Skip to main content

Många riskerar att missa nya förgröningsstödet

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2014 07:00 CEST

- Många lantbrukare riskerar hamna fel i planeringen och missa det nya förgröningsstöd som träder ikraft 2015. Störst fara för gårdar i slättbyggd.

Som de flesta känner till blir förgröningsstödet en del av gårdsstödet och utgör ca 30 procent av det totala gårdsstödet. Vad det innebär rent praktiskt och vilka beslut som måste tas redan i höst är mer okänt.

De nya reglerna väcker många frågor. Hur mycket kan jag höstså? Hur mycket måste jag minst lägga i sk. Ekologiska Fokus Arealer (EFA)? Hur påverkar den permanenta långliggande vallen beräkningarna av EFA och underlaget för diversifiering? Kan jag lägga trädan på långliggande gräsvallar? Hur ska trädan skötas?

– De här frågorna stöter vi på dagligen från oroliga lantbrukare, kommenterar Sören Södertag, affärsrådgivare på LRF Konsult. En del har överhuvudtaget inte ens uppfattat att man måste ha träda nästa år eller var den ska ligga.

Tre kriterier måste uppfyllas för att få ta del av förgröningsstödet/premie för miljövillkor:

  1. Diversifiering
  2. Ekologiska fokusarealer
  3. Bevarandet av permanenta vallar

I och med den tidiga skörden är det många som planerar för en stor areal höstsådd på sina gårdar och då gäller att tänka rätt så man inte sår för mycket av en gröda. Har man mer än 30 hektar åkermark ska man ha minst tre grödor på gården. Den gröda man har mest av får maximalt täcka 75 procent av arealen och de två grödor man har mest av får tillsammans täcka maximalt 95 procent av arealen. Trädan räknas som en gröda och som ekologisk fokusareal och ska vara minst 5 procent.

– Att planera var trädan ska ligga är också bra att ha med i planeringen redan i höst så man inte åker på avdrag på förgröningsstödet 2015, poängterar Sören Söderteg. Trädan kan ersättas av exempelvis kvävefixerande grödor såsom ärter och åkerböna eller vallinsådd i huvudgröda på våren. Observera att det ligger med en viktningsfaktor som innebär att procentsatsen måste ökas för dessa grödor.

Undantag från ovanstående gäller för de som odlar sin gård ekologiskt eller har minst 75 procent vall eller träda på sin gård och resten av åkermarken inte är större än 30 ha.

Läs mer på lrfkonsult.se/cap2015>>

För mer information kontakta
Sören Söderteg, Affärsrådgivare LRF Konsult, Soren.Soderteg@lrfkonsult.se, 013-377003
Jimmy Larsson, Segmentschef Lantbruk LRF Konsult, jimmy.larsson@lrfkonsult.se, 08-700 20 13
Linda Ternstedt, Chef Kommunikation, linda.ternstedt@lrfkonsult.se, 08-700 20 33

Om LRF Konsult
Snart har 8 000 lantbrukare fått hjälp av LRF Konsult att beräkna så att man inte hamnar fel och får reda på hur stor ekonomisk påverkan företaget får av nya jordbrukspolitiken.

Vår affärsidé är att aktivt hjälpa våra kunder att utveckla sina företag och förbättra sin ekonomi. Formuleringen kan verka självklar. Men för att vår affärsidé ska kunna omsättas till en lönsam realitet för dig som företagare, krävs kunnande och erfarenheter. Vi kan och vi är erfarna!

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy