Skip to main content

Stor investeringsvilja hos både skogsägare och skogsindustri

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2016 06:00 CET

Skogsbarometern, en årlig Sifo-undersökning bland landets skogsägare som genomförs på uppdrag av LRF Konsult & Swedbank och Sparbankerna, visar på en hög investeringsvilja bland skogsägarna. En investering i skogsmark ses som lönsam och många skogsägare skulle vilja köpa mer skogsmark om de fick möjlighet. Skogsägarna tror också på stigande priser på såväl skogsråvara som på fastigheter. Skogsindustrin är totalt sett inne i en kraftig investeringsperiod vilket späder på optimismen bland skogsägarna.

Skogsindustrin är inne i en kraftig investeringsperiod där produktionen anpassas till den förändrade efterfrågan, mindre papper för tryck och mer till förpackning och sanitet. Kronans förhållande till dollarn och euron har bidragit till industrins lönsamhet. För landets enskilda skogsägare som står för cirka 60 procent av virkesflödet har effekten blivit en fortsatt hög avverkningstakt och så gott som oförändrade priser på timmer och massaved.

Även skogsägarna vill investera
– Vi ser en tydlig investeringsvilja hos skogsägarna i år. Bland annat har man blivit mer positiv till prisutvecklingen på skogsmark. Skogsägarna är också positiva till lönsamheten i privatskogsbruket. Kraven på lönsamhet är generellt lägre hos skogsägare jämfört med andra företag, vilket bland annat beror på att de även värderar andra parametrar än själva avkastningen, säger Jimmy Larsson, Segmentschef Skog och Lantbruk på LRF Konsult.
Mjuka värden som jakt, rekreation och känslan av att äga är det som de flesta skogsägare säger betyder mest i deras skogsägande.

När det gäller prognosen för timmerpriset det närmaste året tror 29 procent av skogsägarnas på stigande priser. Motsvarande siffra för massaved är 24 procent.

– Skogsägare är mycket intresserade av att investera i ytterligare skogsmark, detta trots att medelåldern för skogsägarna ökar. Flera av våra äldre skogsägare har hälsan i behåll och dessutom ofta låg skuldsättning, vilket underlättar för att äga skog senare i livet, säger Ulf Möller, Segmentsansvarig Skog & Lantbruk på Swedbank och Sparbankerna.

Värden för 86 miljarder kronor kommer att byta ägare
Av skogsägarna i undersökningen planerar 18 procent att göra en förändring i sitt ägande de närmaste fem åren, och i de flesta fall planerar man att överlåta fastigheten till en släkting. Det innebär att skog till ett värde av 86 miljarder kronor kommer att byta ägare de närmaste fem åren.

Skog är en lönsam investering
Priset på skogsmark har under året varit så gott som oförändrat, sett över hela landet. 68 procent av skogsägarna anser att det är en lönsam investering att köpa skog idag. Sex av tio skogsägare tror på stigande fastighetspriser de närmaste åren och endast en av tio tror att priset på skogsmark kommer att sjunka de närmaste tre åren.

Se filmen om Skogsbarometern 2016 


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jimmy Larsson, Segmentschef Skog och Lantbruk LRF Konsult
08-700 20 13, jimmy.larsson@lrfkonsult.se
Ulf Möller, Segmentsansvarig Skog & Lantbruk Swedbank och Sparbankerna
08-585 903 34, ulf.moller@swedbank.se

LRF Konsult utvecklar och säljer tjänster och rådgivning inom ekonomi, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling som förenklar för ägarledda företag.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.