Skip to main content

Majoriteten av Sveriges lantbrukare ser dystert på lönsamheten

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2013 08:00 CET

För andra året i rad ger Lantbruksbarometern svar på lantbrukarnas syn på nuvarande lönsamhet och tro på framtiden även på senare delen av året. Och det är en dyster utveckling där andelen som upplever ganska eller mycket dålig lönsamhet ökar. 69 procent av lantbrukarna upplever att deras lönsamhet är ganska eller mycket dålig.

Allt fler upplever att lönsamheten är ganska eller mycket dålig. Hösten 2012 upplevde 66 procent av lantbrukarna att lönsamheten var ganska eller mycket dålig, ett år senare är det 69 procent. Av de tillfrågade lantbrukarna anger nu 30 procent att de upplever sin lönsamhet som mycket god eller ganska god. Det är en försämring jämfört med förra hösten då 33 procent uppgav att lönsamheten var mycket eller ganska god.

Det innebär att det svenska lönsamhetsindexet för lantbruket sedan i våras minskat med ytterligare 2 procentenheter, från minus 37 till minus 39, sedan den negativa trenden inleddes 2011. Se diagram 1.

– Det är växtodlingsföretagen som sett sina avräkningspriser kraftigt försämras jämfört med för ett år sedan som pressar ned uppfattning om lönsamheten och därmed lönsamhetsindex, säger Jimmy Larsson, segmentschef Lantbruk LRF Konsult.

Växtodlingsföretaget ser mörkare på lönsamheten
Från bottennivån för ett år sedan upplever mjölkproducenterna att lönsamheten har blivit bättre. Nötkötts- och grisköttsproducenter upplever också att lönsamheten har förbättrats något jämfört med för ett år sedan och våren 2013. Växtodlingsföretagen ser mörkare på lönsamheten jämfört med förra hösten och i våras. Se diagram 2.

– Glädjande har mjölkproducenterna fått avräkningsprishöjningar under hösten som återställt en del av balansen. Det gäller nu att fokusera på amorteringar och skapa strategier för att klara nästa lönsamhetsdipp ännu bättre, säger Per Skargren, segmentsansvarig skog och lantbruk, Swedbank.

Mjölkproducenterna tror på ytterligare förbättringar
Totalt sett minskar förväntningar på en bättre lönsamhet om ett år, från 35 procent till 32 procent som tro att lönsamhet är mycket god eller ganska god. 61 procent tror att den kommer att vara ganska eller mycket dålig.

Mjölkproducenterna är den enda produktionsgren där allt fler tror att lönsamheten ökar om ett år, med en tydlig ökning från 35 till 44 procent jämfört med i våras som tror på ganska god eller mycket god lönsamhet om ett år.

Försiktig optimism fortsätter att prägla EU:s jordbrukssektor
Undersökningen i tio medlemsstater avslöjar att synen på lönsamheten är något bättre än sex månader tidigare och att framtidstron tilltar. Generellt bidrar lägre priser på förnödenheter och insatsvaror, tillsammans med bättre avsalupriser till utvecklingen. Se diagram 3.

Prisutvecklingen för Europas lantbrukare är blandad, generellt avtagande för spannmål och oljeväxter och stabil för animalieprodukter förutom ägg. En närmare analys av nationella resultat visar på stor variation mellan olika länders lönsamhet. Läs mer i EU-barometern Hösten 2013.

För mer information, kontakta:
Jimmy Larsson, segmentschef Lantbruk, LRF Konsult, tel. 08-700 20 13 Per Skargren, segmentsansvarig Skog och Lantbruk, Swedbank, tel. 08-585 906 13


Vår affärsidé är att aktivt hjälpa våra kunder att utveckla sina företag och förbättra sin ekonomi. Formuleringen kan verka självklar. Men för att vår affärsidé ska kunna omsättas till en lönsam realitet för dig som företagare, krävs kunnande och erfarenheter. Vi kan och vi är erfarna!

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy