Skip to main content

HD ska pröva fastighetsägares rätt att överklaga detaljplan

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2016 06:00 CEST

Södertälje kommun antog år 2014 en ny detaljplan för en skola med kringliggande väg som överklagades. Länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen ansåg inte att fastighetsägaren hade rätt att överklaga detaljplanen och avvisade överklagandet. Mark- och miljööverdomstolen ansåg dock att fastighetsägaren hade klagorätt. Klagorättsfrågan ska nu efter kommunens överklagande prövas i Högsta domstolen och domen kommer att bli prejudicerande för hur klagorätten ska se ut.

Detaljplanen är den första av flera planer för bebyggelse och vägar som sammantaget kommer att ha stor påverkan på markägarens fastighet. Fastighetsägaren ansåg att kommunen gjort felaktiga bedömningar i planen och överklagade därför beslutet att anta planen. Länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen ansåg dock inte att fastighetsägaren hade rätt att överklaga detaljplanen och avvisade överklagandet.

Mark- och miljööverdomstolen konstaterade att avsikten med detaljplanen var att vägen norrut skulle sträcka sig över markägarens fastighet och att huvudgatan till skolområdet var överdimensionerad sett till enbart skolområdets behov av transporter. Detta innebar att sträckningen av en framtida genomfartsväg över markägarens fastighet pekades ut i planen och han ansågs därför ha rätt att överklaga den. Högsta domstolen har nu beviljat prövningstillstånd för att ta upp frågan om klagorätt på detaljplanen, vilket är ovanligt.

- Det är angeläget att kommuner inte ges möjlighet att med små steg ställa fastighetsägare inför fullbordat faktum, att deras mark är den sista pusselbiten i ett redan tidigare bestämt pussel. Man måste få möjlighet till en prövning av sina intressen, när det fortfarande finns en möjlighet att påverka. Att klagorättsfrågan nu prövas i Högsta domstolen kommer att innebära en ledning för framtida mål av den här typen, säger Magnus Norberg, jurist på LRF Konsult, som företräder markägaren.

- Våra jurister driver aktivt principiella frågor för att skapa bättre förutsättningar för fastighetsägare gällande myndighetsbeslut. Vi är därför mycket glada för att HD nu tar upp frågan och vi kommer att följa utslaget med spänning, säger Rickard Josefson, Chefsjurist på LRF Konsult. 
 
För ytterligare, vänligen information kontakta:
Magnus Norberg, Jurist, 090-10 80 93, magnus.norberg@lrfkonsult.se
Anna Burlage Sjöberg, Pressansvarig, 08-700 20 10, anna.sjoberg@lrfkonsult.se

LRF Konsult utvecklar och säljer tjänster och rådgivning inom ekonomi, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling som förenklar för ägarledda företag.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy