Skip to main content

11 procent fler vill skriva Högskoleprovet

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2003 10:33 CEST

36.605 personer har anmält sig till höstens högskoleprov den 25 oktober, en ökning med 11 procent eller 3.571 personer, jämfört med provet hösten 2002. För Luleås del handlar ökningen om åtta procent eller 49 personer.

Intresset för att skriva Högskoleprovet har ökat igen efter nedgången under åren 1997-2001. En ökning av intresset kan ses vid samtliga universitet men också vid många högskolor; tidigare har en ökning noterats främst i storstäderna. Det kan tolkas som att fler från mindre orter nu vill satsa på högre studier.

Valet av provort för Högskoleprovet görs ofta med utgångspunkt från var man bor - man väljer att skriva provet så nära hemorten som möjligt. Valet av studieort påverkas däremot av andra faktorer. Därför går det inte att med ledning av ovanstående säga något om vilka högskolor som kommer att få färre eller flera studenter nästa år.

Antalet personer som ska skriva något av de anpassade proven för funktionshindrade har också ökat - från 163 personer hösten 2002 till 212 personer hösten 2003.

Höstens högskoleprov äger rum lördagen den 25 oktober. Sista anmälningsdag var den 15 september. Varje termin antas 30-40 procent av alla nybörjarstudenter utifrån resultatet på sitt högskoleprov.

Fotnot: De högskolor som noterar en nedgång vad gäller antalet sökande till högskoleprovet är Skövde, Kristianstad, Kalmar och Jönköping.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy