Skip to main content

Dags för val till fakultetsnämnder och SNL

Pressmeddelande   •   Okt 02, 2003 11:18 CEST

Det börjar dra ihop sig till val till såväl teknisk och filosofisk fakultet som till den särskilda nämnden för lärarutbildning och valberedningarna har efter digert arbete lämnat ifrån sig sina respektive förslag.

Valet kommer att genomföras den 29 oktober och utfrågningar av de föreslagna ledamöterna genomförs den 16 oktober i LKAB-salen i Alfa-huset, teknisk fakultet kl. 10.00, filosofisk klockan 13.00 och särskilda nämnden för lärarutbildning kl. 15.00.

Dessa utfrågningar kommer dessutom att sändas via distansteknik till övriga campusorter.

Den tekniska fakultetens valberedning har bestått av Lars Benckert, Lennart Elfgren, Kalevi Hyyppä, Ylva Fältholm och Björn Öhlander. Valberedningen tackar för alla värdefulla synpunkter och förslag den fått under sitt arbete.

Så här ser förslaget ut:
Dekanus – professor Jerker Delsing, Systemteknik
Prodekanus – professor Jan Johansson, Arbetsvetenskap

Ledamöter:
lektor Lena Antti, Skellefteå
professor Jerker Delsing, Systemteknik
lektor Jonas Hedlund, Kemi och metallurgi
professor Jan Johansson, Arbetsvetenskap
lektor Maria Viklander, Samhällsbyggnad
lektor Hans Weber, Tillämpad fysik maskin- och materialteknik

Externa ledamöter:
civilingenjör Gun Berglund, SSAB Tunnplåt, chef för koksverket
tekn dr Thomas Nilsson, VD Luleå Näringsliv AB

Kort presentation av föreslagna ledamöter
Lena Antti, född 1956 i Haparanda. Civing.examen i maskinteknik med inriktning träteknik vid Högskolan i Luleå 1985, tekn.dr. i träfysik vid Luleå tekniska universitet 1999. Vid LTU har Lena Antti sedan 1985 arbetat med forskarstudier, forskning och handledning vid Avdelningen för träteknik och träfysik, som lärare inom träteknisk grundutbildning samt som studierektor och programansvarig för civilingenjörsprogrammet i träteknik och det ”internationella” magisterprogrammet i träteknik.

Gun Berglund, född 1953 i Kalix. Bergsingenjör med inriktning mineralteknik vid Luleå tekniska högskola 1976.1976 till 1990 arbetade Gun Berglund som forskningsingenjör vid Avdelningen för mineralteknik, LTU, samt också som studierektor för mineralteknik och metallurgi mellan 1994 och 1990. Vid SSAB Tunnplåt i Luleå har Gun Berglund arbetat sedan 1990 inom olika områden, som projektledare för restprodukthantering, chef för råjärnsforskning, metallurgisk utveckling, organisationsutveckling och utbildning samt som enhetschef för Koksverket sedan 1998.

Jerker Delsing är professor och för närvarande prefekt för Institutionen för systemteknik Han har tidigare suttit en period i nämnden.

Jonas Hedlund, född 1969 i Boden. Civing. i Kemiteknik i Lund 1994, tekn. dr. i Kemisk teknologi vid LTU 1998, docent 2003. Jonas Hedlund har sedan 1995 forskat om små partiklar och tunna filmer av zeolit, som doktorand och forskarassistent vid LTU och som postdoktor i Sydafrika och
Belgien. Jonas är lektor och tillförordnad avdelningschef på kemisk teknologi. Han är för närvarande programansvarig för kemiteknikprogrammet.

Jan Johansson, född 1949 i Boden. Civing. i industriell ekonomi vid Linköpings tekniska högskola 1975, tekn dr i arbetsvetenskap vid LTU 1986. Jan Johansson kom till LTU 1975 och har sedan 1986 arbetat som professor i industriell produktionsmiljö. Han har varit prefekt under 12 år och prodekan under den senaste mandatperioden.

Thomas Nilsson är nytillträdd VD för Luleå Näringsliv AB. Han har arbetat på datacentralen och var med och startade Frontec. Han promoverades till tekn dr h c vid LTU för något år sedan.

Maria Viklander, född 1964 och tog civing.examen i samhällsbyggnadsteknik 1989 vid LuTH. Hon är universitetslektor i VA-teknik och har suttit en period i nämnden.

Hans Weber, född 1958 i Lidingö. Han tog examen i fysik vid Lunds universitet 1984 där han också började doktorera. Han disputerade (1988) i teoretisk fysik vid Umeå universitet dit handledaren flyttat. Efter bland annat en tvåårs postdok fick Hans Weber 1991 ett lektorat i fysik vid LTU. Han har haft en forskarassistenttjänst i fyra år samt varit studierektor i fysik i fyra år. För närvarande ägnar sig Hans Weber dels åt fysikundervisning inom årskurs 1 och 3-4, dels åt forskning inom den kondenserade materiens fysik inom ramen för ett VR-kontrakt.

Den filosofiska fakultetens valberedning har bestått av Rune Westerlund, Lennart Persson, Kerstin Öhrling och Karin Axelsson.

Deras förslag ser ut som följer:
Dekanus – professor Ann Hägerfors, IES
Prodekanus - bitr. professor Nils-Gustav Lundgren, IES

Ledamöter:
lektor Jan Berg, Musikhögskolan
lektor Kjell Johansson, Lärarutbildningen
adjunkt Monica Granström, Språk och litteratur
professor Esmail Salehi-Sangari, IES
lektor Siv Söderberg, Hälsovetenskap
lektor Anders Nordlund, Hälsovetenskap

Externa ledamöter:
Lillemor Öqvist-Andersson, Framtidshälsan i norr AB
Sven Forsberg, Haparanda

Kort presentation av föreslagna ledamöter:
Kjell Johansson har arbetat vid nuvarande Luleå tekniska universitet sedan 1 januari 1992. Under de första åren undervisade han företrädesvis i kurser på grundskollärarprogrammet och fristående kurser inom bland annat pedagogik. Åren 1996 till och med 1999 arbetade han som studierektor vid dåvarande institutionen för pedagogik och ämnesdidaktik. Under två läsår, 00/01 och 01/02, var han delvis anställd vid Musikhögskolan i Piteå, där han bland annat fungerade som studierektor för avdelningen pedagogik och lärande. Kjell Johansson disputerade i pedagogik vid Umeå universitet 1999. Hans avhandling handlar om konstruktivism och distansutbildning. Kjell Johansson blev invald i filosofiska fakultetsnämnden för cirka ett år sedan. Han är för närvarande ansvarig för examensarbetet i den nya lärarutbildningen. Kjell Johansson intresserar sig särskilt för frågor som rör kvalitetsaspekter i såväl lärande som undervisning.

Monica Granström har arbetat som universitetsadjunkt vid Institutionen för språk och litteratur sedan januari 2001. Hon avlade en filosofie magisterexamen med engelska som huvudämne vid Umeå universitet för några år sedan, men har studerat de flesta av övriga kurser vid Luleå tekniska universitet. Undervisningsområdet är engelska på A- och B-nivå, främst kurser och moment med lingvistisk inriktning. Hon är examinator i engelska A 20p och inriktningsansvarig för engelska inom den nya lärarutbildningen, där hon också undervisar i språkdidaktik. Före anställningen vid Luleå tekniska universitet arbetade hon som gymnasielärare, främst för vuxna studerande på Komvux. Monica Granström har bott i England i två perioder - i Liverpool 1989 och i Basingstoke 1999-2000.

Sven Forsberg är förvaltningschef för barn- och ungdomsförvaltningen i Haparanda kommun. Sin grundutbildning genomförde han på 1970-talet vid Uppsala och Umeå universitet med bland annat filosofie kandidatexamen i fysik och matematik och en ämneslärarutbildning. Han arbetade som lärare och skolledare fram till 1992 varefter han blev förvaltningschef för barn- och ungdomsförvaltningen i Haparanda kommun.
Hans ansvarsområde är i första hand förskola, grundskola, biblioteks-, kultur- och fritidsverksamhet i Haparanda stad.

Den valberedning som arbetat med att ta fram ledamöter till den särskilda nämnden för lärarutbildning har bestått av Nils-Gustav Lundgren, Marja-Liisa Lejon, Ingemar Jernelöf, Lennart Karlberg och Inger Karlefors.

Förslaget ser ut så här:
Ordförande – lektor Maj-Lis Hörnqvist, Lärarutbildningen
Vice ordförande – lektor Hans Johansson, Matematik

Ledamöter:
lektor Mats Lindberg, Kemi och metallurgi
lektor Cathrin Norberg, Språk och litteratur
adjunkt Irene Perdahl, Musikhögskolan
professor Rudolf Strässer, Matematik

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.