Skip to main content

Gå inte miste om dina avtalsservitut när ny lag införs

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2015 11:00 CET

Lantmäteriet behöver rensa ut i sina register och gör det genomden så kallade förnyelselagen. Det innebär att inskrivningar som har beviljats före 1 juli 1968 tas bort från fastighetsregistret. Den nya lagen kan få stora konsekvenser om de närmare 400 000 fastighetsägarna som berörs glömmer att förnya inskrivningen.

Lantmäteriet uppger att anledningen till rensningen är att gamla uppgifter till slut blivit en olägenhet i registret. Det ligger många gamla inskrivningar i fastighetsregistren som är inaktuella eller felaktiga. Det kan till exempel vara ett avtal om att få använda vägen över grannens fastighet som inte längre är aktuellt, eftersom grannens fastighet har blivit en parkeringsplats.

- Vi på LRF Konsult ser att den nya lagen kan få stora konsekvenser om man glömmer att förnya inskrivningen. Vi tror att det är en hel del av våra kunder som kommer att påverkas av den här reformen. Vi får ofta frågor om servitut och andra nyttjanderätter som belastar fastigheter och det är många gånger som man får kontakta Lantmäteriet för att reda ut om det finns något servitut, vad som står i detta och hur detta ska tolkas, säger Katarina Wiklund, chefsjurist på LRF Konsult.

Därför kom en ny lag 2013 om att fastighetsägare själva måste förnya sina inskrivningar innan 2019, om de vill ha kvar dem i fastighetsregistret. Det finns totalt omkring 800 000 inskrivningar i fastighetsregistret som berörs avförnyelselagen och man har uppskattat att det är mer än hälften som inte längre är aktuella. Ett större antal är sk nyttjanderätter som automatiskt kommer att upphöra efter 2018. Det som bör uppmärksammas är att även om inskrivningeneller anteckningen om rättigheten i fastighetsregistret tas bort gäller avtalsservitutet för obegränsad tid om det är påskrivet, men det är klart att det kan vara svårt att bevisa att det finns ett servitut om avtalet är förkommet.

- Lantmäteriet anger att anledningen till att man nu rensar och tar bort är man kommer att spara både tid och pengar. När inskrivningar, som inte längre gäller, tas bort minskar kostnaderna vid till exempel lantmäteriförrättningar. Fastighetsägare får bättre kontroll på sina rättigheter och skyldigheter och slipper frågor rörande felaktiga inskrivningar. Vid köp och försäljning av fastigheter väcks många frågor i onödan på grund av rättigheter som upphört vilket kan leda till kostnader. Man får ett mer tillförlitligt fastighetsregister och samhällsnyttan ökar, kommenterar Katarina Wiklund.

Fakta förnyelselagen

Sedan 1 juli 2013 gäller förnyelselagen, ibland även kallad preklusionslagen om förnyelse av vissa inskrivningar i fastighetsregistret. Detta gäller för inskrivningar av avtalsservitut, nyttjanderätt och avkomsträtt. Lagen innebär att en fastighetsägare måste anmäla om förnyelse innan utgången av 2018, om man vill ha kvar en inskrivning om ett avtalsservitut i fastighetsregistret. Om man själv vill vetavilka servitut som finns inskrivet på sin fastighet kan man gå in på Lantmäteriets sida Min fastighet eller kontakta Lantmäteriets Kundcenter

För mer information kontakta gärna
Katarina Wiklund, Chefsjurist LRF Konsult, 08-700 20 42,
katarina.wiklund@lrfkonsult.se

LRF Konsult utvecklar och säljer tjänster och rådgivning inom ekonomi, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling som förenklar för ägarledda företag.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.