Media-no-image

Världsunik studie om 1177

Pressmeddelanden   •   2015-10-05 06:00 CEST

Personer som kontaktar Sjukvårdsrådgivningen 1177 för tillstånd som inte kräver läkarvård kommer under november 2015, att slumpvis erbjudas vidarekoppling till Apoteken. Syftet är att undersöka om det kan förbättra symtomlindring, göra patienterna nöjdare och minska belastningen på sjukvården. Studien är ett samarbete mellan Luleå tekniska universitet, Sjukvårdsrådgivningen och Apoteket AB.

– På apoteken finns mycket kompetens och ett stort utbud av produkter som erbjuder symtomlindring. Det är dags att lyfta in apoteken som en naturlig del av vårdkedjan, säger Silje Gustafsson, forskare inom omvårdnad vid Luleå tekniska universitet.

I dagsläget ökar antalet läkarbesök i primärvården i hela västvärlden och många besöker sjukvården för lindriga symtom, som förkylningar, ont i halsen eller lindriga infektionstillstånd. Enligt tidigare studier hade 13 procent av alla läkarbesök i primärvården kunnat behandlas på apoteksnivå. Källa i tidsskriften "Family Practice"

I Norrbotten innebär det omkring 39 000 läkarbesök till en kostnad på cirka 73 000 000 kronor per år. I hela Sverige handlar det om 1 820 000 läkarbesök till en kostnad på cirka 3,3 miljarder per år. 

– Det är enorma summor det handlar om. Att behandla saker på rätt nivå frigör kompetens och resurser till personer med svår sjukdom, säger Silje Gustafsson.

Studien pågår under november. Då kommer personer som kontaktar Sjukvårdsrådgivningen 1177 för tillstånd som inte kräver läkarvård att slumpvis erbjudas vidarekoppling till receptarier eller apotekstekniker vid Apotekets rådgivningstjänst för ytterligare rådgivning. Sedan jämförs resultatet mellan gruppen som fick vanlig rådgivning och gruppen som kopplades vidare till apotek.

– Vi kommer att jämföra hur nöjda patienterna var med den vård de fick. Om det blev någon skillnad mellan grupperna gällande symtomlindring och om behovet att träffa en läkare minskar när man har fått rådgivning från apoteket, säger Silje Gustafsson.

Studien är den första i världen och har redan väckt intresse internationellt. I England har receptarier funnits med i Sjukvårdsrådgivningen 1177 i flera år, men effekten har aldrig utvärderats. Studier från Storbritannien indikerar att 30-40 procent av läkarnas tid går till patienter med lindring sjukdom, och här har man jobbat länge för att öka egenvården och minska sjukvårdens insatser vid lindrig sjukdom. Så här finns en stor nyfikenhet på studiens resultat.

Även Sveriges Apoteksförening är positiv till studien. De har länge strävat efter att bli en naturlig del av sjukvårdskedjan där deras kompetens och kunskap om läkemedel och medicinering nyttjas fullt ut, särskilt gällande egenvård vid lindrigt symtom.

Kontakt: Silje Gustafsson, forskare inom omvårdnad vid Luleå tekniska universitet, silje.gustafsson@ltu.se, 073 83 05 357

Luleå tekniska universitet är Skandinaviens nordligaste tekniska universitet med forskning och utbildning i världsklass. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 19 000 studenter.

Personer som kontaktar Sjukvårdsrådgivningen 1177 för tillstånd som inte kräver läkarvård kommer under november 2015, att slumpvis erbjudas vidarekoppling till Apoteken. Studien är ett samarbete mellan Luleå tekniska universitet, Sjukvårdsrådgivningen och Apoteket AB.

Läs vidare »
Media-no-image

Invigning av stor rymdsatsning i Kiruna

Pressmeddelanden   •   2015-09-29 14:00 CEST

PRESSINBJUDAN

1 oktober går startskottet för Luleå tekniska universitets nästa stora rymdsatsning i Kiruna. Sammanlagt rör det sig om drygt 100 miljoner kronor de närmast fem åren. Nu startar rymdforskarskolan med 20 nya doktorander och det nya utvecklingsprojektet RIT (Rymd för innovation och tillväxt). Universitet utökar sin verksamhet på Rymdcampus markant.

Möt bland andra Javier Martin Torres, professor i atmosfärsvetenskap vid Luleå tekniska universitet som i veckan intervjuats i DN om bland annat NASA:s senaste bevis för vatten på Mars, se programmet längst ner.

Välkommen!

Plats: Rymdcampus i Kiruna
Datum: 1 oktober
Tid: 09:30-11:00

Pressevent (hålls delvis på engelska)

09.30-10.15 Tårta och möjligheter till bra mingelbilder för media

10.15 Framtiden för Luleå tekniska universitet i Kiruna: Jonas Ekman, prefekt för system och rymdteknik på Luleå tekniska universitet, presenterar universitets framtida satsningar inom rymdverksamhet

10.30 Panelsamtal med ansvarig inom respektive satsning: Victoria Barabash, LTU:s föreståndare på Rymdcampus i Kiruna Reza Emami, professor i rymdtekniska system Javier Martin Torres, professor i atmosfärsvetenskap Johanna Bergström-Roos, projektledare för RIT Marta-Lena Antti, föreståndare för Rymdforskarskolan

10.50 Gruppfoto

11.00 Tid för enskilda intervjuer

Upplysningar: Peter Olofsson, presskontakt för eventet 070-274 95 47, peter.olofsson@ltubusiness.se Johanna Bergström-Roos, projektledare RIT, 070-544 60 21, johanna.b.roos@ltubusiness.se

Luleå tekniska universitet är Skandinaviens nordligaste tekniska universitet med forskning och utbildning i världsklass. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 19 000 studenter.

Läs vidare »
Hz8x3ebaofxs1d9fscyw

Ett steg närmare molekylär elektronik

Pressmeddelanden   •   2015-09-28 10:39 CEST

Veyrwnvgxzaofqwiyvjj

Unikt trämaterial för världsmarknaden

Pressmeddelanden   •   2015-09-25 06:00 CEST

Ett nytt tåligt, starkt trämaterial med hög fuktresistens som bedmöms ha god potential på världsmarknaden har tagits fram av forskare vid Luleå tekniska universitet. Tillverkningsprocesen är miljövänlig.

Epiyhtgmkvmxydgvudcv

Hjälper Kina bygga klimatsmart

Pressmeddelanden   •   2015-09-21 06:00 CEST

I Kina står byggsektorn för hela 25 procent av utsläppen av växthusgaser. I Sverige är klimatpåverkan från byggsektorn lika stor som utsläppen från våra personbilar. Forskare från Kina och Luleå, Kinas största byggföretag, NCC och Lindbäcks Bygg AB, ska nu samarbeta för ett grönare byggande.

Media-no-image

Fjärrstyrda fordon kan släcka bränder

Nyheter   •   2015-09-17 11:09 CEST

En brand i en gruva är förknippat med flera risker för såväl gruvarbetare som insatspersonal. Forskare vid Luleå tekniska universitet har därför undersökt möjligheten att använda fjärrstyrda arbetsfordon för att släcka bränder i gruvor.

Vid en brand i till exempel en gruva, gäller det att snabbt evakuera gruvpersonal och påbörja släckningsinsatser. För att påskynda arbetet skulle fjärrstyrda arbetsfordon, vilka blir allt vanligare i svenska gruvor, snabbt kunna göras om till brandbekämpningsenheter.

Idén föddes redan 2013 då Luleå tekniska universitet kontaktades av räddningstjänsten i Luleå i samband med en brand på SSAB. Räddningstjänsten ville ha hjälp med en fjärrstyrd inspektion av brandhärden.

Fjärrstyrning och automation

En radiostyrd bil försedd med antenn och förstärkare, filmkamera och en smartphone med videolänk till operatören, byggdes snabbt ihop och medtogs till platsen. Bilen behövde aldrig användas men incidenten blev startskottet för ett samarbete mellan universitetet och räddningstjänsten i Luleå.

Vid Luleå tekniska universitet pågår sedan tidigare forskning kring just fjärrstyrda arbetsfordon och automatisering i gruvmiljö. Detta bland annat inom ramen för forskningsämnet reglerteknik och EISLAB.

– Vi har en mångårig upparbetad kompetens kring automation och fjärrstyrning av tunga arbetsfordon i gruvapplikationer, säger Ulf Andersson vid reglerteknik.

Nya nätverk för mer forskning

Tillsammans med Boliden Minerals, Volvo Construction Equipment AB, Cold Cut Systems AB, Örebro universitet, Robotdalen och räddningstjänsten i Luleå, har Luleå tekniska universitet medverkat i en förstudie som sonderat terrängen för fortsatta utvecklingsmöjligheter. Och tidigare i år utfördes en avslutande demonstration baserad på uppdraget i förstudien.

– Räddningstjänsten simulerade rökutveckling och vår fjärrstyrda hjullastare var utrustad med ett skärsläckarsystem och en värmekamera, berättar Ulf Andersson.

– För universitets del har förstudien resulterat i nya viktiga samarbetspartners på ett nationellt plan. Förhoppningsvis kan dessa samarbeten fortsätta.

Skärsläckningsteknik verkar genom att vatten blandas med ett skärmedel som pressas ut genom ett speciellt munstycke under högt tryck. Strålen kan skära genom byggnads- och konstruktionsmaterial på mycket kort tid och metoden bidrar därför till ett säkert angrepp av brand och brandgaser från utsidan av brandrummet. En skärsläckare är alltid monterad på ett fordon.

Kontakt:Ulf Andersson forskare vid Luleå teknsika universitet tel 070-528 50 43

Forskare vid Luleå tekniska universitet har undersökt möjligheten att använda fjärrstyrda arbetsfordon för att släcka bränder i gruvor.

Läs vidare »
Mdgd6tazrznqkivqjrwd
Byk8mletmrzt94bixllz

Projekt för bättre undervisning på distans

Nyheter   •   2015-07-23 15:45 CEST

Forskning vid Luleå tekniska universitet ska ge bättre distansundervisning vid Lapplands gymnasium.

Lroyc5njqzyg8f8inlmn
Byk8mletmrzt94bixllz

Nyheter på universitetets webb i sommar

Blogginlägg   •   2015-07-22 09:00 CEST

Titta gärna in på Luleå tekniska universitets webbsida under sommaren.Trots semester, sommar och sol så händer det nya saker på webben. Minst en gång per vecka finns det något nytt intressant att läsa.

Ot6dnrjggiozslnqsfqu

Grönare biltrafik – uppdrag för skogsindustrin

Pressmeddelanden   •   2015-07-09 06:00 CEST

I systemanalysmodellen BeWhere, som utvecklats för svenska behov ska Elisabeth Wetterlund, forskare inom Avdelningen för ernergivetenskap vid Luleå tekniska universitet, utreda var i landet produktion av gröna drivmedel kopplad till skogsindustrin, kan bli lönsam.

Bqptkmmtjz2mquxpctyt

Mörkar sina jobb i smutsig bransch

Pressmeddelanden   •   2015-07-02 06:00 CEST

Anställda inom så ksllade "smutsiga branscher" vill inte gärna säga vad de arbetar med, trots attde har så kallade vanliga jobb i företagets organisation.

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Presskontakt
 • Luleå tekniska universitet
 • leif.nyberg@ltu.se
 • +46 (0)920 49 33 88
 • +46 (0)76 899 11 88

 • Presskontakt
 • Presskontakt
 • kataricbsona.ksbasarlsson@ltu.xzkyzlse
 • 0920-49 21 28
 • 072-727 4560

Om Luleå tekniska universitet

Forskning och utbildning i världsklass

Luleå tekniska universitet är Skandinaviens nordligaste tekniska universitet med forskning och utbildning i världsklass. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 19 000 studenter.

Länkar