påverkas av ökade omkostnader och lägre förväntade intäkter under 2013. Animalieproduktionen behöver en kraftig intäktsökning för att matcha foderkostnaderna som uppstår när växtodlingsföretagen erhåller nödvändigt pris, säger Jimmy Larsson, segmentschef Lantbruk, LRF Konsult.

Griskötts- och mjölkföretagen håller på att ta sig upp från den sämsta lönsamheten någonsin, men det krävs uthållighet för att nå långsiktig lönsamhetsnivå. De globala utsikterna till bra sådd och god skörd ser i nuläget lovande ut, vilket pressar ned lönsamheten för växtodlingsföretagen, men extremväder någonstans kan snabbt ändra läget. Svenskt nötkött förväntas vara fortsatt eftertraktat vilket ökar möjligheten till ett bra avräkningspris vid rätt kvalité.

– Varje upp- respektive nedgång i priser har visat sig resultera i krympande marginaler, vilket ställer nya krav på lantbruksföretagaren, säger Jimmy Larsson. Lantbruksföretagen klarar en lönsamhetspress under kortare tid, men då tidsperioden blir för lång väljer man annan sysselsättning och allt färre yngre väljer att ta över verksamheten. Det påverkar en rad branscher negativt då ett lantbruksföretag håller många andra underleverantörer och service igång med arbete.

– Med tanke på att OECD och FAO förutspår att livsmedelproduktionen måste öka upp till 60 procent inom kommande 40 åren, gäller det att varje land utnyttjar sin potential och ger bra förutsättningar till hållbar långsiktig lönsamhet, avslutar Jimmy Larsson.

För mer information kontakta
Jimmy Larsson, segmentschef Lantbruk, LRF Konsult, 08-700 20 13, jimmy.larsson@lrfkonsult.se.
Linda Ternstedt, kommunikationsansvarig, 08-700 20 33, linda.ternstedt@lrfkonsult.se

Om Lantbrukets Lönsamhet
Rapporten Lantbrukets Lönsamhet görs halvårsvis och baseras verkliga företags resultat som följs för driftsinriktningarna inom växtodling, griskött, mjölk och nötkött. Siffrorna bearbetas i en kalkylmodell där hänsyn tas till aktuell och prognostiserad omvärldsinformation från Jordbruksverket, OECD/FAO, IMF, Rabobank, USDA, m fl. Resultaten redovisas som värden på svenska medelgårdar.

Lönsamhetsprognosen 2013 ligger för samtliga produktionsgrenar preliminärt under den långsiktigt hållbara nivån för att skapa tillväxt och mer sysselsättning. Den långsiktiga nivån anses vid användandet av nyckeltalet, resultat före avskrivningar minus finansnetto i förhållande till omsättningen vara minst 32 procent för växtodlingsföretaget, 35 procent för mjölkföretaget och 27 procent för grisföretaget. Den långsiktiga nivån ger inte full kostnadstäckning men väl ersättning till eget arbete.


LRF Konsult är Sveriges största redovisningsföretag- och rådgivningsföretag med över 75 000 kunder. Vi erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling. Med cirka 1 500 medarbetare på drygt 135 orter finns vi alltid nära dig. Vi kan erbjuda både lokal kännedom och expertis där du behöver, när du behöver.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy