Su4c8b6p2qi7q9lm7uhu

Tvingas varsla samtliga vid LTU Green Fuels

Pressmeddelanden   •   2015-11-25 06:00 CET

LTU Green Fuels är en av världens mest avancerade pilotanläggningar för förgasning av olika slags bioprodukter till syntesgas och gröna bränslen. Fokus ligger på att ersätta fossil olja med gröna bränslen. Nu hotas hela anläggningen av nedläggning och unik samlad kompetens hos personalen går förlorad. Orsaken är brist på forskningsfinansiering.

Bx4zvngo61zh98oe0poo
Byk8mletmrzt94bixllz

Laser i handen hjälp för synskadade

Nyheter   •   2015-11-24 16:17 CET

Forskare vid Luleå tekniska universitet har utvecklat ett handhållet laserverktyg som hjälper synskadade att känna föremål upp till 50 meter framför sig och är ett komplement till den vita käppen.

Nffcphjicba4z1npsu04

Akademisk högtid 2015 Luleå tekniska universitet

Pressmeddelanden   •   2015-11-15 14:25 CET

Afrvdapzdyrc9qzh4ohs

Luleå tekniska universitet prisar toppnamn

Pressmeddelanden   •   2015-11-10 13:31 CET

Dqualsn5bnblbnd6h7ab

Unik teknik spårar cancer snabbare

Pressmeddelanden   •   2015-10-19 06:00 CEST

​En unik teknik för att spåra ändtarmscancer som gör att sjukvården kan korta väntetider och snabbt ge besked om hur farlig tumören är, utvecklas av forskare vid Luleå tekniska universitet.

Gvps3pqfq3swaf1zguab

Psykiatripersonal upplever brist på stöd

Pressmeddelanden   •   2015-10-15 06:00 CEST

Brist på tid, ledarskap och utrymme för reflektion gör det svårt för personal att ge god vård inom psykiatrisk slutenvård. Det bidrar till att göra vården sämre och mindre attraktiv som arbetsplats. Det visar ny forskning från Luleå tekniska universitet.

Media-no-image

Världsunik studie om 1177

Pressmeddelanden   •   2015-10-05 06:00 CEST

Personer som kontaktar Sjukvårdsrådgivningen 1177 för tillstånd som inte kräver läkarvård kommer under november 2015, att slumpvis erbjudas vidarekoppling till Apoteken. Syftet är att undersöka om det kan förbättra symtomlindring, göra patienterna nöjdare och minska belastningen på sjukvården. Studien är ett samarbete mellan Luleå tekniska universitet, Sjukvårdsrådgivningen och Apoteket AB.

– På apoteken finns mycket kompetens och ett stort utbud av produkter som erbjuder symtomlindring. Det är dags att lyfta in apoteken som en naturlig del av vårdkedjan, säger Silje Gustafsson, forskare inom omvårdnad vid Luleå tekniska universitet.

I dagsläget ökar antalet läkarbesök i primärvården i hela västvärlden och många besöker sjukvården för lindriga symtom, som förkylningar, ont i halsen eller lindriga infektionstillstånd. Enligt tidigare studier hade 13 procent av alla läkarbesök i primärvården kunnat behandlas på apoteksnivå. Källa i tidsskriften "Family Practice"

I Norrbotten innebär det omkring 39 000 läkarbesök till en kostnad på cirka 73 000 000 kronor per år. I hela Sverige handlar det om 1 820 000 läkarbesök till en kostnad på cirka 3,3 miljarder per år. 

– Det är enorma summor det handlar om. Att behandla saker på rätt nivå frigör kompetens och resurser till personer med svår sjukdom, säger Silje Gustafsson.

Studien pågår under november. Då kommer personer som kontaktar Sjukvårdsrådgivningen 1177 för tillstånd som inte kräver läkarvård att slumpvis erbjudas vidarekoppling till receptarier eller apotekstekniker vid Apotekets rådgivningstjänst för ytterligare rådgivning. Sedan jämförs resultatet mellan gruppen som fick vanlig rådgivning och gruppen som kopplades vidare till apotek.

– Vi kommer att jämföra hur nöjda patienterna var med den vård de fick. Om det blev någon skillnad mellan grupperna gällande symtomlindring och om behovet att träffa en läkare minskar när man har fått rådgivning från apoteket, säger Silje Gustafsson.

Studien är den första i världen och har redan väckt intresse internationellt. I England har receptarier funnits med i Sjukvårdsrådgivningen 1177 i flera år, men effekten har aldrig utvärderats. Studier från Storbritannien indikerar att 30-40 procent av läkarnas tid går till patienter med lindring sjukdom, och här har man jobbat länge för att öka egenvården och minska sjukvårdens insatser vid lindrig sjukdom. Så här finns en stor nyfikenhet på studiens resultat.

Även Sveriges Apoteksförening är positiv till studien. De har länge strävat efter att bli en naturlig del av sjukvårdskedjan där deras kompetens och kunskap om läkemedel och medicinering nyttjas fullt ut, särskilt gällande egenvård vid lindrigt symtom.

Kontakt: Silje Gustafsson, forskare inom omvårdnad vid Luleå tekniska universitet, silje.gustafsson@ltu.se, 073 83 05 357

Luleå tekniska universitet är Skandinaviens nordligaste tekniska universitet med forskning och utbildning i världsklass. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 19 000 studenter.

Personer som kontaktar Sjukvårdsrådgivningen 1177 för tillstånd som inte kräver läkarvård kommer under november 2015, att slumpvis erbjudas vidarekoppling till Apoteken. Studien är ett samarbete mellan Luleå tekniska universitet, Sjukvårdsrådgivningen och Apoteket AB.

Läs vidare »
Media-no-image

Invigning av stor rymdsatsning i Kiruna

Pressmeddelanden   •   2015-09-29 14:00 CEST

PRESSINBJUDAN

1 oktober går startskottet för Luleå tekniska universitets nästa stora rymdsatsning i Kiruna. Sammanlagt rör det sig om drygt 100 miljoner kronor de närmast fem åren. Nu startar rymdforskarskolan med 20 nya doktorander och det nya utvecklingsprojektet RIT (Rymd för innovation och tillväxt). Universitet utökar sin verksamhet på Rymdcampus markant.

Möt bland andra Javier Martin Torres, professor i atmosfärsvetenskap vid Luleå tekniska universitet som i veckan intervjuats i DN om bland annat NASA:s senaste bevis för vatten på Mars, se programmet längst ner.

Välkommen!

Plats: Rymdcampus i Kiruna
Datum: 1 oktober
Tid: 09:30-11:00

Pressevent (hålls delvis på engelska)

09.30-10.15 Tårta och möjligheter till bra mingelbilder för media

10.15 Framtiden för Luleå tekniska universitet i Kiruna: Jonas Ekman, prefekt för system och rymdteknik på Luleå tekniska universitet, presenterar universitets framtida satsningar inom rymdverksamhet

10.30 Panelsamtal med ansvarig inom respektive satsning: Victoria Barabash, LTU:s föreståndare på Rymdcampus i Kiruna Reza Emami, professor i rymdtekniska system Javier Martin Torres, professor i atmosfärsvetenskap Johanna Bergström-Roos, projektledare för RIT Marta-Lena Antti, föreståndare för Rymdforskarskolan

10.50 Gruppfoto

11.00 Tid för enskilda intervjuer

Upplysningar: Peter Olofsson, presskontakt för eventet 070-274 95 47, peter.olofsson@ltubusiness.se Johanna Bergström-Roos, projektledare RIT, 070-544 60 21, johanna.b.roos@ltubusiness.se

Luleå tekniska universitet är Skandinaviens nordligaste tekniska universitet med forskning och utbildning i världsklass. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 19 000 studenter.

Läs vidare »
Hz8x3ebaofxs1d9fscyw

Ett steg närmare molekylär elektronik

Pressmeddelanden   •   2015-09-28 10:39 CEST

Veyrwnvgxzaofqwiyvjj

Unikt trämaterial för världsmarknaden

Pressmeddelanden   •   2015-09-25 06:00 CEST

Ett nytt tåligt, starkt trämaterial med hög fuktresistens som bedmöms ha god potential på världsmarknaden har tagits fram av forskare vid Luleå tekniska universitet. Tillverkningsprocesen är miljövänlig.

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Presskontakt
 • Luleå tekniska universitet
 • leif.nyberg@ltu.se
 • +46 (0)920 49 33 88
 • +46 (0)76 899 11 88

 • Presskontakt
 • Presskontakt
 • katarina.karlsson@ltu.se
 • 0920-49 21 28
 • 072-727 4560

Om Luleå tekniska universitet

Forskning och utbildning i världsklass

Luleå tekniska universitet är Skandinaviens nordligaste tekniska universitet med forskning och utbildning i världsklass. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 19 000 studenter.

Länkar