Skip to main content

​​Uppåt för grisköttsföretagens lönsamhet

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2016 06:00 CET

LRF Konsults rapport Lantbrukets Lönsamhet visar att grisköttsföretagen har en klart förbättrad lönsamhet medan nötkött- och mjölkföretagen visar på oförändrad lönsamhet för 2016 jämfört med 2015.

Priserna för spannmål har sjunkit under året men tack vare bra skördar bedöms lönsamheten endast bli något försvagad. Att mjölkmarknaden svängt under hösten med återhämtade mjölkpriser och förväntade lägre foderkostnader räcker inte. Lönsamheten förblir oförändrat låg i mjölkföretaget. För nötköttsföretaget bedöms lönsamhetsnivån bli oförändrad till följd av höjda livdjurspriser.

- God efterfrågan på svenskt kött lyfter omsättningen i både griskötts- och nötköttsföretagen. Svensk köttproduktion har under flera år varit lägre än den svenska konsumtionen och senare års medvetenhet och preferenser hos konsumenter har medfört välbehövlig merbetalning till de svenska bönderna, kommenterar Jimmy Larsson, segmentschef Skog & Lantbruk och fortsätter.

- Den starka efterfrågan och allt färre mjölkbesättningar bidrar till underskott på livkalvar vilket lyft priset på livdjur och medför att nettomarginalen i nötköttsföretaget inte förändras.

- För att nå långsiktig lönsamhet behöver intäkterna på produkterna öka med 17 procent för växtföretaget och 12 procent för grisföretagen med alla andra faktorer oförändrade. För mjölkföretaget behöver mjölk- och köttintäkterna öka med 22 procent. Omvänt behöver samtliga omkostnader reduceras med cirka 10-15 procent vid oförändrade intäkter för att företagen ska nå långsiktig lönsamhet, säger Stefan Nypelius, Affärsrådgivare, LRF Konsult.

För att lyckas behöver företagaren arbeta med flera delar i sitt företag, såväl intäkter och kostnader som effektivitet och prisbild.

– Vi ser ett ökande behov av verktyg för att styra sitt lantbruksföretag. Framgångsrika företag jobbar med enkla nyckeltal och tumregler för att kontinuerligt uppdatera och korrigera utifrån utvecklingen. De snabba växlingarna på marknaden kräver att man har bra uppdaterade beslutsunderlag och omvärldsblick för justera sin långsiktiga strategi. Digitala tjänster gör det möjligt. Genom att rapportera tidsåtgång och kvantiteter för olika produktionsgrenar direkt i mobilen eller med automatik kan man få siffror och rapporter i realtid. Det ger en dagsaktuell överblick hur företaget går och möjlighet att ta rätt beslut, säger Jimmy Larsson.

Läs mer och ladda ner hela rapporten på www.lrfkonsult.se/lantbrukets-lonsamhet.


Fakta

Lönsamheten 2016 ligger för samtliga produktionsgrenar preliminärt under den långsiktigt hållbara nivån för att skapa tillväxt och mer sysselsättning. Den långsiktiga nivån anses vid användandet av nyckeltaletresultat före avskrivningar minus finansnetto i förhållande till omsättningen vara minst 32 procent för växtodlingsföretaget, 35 procent för mjölkföretaget och 27 procent för grisföretaget. Den långsiktiga nivån ger inte full kostnadstäckning men väl ersättning till eget arbete. För 2016 beräknas det saknas 9 procentenheter för växtodlingsföretaget medan för grisköttföretaget och mjölkföretaget fattas 7 respektive 11 procentenheter för att uppnå nyckeltalet lönsamhet.

För mer information vänligen kontakta:

Jimmy Larsson, Segmentschef Lantbruk, LRF Konsult, 08-700 20 13

Stefan Nypelius, Affärsrådgivare, LRF Konsult, 0498-20 67 64

Anna Burlage Sjöberg, Pressansvarig LRF Konsult, 08-700 20 10

LRF Konsult utvecklar och säljer tjänster och rådgivning inom ekonomi, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling som förenklar för ägarledda företag.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.