Skip to main content

LRF Konsult vinner mål i Svea hovrätt om återkrav av EU-stöd

Pressmeddelande   •   Jun 05, 2017 06:00 CEST

Som en konsekvens av att Jordbruksverket inte följt gällande regler och inte bevakat sin fordran om återbetalning av EU-stöd till Kronofogdemyndigheten i samband med beslut om skuldsanering, ansåg hovrätten att myndigheten förlorat sin rätt att göra fordringen gällande. Johan Håkansson, jurist på LRF Konsult, företrädde lantbrukaren i målet. (Svea Hovrätt T 7691-16)

En lantbrukare som hade fått jordbruksstöd fullgjorde inte sitt åtagande och Jordbruksverket krävde då mannen på återbetalning. Både hovrätten och tingsrätten ansåg att mannens konkurs i och för sig inte påverkade betalningsansvaret för jordbruksstödet.

Hovrätten delade även tingsrättens uppfattning om att myndighetens fordran omfattades av skuldsaneringen. Tvisten avsåg tidpunken då fordran uppstod, eftersom fordrans giltighet var beroende av om den hade uppkommit före eller efter beslutet om att inleda skuldsanering. Jordbruksverkets uppfattning var att fordran uppstod först när den upptäcktes i verkets egen handläggning. Hovrätten ansåg att fordran uppkommit i samband med att åtagandet for att erhålla EU-stöd bröts, det vill säga långt tidigare.

- Vi kan konstatera att Jordbruksverkets krav inte alltid är rättmätiga. I sådana här sammanhang,när en person är på obestånd, har Jordbruksverket ansvar att bevaka sin fordran i rätt tid precis som alla andra fordringshavare. Utgången i målet visar att allmänna fordringsrättsliga principer går före myndighetens egna rutiner. Ofta tar man för givet att myndigheten har rätt, men så är inte alltid fallet. Vi är glada över utgången i detta principiellt viktiga mål, säger Rickard Josefson, Chefsjurist LRF Konsult.

Johan Håkansson, jurist på LRF Konsult i Örebro, som har företrätt lantbrukaren är specialist på frågor avseende EU-stöd.

LRF Konsult utvecklar och säljer tjänster och rådgivning inom ekonomi, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling som förenklar för ägarledda företag.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy