Projekt om Luleås 400-åriga historia

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2018 10:38 CET

Välkomna till pressträff 20 december

Den 12:e juli 2021 fyller staden Luleå 400 år. Förutom att jubileet kommer att firas med olika arrangemang startar nu även ett stort historieprojekt med syfte att öka kunskapen om Luleås historia och dess utveckling från jordbruksbygd till ett modernt samhälle.

Med anledning av detta bjuder Luleå tekniska universitet in till pressträff. Medverkande vid pressträffen är Roine Viklund, forskare i historia, vid Luleå tekniska universitet, Niklas Nordström, kommunalråd i Luleå, Sara Blix, kommunikationsansvarig SSAB och Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor vid Luleå tekniska universitet.

Syftet med historieprojektet är att utveckla kunskap om Luleås historia och att förmedla detta till bland annat kommunens medborgare och forskarsamhället. Projektet ska även bidra till att öka samverkan mellan forskare och allmänheten. Roine Viklund anser att kännedom om ens egen historia spelar en viktig roll som identitetsskapare, både för personer som bott länge i kommunen samt för personer som nyss kommit hit.

– Det allra roligaste är nog att äntligen få fördjupa mig i Karlsviks historia och lyfta fram de människor som levde och verkade i Luleås första större industriområde. Min farmor kommer från Karlsvik vilket gör det hela ganska personligt för mig, säger Roine Viklund, som leder historieprojektet som ska belysa Luleås 400-åriga historia och han är även ämnesansvarig för forskargruppen i historia vid Luleå tekniska universitet.

I projektet samarbetar universitetet med Luleå kommun, Norrbottens museum, mediaföretag och Luleåbor. Finansieringen är på 4,9 miljoner kronor där Luleå kommun står för 3 miljoner kronor. Även SSAB, LKAB, Facebook, Luleå tekniska universitet och Vattenfall bidrar.

Datum: 20 december

Tid: 09.00-10.00

Plats: Stadshuset i Luleå våning 1

Kontakt: Roine Viklund,roine.wiklund@ltu.se, 0920-491650

Luleå tekniska universitet är Skandinaviens nordligaste tekniska universitet med forskning och utbildning i världsklass. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1600 anställda och 15 000 studenter. Läs mer på www.ltu.se eller följ oss på Twitter: @LTUniv

Den 12:e juli 2021 fyller staden Luleå 400 år. Förutom att jubileet kommer att firas med olika arrangemang startar nu även ett stort historieprojekt med syfte att öka kunskapen om Luleås historia och dess utveckling från jordbruksbygd till ett modernt samhälle.

Läs vidare »

Pressinbjudan: Projekt om Luleås 400-åriga historia

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2018 06:00 CET

Välkomna till pressträff 20 december

Den 12:e juli 2021 fyller staden Luleå 400 år. Förutom att jubiléet kommer att firas med olika arrangemang startar nu även ett stort historieprojekt med syfte att öka kunskapen om Luleås historia och dess utveckling från jordbruksbygd till ett modernt samhälle.

Med anledning av detta bjuder Luleå tekniska universitet in till pressträff. Medverkande vid pressträffen är Roine Viklund, forskare i historia, vid Luleå tekniska universitet, Niklas Nordström, kommunalråd i Luleå och Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor vid Luleå tekniska universitet.

Syftet med historieprojektet är att utveckla kunskap om Luleås historia och att förmedla detta till bland annat kommunens medborgare och forskarsamhället. Projektet ska även bidra till att öka samverkan mellan forskare och allmänheten. Roine Viklund anser att kännedom om ens egen historia spelar en viktig roll som identitetsskapare, både för personer som bott länge i kommunen samt för personer som nyss kommit hit.

– Det allra roligaste är nog att äntligen få fördjupa mig i Karlsviks historia och lyfta fram de människor som levde och verkade i Luleås första större industriområde. Min farmor kommer från Karlsvik vilket gör det hela ganska personligt för mig, säger Roine Wiklund, som leder historieprojektet som ska belysa Luleås 400-åriga historia och han är även ämnesansvarig för forskargruppen i historia vid Luleå tekniska universitet.

I projektet samarbetar universitetet med Luleå kommun, Norrbottens museum, mediaföretag och Luleåbor. Finansieringen är på 4,9 miljoner kronor där Luleå kommun står för 3 miljoner kronor. SSAB, LKAB, Facebook och Luleå tekniska universitet står för vardera 400 000 kronor och Vattenfall bidrar med 100 000 kronor.

Datum: 20 december

Tid: 09.00-10.00

Plats: Stadshuset i Luleå våning 1

Kontakt: Roine Viklund,roine.viklund@ltu.se, 0920-491650

Luleå tekniska universitet är Skandinaviens nordligaste tekniska universitet med forskning och utbildning i världsklass. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1600 anställda och 15 000 studenter. Läs mer på www.ltu.se eller följ oss på Twitter: @LTUniv

Läs vidare »

5G-testbädd till Luleå tekniska universitet

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2018 14:49 CET

Luleå tekniska universitet ska bygga en testmiljö för femte generationens mobiltelefoninätverk, 5G. Tillväxtverket strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland har sagt ja till ansökan. Syftet med 5G-projektet är att etablera en forsknings- och innovationsmiljö inom 5G där företag, studenter och organisationer tillsammans kan testa nya idéer, tillämpningar och användningsfall.

– Vi är jätteglada över att få en av de första 5G-installationerna som görs i Sverige, säger Karl Andersson, projektledare och tf. verksamhetsledare vid Centrum för distansöverbryggande teknik.

Ett trettiotal företag och organisationer har uttryckt intresse för att delta och projektet ligger redan i startgroparna för att komma igång. Tanken är att samverkan ska bidra till större och snabbare utvecklingssteg och att nya produkter, tjänster och erbjudanden kan nå en större marknad. Arbetet med testmiljön kommer att bedrivas inom ramen för projektet Wireless Innovation Arena.

– Tillsammans med projektets övriga parter kommer testbädden att erbjuda en unik möjlighet och bidra till nytänkande, innovation och affärsutveckling kopplat till 5G, säger Karl Andersson.

5G innebär förbättringar för högre datahastigheter, kortare fördröjningar, högre tillförlitlighet och möjligheter till delning av nätverk där olika användargrupper ges olika prioriteter. I ett första skede förväntas 5G främst tillfredsställa industrins behov, men på sikt kommer tekniken också möjliggöra att enskilda konsumenter får snabbare uppkopplingar. Med ny antennteknik kan 5G-tekniken dessutom bidra till förbättrad täckning i glesbygd.

Centrum för distansöverbryggande teknik vid Luleå tekniska universitet har en lång historia av framgångsrika projekt inom mobil kommunikation. Flera forskargrupper kommer vara inkopplade i 5G-projektet, såväl teknisk forskning som forskning med inriktning mot involvering av slutanvändare i innovationsprocesser. Även studenter ska involveras i arbetet.

– Visionen är att vi blir ett 5G-universitet med stort deltagande bland universitetets studenter, fortsätter Karl Andersson.

En annat viktigt område är internationell uppkoppling mot andra forskningsinstitutioner. Kontakter finns redan med till exempel Uleåborg, som är en dynamisk region inom telecom-området, och förhoppningen är ett utökat samarbete inom vilket 5G-testbädden blir en viktig komponent.

– Vi gläds verkligen över att kunna realisera våra planer. Projektet är ett viktigt bidrag till universitetets arbete att i samverkan etablera norra Sverige som en attraktiv testregion, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor vid Luleå tekniska universitet.

Kontakt: Karl Andersson, biträdande professor i distribuerade datorsystem vid Luleå tekniska universitet, 0910-58 53 64, karl.andersson@ltu.se

Fakta: Projektet Wireless Innovation Arena har en total budget på tolv miljoner kronor och pågår i tre år. Förutom Luleå tekniska universitet deltar Ericsson, Telia och Tieto i projektet. Finansiering kommer från EU:s regionala utvecklingsfond (Tillväxtverket), Region Norrbotten och Luleå kommun. Därtill kommer egeninsatser från deltagande små- och medelstora företag.

Luleå tekniska universitet är Skandinaviens nordligaste tekniska universitet med forskning och utbildning i världsklass. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1600 anställda och 15 000 studenter. Läs mer på www.ltu.se eller följ oss på Twitter: @LTUniv

Läs vidare »

Pressinbjudan: Studenternas skarpa idéer till storföretagen

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2018 06:11 CET

Under kursen Sirius tar civilingenjörsstudenter på Luleå tekniska universitet fram skarpa förslag åt företag. Årets deltagande företag är Volvo CE, Vattenfall, BAE Systems, Skogstekniska klustret och Sandvik Coromant. Välkomna att vara med när studenterna presenterar sina projekt den 14 december.

Sirius är avslutningskurs för studenterna på Luleå tekniska universitets civilingenjörsprogram i maskinteknik, men går även att söka för andra civilingenjörsstudenter. Under kursen arbetar studenterna i projektgrupper för att utveckla skarpa projekt åt företag. 

– Vi har återigen haft en mycket lyckad omgång SIRIUS-projekt, där flera av resultaten kommer att gå att kommersialisera hos våra intressentföretag, säger Magnus Karlberg, professor i datorstödd maskinkonstruktion och ansvarig för kursen.

Presentationerna hålls kl 12.00-12.45 den 14 december i lokalen B192 på Luleå tekniska universitet (kartsök här). Efter presentationerna kommer alla projektgrupper visa upp sina arbeten i montrar och finnas tillgängliga för frågor på B-torget, utanför föreläsningssalen.

OM ÅRETS PROJEKT:
Volvo Construction Equipment (Volvo CE) är en del av Volvo Group och fokuserar på att utveckla och producera anläggningsmaskiner, bland annat hjullastare. Hjullastare är en kompromiss för att kunna utföra många uppgifter, men inte optimal för någon. Årets Sirius-projekt för Volvo CE har gått ut på att utveckla en maskin som ska vara optimal för lastprocessen och därmed minska onödiga transporter.

Vattenfall är ett av Europas största energibolag där vattenkraft står för cirka 30 procent av deras totala energiproduktion. De vattenkraftverk som drivs i dag är minst 30 år gamla och möjligheterna att bygga nya eller expandera de befintliga är små. Årets Sirius-projekt har gått ut på att utveckla ett lager som ökar systemdämpningen och därmed tar upp de vibrationer som uppstår i vattenkraftaggregaten. Detta leder till minskade reparationskostnader samt en ökad livslängd.

BAE Systems Hägglunds är känt för sina världsledande stridsfordon, pansartekniska fordon och pansrade personalbärare. De fokuserar på att tillhandahålla och uppgradera fordon för militär och civil tillämpning. Den helt nya innovativa BvS10 BEOWULF är en bandvagn konstruerat för humanitära biståndsinsatser vid katastrofer, tillsammans med brand och räddningstjänst. Det här SIRIUS-projektet har fokuserat på vidareutveckling av drivlinan från förra året och göra den ännu effektivare.

Plantering av skog sker i dag mestadels manuellt, bara en mycket liten andel utförs maskinellt. Projektet Future Forest Regeneration går ut på att ta fram en lösning för maskinell markberedning och plantering av skog. Syftet är att effektivisera skogsföryngringsprocessen, minimera markskadorna och öka plantornas överlevnadsgrad. Projektet görs åt Skogstekniska klustret, en organisation med tio företag i skogsmaskinbranschen som arbetar för att tillsammans driva utvecklingen framåt.

Sandvik Coromants projekt i SIRIUS handlar om att utveckla en ny produkt till deras portfolio för att bli konkurrenskraftigare på fler marknader. Projektet har omfattat hela produktutvecklingsprocessen, från konceptgenerering till färdig och testad produkt. Sandvik Coromant är ett ledande företag inom verktyg för skärande bearbetning och tillhörande lösningar. Sandvik Coromant är en del av Sandvikkoncernen.

Vid frågor, kontakta:
Magnus Karlberg, professor i datorstödd maskinkonstruktion vid Luleå tekniska universitet och ansvarig för SIRIUS-kursen, tel 0920-49 24 18, magnus.karlberg@ltu.se.

Emma Nordekvist, student på civilingenjörsprogrammet i maskinteknik, emanor-4@student.ltu.se

Luleå tekniska universitet är Skandinaviens nordligaste tekniska universitet med forskning och utbildning i världsklass. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1600 anställda och 15 000 studenter. Läs mer på www.ltu.se eller följ oss på Twitter: @LTUniv

Under kursen Sirius tar civilingenjörsstudenter på Luleå tekniska universitet fram skarpa förslag åt företag. Årets deltagande företag är Volvo CE, Vattenfall, BAE Systems, Skogstekniska klustret och Sandvik Coromant. Välkomna att vara med när studenterna presenterar sina projekt den 14 december kl 12.00.

Läs vidare »

Pressinbjudan: Rykande färskt om framtidens hälsofrågor

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2018 06:00 CET

För den som intresserar sig för det allra senaste inom forskning, vetenskap och utbildning inom hälsofrågor, finns den 14 december en hel dag med rykande färska nyheter från Luleå tekniska universitet. Institutionen för hälsovetenskap arrangerar en Nobeldag, som är öppen för intresserade inom kommuner och Region Norrbotten och privatpersoner.

Pressinbjudan: Kan vi flyga inrikes på svenska skogsrester?

Pressmeddelanden   •   Dec 03, 2018 10:45 CET

Svenskt inrikesflyg ska vara fossilfritt 2030 och forskarna vid Luleå tekniska universitet är tydliga; inom två år vill de testflyga biojetbränsle på svenska skogsrester med kommersiellt flyg. Men hur kan storskalig produktion av biojetbränsle förverkligas i Sverige?

Pressinbjudan: Tar vi kulturens frihet för given?

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2018 14:15 CET

Konstnärlig frihet är en av demokratins grundpelare och som sådan grundlagsskyddad. Ändå höjer många ett varningens finger för att den politiska styrningen av konsten riskerar att öka. Vad händer om demokratier börjar utestänga kultur som kan tänkas väcka anstöt?

Ta del av ett samtal mellan Marianne Söderberg, kulturjournalist och lärare vid Luleå tekniska universitet, Maja Runeberg, skådespelare och konstnärlig ledare för Lule Stassteater, och Ricky Sandberg, kulturarbetare och tidigare konsthallschef på Havremagasinet.

Tid och plats: Torsdag 22 november kl 12.00 på Vetenskapens hus i Luleå.

Välkomna!

Luleå tekniska universitet är Skandinaviens nordligaste tekniska universitet med forskning och utbildning i världsklass. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1600 anställda och 15 000 studenter. Läs mer på www.ltu.se eller följ oss på Twitter: @LTUniv

Konstnärlig frihet är en av demokratins grundpelare och som sådan grundlagsskyddad. Ändå höjer många ett varningens finger för att den politiska styrningen av konsten riskerar att öka. Vad händer om demokratier börjar utestänga kultur som kan tänkas väcka anstöt?

Läs vidare »

Forskare vill testflyga svenskt biobränsle 2021

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2018 06:00 CET

Luleå tekniska universitet har beviljats finansiering av Energimyndigheten för att göra en förberedande studie, för att förhoppningsvis inom ett par år producera och testa flygjetbränsle baserat på svenska skogsrester – och testflyga bränslet med kommersiellt flyg i Sverige. Förstudien ska riskminimera en första kommersiell anläggning för tillverkning av flygbiobränsle på skogsrester i Sverige.

Hyllade nya professorer och doktorer

Pressmeddelanden   •   Nov 11, 2018 15:44 CET

Luleå tekniska universitet har det senaste året fått 17 nya professorer, 73 nya doktorer och tre hedersdoktorer. Universitetets akademiska framsteg firades traditionsenligt under lördagens akademiska högtid.

Vattenfalls pris för bästa doktorsavhandling

Pressmeddelanden   •   Nov 09, 2018 06:01 CET

Denis Kleyko, doktorand i kommunikations- och beräkningssystem vid Institutionen för system- och rymdteknik har, av Vattenfall tilldelats 2018 års pris för bästa doktorsavhandling vid Luleå tekniska universitet.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Presskontakt
 • Luleå tekniska universitet
 • kadptatariqunabc.kccaraslswisoyyn@nhltxru.bpseea
 • 0920 49 21 28
 • 072 727 4560

 • Presskontakt
 • Presskontakt
 • Luleå tekniska universitet
 • sousfifda.rpstcirirxdsgxmafjn@phltrnu.goseob
 • 0920 49 36 25
 • 070 273 84 30

Om Luleå tekniska universitet

Forskning och utbildning i världsklass

Luleå tekniska universitet är Skandinaviens nordligaste tekniska universitet med forskning och utbildning i världsklass. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1600 anställda och 15 000 studenter. Läs mer på www.ltu.se eller följ oss på Twitter: twitter.com/ltuniv