Skip to main content

Lantbrukets Lönsamhet kvartalsrapport 3 2010: Efter en extremt dålig lönsamhet 2009 ser det nu bättre ut för mjölk- och växtodlingsproduktionen

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2010 10:05 CET

Omvärldens påverkan på det svenska lantbruket är stor och svår att förutse. Under året har ryska bränder bidragit till prisspekulation med ökade spannmålspriser som följd. Kronans starkare ställning har ökat importtrycket och höjda foderpriser har ytterligare påverkat grisköttsföretagens ekonomi negativt. LRF Konsults rapport Lantbrukets Lönsamhet visar att fokus på ökad produktivitet och direktavkastning är viktigare än någonsin.

– I backspegeln finns 2009, ett av de ”värsta” åren vi upplevt för svenskt lantbruk. Vi ser att lantbruksföretagen kämpar hårt för att hålla lönsamheten uppe, åtgärderna man gör räcker inte för en ekonomi i balans, säger Lars-Göran Svensson, marknadsansvarig lantbruk, LRF Konsult.

Mjölkbönderna tillhör dem som under första halvan av 2010 fått en chans till återhämtning. Kostnaderna för foder och handelsgödsel har minskat under 2010 och en del mejerier har under året flera gånger höjt avräkningspriset. Trots det är de totala kostnaderna fortfarande avsevärt högre eftersom kostnadsutvecklingen efter 2006 varit så hög. För mjölkföretagen gäller det nu att konsolidera sig för att stå starkare i framtiden.

Fallande trend
– Lönsamhet och volymer har under lång tid fallit vilket leder till problem i livsmedelssektorn. Återhämtningen under 2010 är betydelsefull både på den enskilda gården och för samhället i stort, säger Jimmy Larsson, LRF Konsult.

Prognos och tendenser
– Höjda räntor och en starkare svensk krona ger högre kostnader respektive högre importtryck. Som tur är avräkningspriserna för mjölk, nötkött och spannmål högre i år än 2009  säger Lars-Göran Svensson, marknadsansvarig lantbruk, LRF Konsult.

– Vi kan se en ljusning för grisbönderna, om de nya EU-direktiven införs som planerat 2013. Då har svensk grisproduktion ett betydligt bättre utgångsläge än de stora grisländerna inom EU, eftersom vi redan nu klarar de ökade EU-kraven. Här gäller att vi i Sverige utnyttjar det bättre djurskyddet som vi redan idag har.


Kvartal 3 visar
– Höga spannmålspriser trots relativt stora världslager
– Höjning av foderpriser
– 8 procent lägre skörd i Sverige med stora regionala skillnader
– Världsmarknadspriset för mjölk stabiliseras på en högre nivå

Tendenser 2010
– Räntorna har börjat stiga
– Valutaprognoserna slår in
– Den svenska valutan stärks
– Stark fastighetsmarknad
– Fortsatt högt kalvpris
– Avräkningspris på mjölk, nötkött och spannmål stiger, men står stilla för griskött

Potential
– Höga terminspriser för kommande skörd
– Konkurrens mellan slakterier
– Handelsgödselbrist gör att stallgödseln stiger i värde
– Fortsatt stark skogsmarknad

Åtgärder
– Sälj stallgödseln dyrt
– Sälj kalvarna istället för att föda upp dem själv om du har grovfoderbrist
– Fundera på vad som ska vara ditt fokus (exempelvis grisproducent/växtodlare)
– Passa på att göra skogsåtgärder

Faktaruta - Lantbrukets Lönsamhet kvartalsrapporter
Rapporten Lantbrukets Lönsamhet från LRF Konsult bygger på fler än 15 000 unika ekonomiska uppgifter från Sveriges lantbruksföretag. Kvartalsrapporterna redovisar utveckling kvartalsvis och prognos för helåret. Lantbruksföretagen är uppdelade i följande driftsinriktningar: växtodling, griskött, mjölkproduktion, nötkött och skog.
Årsrapporten utkommer 3 februari 2011. Lantbrukets Lönsamhets kvartalsrapporter ges ut av LRF Konsult på uppdrag av LRF.

Läs hela rapporten, ladda ner bilder och diagram på på vår hemsida.www.konsult.lrf.se/LLQ3

Lars-Göran Svensson, Lantbruksansvarig LRF Konsult Telefon 0521-57 24 38 eller 070-540 88 75 e-post: lars-goran.svensson@konsult.lrf.se
Jimmy Larsson, lantbruksekonom och ansvarig för LRF Konsults analysgrupp Telefon 0372-657 87 eller e-post: ijmmy.larsson@konsult.lrf.se
Birgitta Norberg, informationsansvarig LRF Konsult Telefon 08-700 20 33 eller birgitta.norberg@konsult.lrf.se

Faktaruta - Lantbrukets Lönsamhet kvartalsrapporter Rapporten Lantbrukets Lönsamhet från LRF Konsult bygger på fler än 15 000 unika ekonomiska uppgifter från Sveriges lantbruksföretag. Kvartalsrapporterna redovisar utveckling kvartalsvis och prognos för helåret. Lantbruksföretagen är uppdelade i följande driftsinriktningar: växtodling, griskött, mjölkproduktion, nötkött och skog. Publiceringsplan 2010: 6 maj, 8 jul, 4 november samt 3 februari 2011. Lantbrukets Lönsamhets kvartalsrapporter ges ut av LRF Konsult på uppdrag av LRF

Läs hela rapporten, ladda ner bilder och diagram på www.konsult.lrf.se

LRF Konsult är Sveriges största rådgivnings- och redovisningsföretag med fler än 1 500 medarbetare. Våra specialister och rådgivare inom ekonomi, juridik, skatter, skog och fastighetsförmedling finns på över 135 orter över hela landet. På www.konsult.lrf.se hittar du uppgifter om närmaste kontor. Vill du hellre ringa är numret 0771-27 27 27.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera